USA är tändhatten som spränger finanssystemet i bitar

Vid en lunch med diplomater i Washington den 19 augusti upprepade Lyndon LaRouche sin prognos om ett nära förestående sammanbrott av hela det internationella finanssystemet. Han sa:

- Det som är säkert, om det inte sker en mycket radikal förändring mellan nu och mitten av oktober, är att vi nu upplever ett sammanbrott av hela det internationella finanssystemet. Detta är ingen överdrift; det är inte "kanske": Hela det internationella finanssystemet bryter samman.

- Hela systemet är färdigt att gå i bitar: Vad är tändhatten till denna sprängladdning? Tändhatten finns i USA, och handlar om effekterna av en dollarkollaps på de internationella marknaderna. Och när jag säger kollaps så menar jag kollaps. 48 delstater i USA är officiellt bankrutta; den amerikanska staten och Federal Reserve-systemet har skulder i storleksordningen 24-25 000 miljarder dollar. En kollaps i den storleken skulle driva varenda ekonomi i hela världen i konkurs, direkt. Det betyder att vi är på väg in i en kris, som kommer att slå till mellan nu och den 15 eller 25 oktober, vilket är efter budgetårets slut, som är i slutet av september. Då kommer den amerikanska statens hemligheter ut i offentligheten, och då om inte förr kommer hela USA-systemet att flyga i bitar. Och om det händer i USA så kommer alla delar av världen att känna av det; hela systemet går i konkurs. Kina råkar i kris. Om USA-dollarns värde kollapsar, vad är då Kinas dollarvärderade fordringar värda? Ryssland råkar i kris. De europeiska ekonomierna, inklusive den brittiska, kommer att sprängas sönder.

- Detta överhängande hot, som det finns alternativ till, är verkligheten just nu. Det är inte något som kommer att hända. Det är något som redan har hänt, på grund av att situationen ser ut som den gör.

Läs hela LaRouches tal till diplomaterna (på engelska) här