Ulf Sandmark deltog i säkerhetskonferens i Kina

Ulf Sandmark talar på Andra Wanshoudialogen i Peking.

Svenska Schillerinstitutet var inbjudet till en konferens i Peking om Global säkerhet. Den arrangerades av Kinas stora fredsorganisation "Det kinesiska folkets förening för fred och nedrustning" som är en takorganisation för 26 kinesiska massorganisationer. Föreningen grundades 1985 och upprätthåller kontakt med 350 internationella fredsorganisationer och institut för strategiska frågor. Konferensen kallades Andra Wanshoudialogen och samlade 50 experter på strategiska frågor från Kina och samtliga kontinenter. Ulf Sandmark var den enda deltagaren från norra Europa.

Wanshoudialogen tog upp strategiska frågor och krisområden på alla kontinenter. Precis som i de andra kinesiska instituten för strategiska frågor vilka Sandmark inbjöds till under Pekingbesöket, var den helt överskuggande frågeställningen på Wanshoudialogen försämringen av relationerna mellan Kina och USA. Skall Kinas växande ekonomiska styrka leda till ett ökat samarbete i partnerskap eller kommer USA att försöka hindra Kinas utveckling med ökat handelskrig eller t.o.m. ett nytt kallt krig? Med tanke på alla konfliktområden runt om i världen, kommer ett kärnvapenkrig att kunna undvikas, i synnerhet när nästan alla kärnvapenavtal har sagts upp eller är på väg att sägas upp? Den ena talaren efter den andra krävde en återgång till en regelstyrd internationell ordning där FN används för att lösa konflikterna. De kinesiska sa att de var så osäkra på vad president Trump ville, att de aldrig visste från en dag till nästa om ens inbokade möten skulle bli av.

Schillerinstitutet var inbjudet att tala på en panel med rubriken "Nya och framväxande teknologiers påverkan på den globala säkerheten". Här varnade flera talare för en irreversibel militariseringen av rymden som följd av president Trumps beslut att ensidigt inrätta en vapenstyrka för rymden.

Detta gav Sandmark möjligheten att lyfta upp denna strategiska dialog till de gemensamma målen för mänskligheten av helt nya relationer mellan världens länder i ett nytt paradigm, vilket Kinas president Xi Jinping arbetar för i synnerhet med sitt Sidenvägsinitiativet "Belt & Road". Det är på denna nivå där fördelarna för alla parter blir synliga, som även de svåraste problem, som kärnvapenhotet, kan lösas. Sandmark fokuserade därför sina sju minuters talartid på lösningarna på krigshoten, där motsatta stormakter tillsammans utvecklade och tog i bruk nya teknologier som kan eliminera hoten mot alla världens nationer.

Det första förslaget var att stormakterna gemensamt återstartar det Strategiska försvarsinitiativet, som tagits fram av Lyndon LaRouche åt president Ronald Reagan, som lade fram det 1983. SDI använder teknik byggt på nya fysiska principer vilka med ljusets hastighet kan slå ut alla attackerande stridsspetsar och på så sätt göra kärnvapen oanvändbara. Nästa förslag, som skulle kunna vara ett gemensamt mål för mänskligheten, är att bygga upp ett försvar för planeten jorden, (ett "Strategic Defense of planet Earth - SDE) mot hot från rymden av typen inkommande asteroider, kometer eller våldsamma solstormar. Ett tredje förslag var öka utforskningen av rymden, vilket är en väletablerad form av samarbete för mänsklighetens gemensamma utveckling. Gemensam utveckling av fusionskraft var det fjärde förslaget. Fusionskraft skulle revolutionera rymdfarten, men också göra det så billigt att på jorden utvinna råvaror så att man kan upprätta ett globalt avtal om råvarusäkerhet för alla länder. Stormaktspolitiken, att dominera världen med råvarukontroll, skulle på sätt bli historia.

Bland förslagen att med ny teknik skapa global säkerhet tog Sandmark även med Sidenvägsinitiativet "Belt & Road". Det skapar en ny teknologisk nivå för det globala transportsystemet - en ny infrastrukturplattform, som förenar mänskligheten kring ett gemensamt mål av samarbete med avsevärt förhöjd produktivitet. Denna högre produktivitet höjer värdet och stabiliteten i alla investeringar och valutor. Sådana infrastrukturinvesteringar är därför ett basvillkor för ett nytt stabilt finanssystem, enligt Lyndon LaRouches fyra lagar, där de andra lagarna är 2) fusions/rymdsatsningen som också höjer innovationskraften, sänker energikostnaderna och därmed värdet på alla investeringar, 3) bankdelning för att befria den reala ekonomin från att betala bankernas gigantiska spekulationsförluster och slutligen 4) upprättandet av ett kreditsystem med riksbankslån för att sätta alla nationers slumrande potential i fullt arbete. Dessa fyra lagar är en strategisk nödvändighet för att förhindra att en finanskrasch slår sönder den reala ekonomin och skapar risk för oroligheter i många nationer samtidigt. Sandmark pekade på behovet av en fyrmaktsallians där USA ansluter sig till RIK-länderna Ryssland, Indien och Kina för att forma en allians tillräckligt stark för att kunna tvinga det brittiska imperiet med dess banker och finansiella makt att gå med på en sådan ny rättvis ekonomisk världsordning. Slutligen pekade Sandmark på nödvändigheten att Lyndon LaRouches namn rentvås för att dessa förslag skall kunna diskuteras fritt.

Andra Wanshoudialogen fick stor uppmärksamhet i kinesisk TV, som i detta inslag: https://news.cgtn.com/news/79677a4e774d4464776c6d636a4e6e62684a4856/inde...

I samband med besöket arrangerades intressanta studiebesök. Bl.a. besöktes det företag som idag är Kinas fjärde största smartphonetillverkare och Indiens största. Företaget heter Xiaomi och grundades för enbart sju år sedan. Företaget omsätter redan 15 miljarder US dollar, en siffra det tog Google 9 år att nå, 12 år för Facebook och 17 år för Alibaba. Företaget är ett fantastiskt bra exempel på att helt nya företag kan växa sig starka på tio år, om förutsättningarna för kreativa entreprenörer görs gynnsamma.

Ett mycket minnesvärt studiebesök gjordes också till en landsby långt utanför Peking där man lyckats lyfta sin befolkning över fattigdomsgränsen genom att bl.a. göra teknologiska jättekliv. Här i det kinesiska reportaget finns bilder från besöket: http://zhdj.world-tech.com.cn:6080/news/detail.json?id=974