Ulf Sandmark: Man in the Arctic - But How?

Presentation av Ulf Sandmark på Schillerinstitutets internationella konferens i Berlin den 26 februari 2012.