Transatlantiskt upprop: Lös den globala krisen! (flygblad)