Upprop: Bojkotta Natotoppmötet

Tryck som flygblad

Natotoppmötet i Warszawa 8-9 juli är i sig ännu en provokation mot Ryssland. Med detta upprop säger vi som undertecknar Stopp för fortsatt kärnvapenupptrappning, innan något sker som inte kan göras ogjort.

Vi lever i en mörk tid. En ny Kubakris tar form, denna gång som spegelbild av krisen när Sovjetunionen stationerade kärnstridsspetsar omedelbart framför USA:s tröskel. I dag är läget nämligen det omvända. Medan Nato på den tiden kämpade mot Warszawapakten håller de nu ett toppmöte i just denna stad.

Vi undertecknare slår fast att Nato bedriver en provokativ inringningspolitik:

  1. Natos ständiga östutvidgning mot ryska gränsen, trots Västvärldens garantier till Gorbatjov 1989, att detta aldrig skulle ske.
  2. Stationeringen av robotförsvarssystemet Aegis i Rumänien, Polen, Turkiet och Spanien. Utskjutningsramperna, som styrs av MK41-system, kan nyttjas defensivt (i luften, till lands och vatten) men även offensivt med kärnvapen.
  3. Den permanenta närvaron (genom rotation) av fyra stycken förstärkta bataljoner på 1000 man och stationeringen av tungt krigsmateriel i Baltikum, Polen och Rumänien.
  4. Upprättandet av en ”nordisk front” mot Ryssland bestående av Natomedlemmarna Danmark, Island och Norge samt Partnerskap för freds medlemmar Sverige och Finland.
  5. Moderniseringen av kärnvapnen, i synnerhet de i Tyskland stationerade B61-12:orna och kryssningsrobotarna Long Range Standoff (LRSO). Enligt amerikanska senatorn Dianne Feinstein ”verkar dessa så kallade förbättringar av vapnen … vara utformade för att skapa förmåga att utkämpa och vinna ett begränsat kärnvapenkrig…”

För att avvärja detta hot kräver vi att:

  1. Sverige står för ”tomma stolens” politik (bojkott) på nästa Natotoppmöte i Warszawa, och
  2. River upp värdlandsavtalet, lämnar Isaf och avslutar alla övriga samarbeten med ett Nato som sedan länge saknar existensberättigande.

För att undgå den pågående nedräkningen till ett kärnvapenkrig uppmanar vi dessutom regering och Riksdag att skapa villkor för ny global freds- och säkerhetsarkitektur på basis av alliansen BRIKS föreslagna win-win-samarbete, något Europa och USA borde ansluta sig till av egenintresse.

De jätteinsatser som på 1900-talet gjordes för krig, måste i dag i samma utsträckning göras för fred genom ömsesidig utveckling!

Skriv under här