Upprättelse för Erik Gustaf Geijer på Sveriges Radio

Det stora inflytande som Erik Gustaf Geijer haft på det svenska samhället "tystades redan vid hans död", berättade Ola Larsmo i programmet Filosofiska rummet i Sveriges radio P1 på Luciadagen. Nedtystandet av Geijer var "det bestående samhällets hämnd på upprorsmannen". Programledaren Lars Mogensen samtalade med författarna Larsmo och Per Svensson om Erik Gustaf Geijer. Producent var Thomas Lunderquist. Detta är en senkommen upprättelse för historikern, diktaren, musikern, filosofen, nationalekonomen och politikern Geijer, som länge lyfts fram av LaRoucherörelsen i Sverige - EAP.

- Det är märkligt att vi har en stor politisk tänkare som ingen egentligen vill använda sig av ... liberaler och sossar borde slåss om honom, sa Ola Larsmo.

Per Svensson berättade om hur författarna Lars Trädgårdh och Henrik Berggren skrivit om den svenska "statsindividualismen" i boken "Är svensken människa?", "och det bygger de helt och hållet till stor del på Geijer".

Larsmo slog fast: "Det finns hela sjok av geijeristiskt tänkande i svensk politik idag. Du hittar det hos sossar och liberaler och de nya moderaterna, men ingen nämner honom. Han är osynlig som politisk tänkare och det tycker jag är lite, lite märkligt."

Det som inte förklaras i radioprogrammet är hur Geijers inflytande kunde leva vidare genom den ungdomsrevolt som skedde i Uppsala 1848. Detta internationella revolutionsår manifesterades i Uppsala genom ett stort demonstrationståg av Uppsalastudenterna till minne av Erik Gustaf Geijer. Dessa studenter och tidigare elever till Geijer kom att prägla samhällsreformerna under hela andra halvan av 1800-talet i Sverige.

Lyssna på denna senkomna upprättelse för Erik Gustaf Geijer på http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/644359?programid=793

Läs mer om Geijer på
http://www.larouche.se/artikel/friedrich-schiller-250-ar-schillers-inflytande-i-skandinavien
(denna artikel kan också läsas som pdf på sid 10-11 i Ny Solidaritet nr 1/2010: http://larouche.se/svenska/media/2010-NyS-nr1_0.pdf)
http://www.larouche.se/artikel/hur-sverige-blev-rikt
http://larouche.se/artikel/friedrich-list-nationalstatens-forsvarare
http://www.larouche.se/nyheter/2009/05/22/beethoven-geijer-eap-s-kulturpolitik

En längre artikel: E.G. Geijer om människans moraliska fostran, ur Ny Solidaritet 29.5 1987, kan beställas från redaktionen på larouche@nysol.se el 08-983010.

Läs om en inkluderande svensk nationalism i Geijers anda här http://www.larouche.se/artikel/6-juni-det-ar-dags-att-fira-sverige