Upprop för ett Nytt Bretton Woods-system (2002)

Upprop:
Bilda kommitté för ett Nytt Bretton Woods-system!

Upprop år 2002

Det följande uppropet började spridas internationellt i slutet av september 2002, som en uppföljning och uppdatering av det upprop till ett Nytt Bretton Woods som Helga Zepp-LaRouche och Natalia Vitrenko initierade i februari 1997.

För snart sex år sedan började ett upprop cirkulera om att bilda en Kommitté för ett Nytt Bretton Woods. Uppropet undertecknades av mer än 500 parlamentariker i mer än 40 länder, och av flera hundra medborgarrättsledare, fackliga ledare, industriföretagare och företrädare för samhällsinstitutioner, däribland den f.d. presidenten i Mexico José Lopez Portillo och den f.d. presidenten i Brasilien Joao Baptista Figueiredo. Alla som undertecknade uppropet motiverades av en djup oro för den globala finansiella och ekonomiska krisens verkningar. Sedan dess har G7-ländernas regeringar visat sig ovilliga att ta itu med den dramatiskt förvärrade krisen.

Systemkrisen i det globala finans- och valutasystemet har nu gått in i sitt slutstadium.

Argentina sjunker ned i kaos, och hela Latinamerika följer efter. Japan faller allt djupare ned i depression; den japanska centralbanken köper aktier i bankerna, i ett försök att skjuta upp deras konkurs, och ett därpå följande sammanbrott av det globala systemet. IT-bubblan har spruckit, den amerikanska ekonomiska modellen skakas av en djupgående förtroendekris, storbanker är på fallrepet, överallt i världen kan skulder inte betalas tillbaka, kommuner är konkursmässiga, och andra bubblor är på väg att spricka.

Om man, i detta läge, dessutom sätter i gång ett krig mot Irak, ett krig som kommer att få oöverskådliga konsekvenser för det världsstrategiska läget och för världsekonomin, då hotas mänskligheten verkligen av en katastrof: en ny mörk tid står för dörren. Det brådskar därför att ändra världspolitikens dagordning.

Vi kräver att en konferens, i traditionen från Franklin D. Roosevelt och 1944 års Bretton Woods-konferens, omedelbart kallas samman. Målet skall vara att skapa ett nytt finans- och valutasystem, i enlighet med den amerikanske presidentkandidaten Lyndon LaRouches förslag, där de mekanismer som har slagit sönder den industriella produktionskapaciteten och gynnat uppkomsten av spekulationsbubblan, ersätts av mekanismer som möjliggör ekonomisk tillväxt i hela världen och en produktiv full sysselsättning.

En stor del av skulderna runt om i världen måste skrivas av, eftersom de inte kan betalas, varken av länderna i den s.k. tredje världen, eller av USA, eller av kommuner som Berlin. Spekulationen i finansderivat måste helt och hållet skrivas av. Vi behöver fasta växelkurser, så att långsiktiga investeringar återigen blir möjliga. Vi behöver också ett nationalbankssystem i varje land, med den tyska återuppbyggnadsbanken som förebild, för att kunna ge ut krediter för en ekonomisk återuppbyggnad.

I stället för en politik för ständiga krig utan någon fredsplan, behöver vi ett ekonomiskt perspektiv som kan trygga världsfreden. Byggandet av den Eurasiska landbron, som fokus för en plan för hela världsekonomins återuppbyggnad, betyder inte bara att vi kan övervinna arbetslösheten och den ekonomiska krisen, utan det ligger också i alla de medverkande nationernas gemensamma intresse. Den Eurasiska landbron, som ett konkret koncept för en ny, rättvis ekonomisk världsordning, är därför också en verklig fredsvision.

Om den nuvarande trenden med finanskrascher och krigsdynamik får fortsätta, är katastrofen garanterad. Låt oss därför ändra världspolitikens dagordning, innan det är för sent!

De första undertecknarna:
Hrant Khachatrian, ledamot av Armeniens parlament, ledare för Konstitutionella rättighetspartiet
Haik Babookian, ledamot av Armeniens parlament
Prof. Tatiana Koriagina, ekonom, Moskva
Dr. Nino Galloni, ekonom, Rom
Helga Zepp-LaRouche, ordf. Schillerinstitutet