UD svarar: Vi är inte tillsammans med några nynazister, vi bara utnyttjade dem

Sverige är inte bara en konstitutionell monarki, utan även som bekant en liberal parlamentarisk demokrati. Vad många missar är att i tider som dessa har det sina negativa sidor. Att Sverige är medlem i den Europeiska Unionen gör inte saken bättre. Synagogor brinner, folkvalda politiker och deras barn hotas till livet om de inte röstar för kuppmakarna i Ukraina, och den folkvalde presidenten tvingas fly från den pöbel som Svenska Dagbladet med flera valt att kalla "rättvisan".

Vi har fått två identiska svar från UD på de uppenbara frågorna om Sveriges och EU:s inblandning i Ukraina som kretsar kring den mycket relevanta frågan:

"Hur illa rimmar inte stödet till den nynazistiska så kallade oppositionen i Ukraina med brösttonerna mot EU-motståndare som per definition främlingsfientliga? Är det OK att vara nazist så länge man är för EU? Och om man inte är nazist, blir man ändå kallad det om man är mot nazikuppen?"

Det är inte alltid bra att låta känslorna ta överhanden, fast som EU-motståndare känns det lite magstarkt att en dag anklagas av Sveriges utrikesminister för att vara främlingsfientlig, bara för att nästa dag höra honom lovprisa det som den demokratiskt valde presidenten Janukovytj med rätta kallat "ett nazistiskt maktövertagande – en repris av det som hände i Tyskland på 1930-talet".

Det är EU som är nazistanhängare, eller tvärtom: Svoboda (motsvarande Svenskarnas Parti) stödjer EU och EU förlitar sig på deras stöd. Det är inte möjligt att göra en snabb kupp utan våld. Massmedia och politiker i Sverige har liksom glömt att nämna att lika många av de döda tillhörde polisen som "demonstranterna". De är "demonstranter" eftersom demonstranter inte annars brukar skjuta poliser.

Malexandermördarna brukar till exempel sällan kallas för "demonstranter". I alla fall än så länge. Carl Bildt vill kanske snart använda dem för att byta regering i Sverige, om valen i år inte går som han vill. Någon nazistisk kupp mot Urban Ahlins socialdemokrater lär det dock inte bli tal om, eftersom Ahlin och Bildt i praktiken är samma person politiskt sett och båda utformar politiken i enlighet med George Soros' "European Council on Foreign Relations", vars riktlinjer de själva är med och utformar. Soros har varit aktiv nazist sedan 14-årsåldern, och brukar skryta med att hans moraliska karaktär formats av Adolf Hitler.

Liberaler brukar försöka hävda att de inte är nazister, utan deras motpol. Ukrainafallet visar att så inte är fallet.

UD förnekar föga överraskande att man stödjer nazister. Följdfrågan blir då: "Ska det tolkas som att Svoboda inte är nazister, eller som att ni nu tar avstånd från den nya regeringen, och dess stödpartier?"

Här är UD:s svar:

"Hej Andreas!

Tack för ditt mail. Jag arbetar på Utrikesdepartementets ministerkansli och utrikesminister Carl Bildt har bett mig att svara dig.

EU och Sverige följer nära den snabbföränderliga politiska situationen i Ukraina. Det våld som har ägt rum har i starka ordalag fördömts, och parterna uppmanas nu att engagera sig i en meningsfull dialog för att kunna uppfylla det ukrainska folkets önskemål om demokrati. Sverige och EU stödjer inte nazism eller främlingsfientlighet på något sätt.

EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, Catherine Ashton, har under veckan besökt Ukraina och har sedan tidigare uttalat att hon ber alla inblandade att följa rättsstatliga principer och konstitutionen. Hon välkomnade även frisläppandet av den tidigare premiärministern Julia Tymosjenko, som suttit fängslad i mer än två och ett halvt år.

Det som behövs nu är en långsiktig lösning på den politiska krisen, som kan accepteras av så många som möjligt. Detta måste inkludera en konstitutionell reform, utformningen av en ny inkluderande regering och tillskapandet av förutsättningar som möjliggör demokratiska val. Det finns stora ekonomiska utmaningar för landet att ta tag i framöver. Det är dessutom viktigt att de ansvariga för den senaste tidens våldsamheter ställs till svars. [Red. Presidenten åsyftas, då denne "har blod på sina händer", enligt Bildts Twitter.]

Omvärlden finns nära till hands för att stödja och hjälpa landet till rätta i sin nya reformprocess. [Red. EU-anpassning och IMF-lån till ockerränta, med krav på marknadshyror med mera.] Vi hoppas alla att detta kan vara början på en väg till ett stabilt, välmående och demokratiskt Ukraina.

Med vänliga hälsningar

Sara Dennås
Politiskt sakkunnig
Utrikesdepartementet"

Med andra ord: Vi uppskattar allt nazisterna gjort för att störta regeringen, men vi vill inte ses som deras samarbetspartners. Det påminner lite om machokillen som inte gärna ses på gatan med en kvinna som har fått dåligt rykte, fast när ingen ser på kan det bli mycket mysigt i hemlighet. Carl Bildt måste sluta smygstimulera nazister, eller avgå. Det här är ingen lek. Samtidigt som "nazism" används som ett slagträ mot alla som är emot EU, vänslas UD med nazister. IMF och EU är inte garanter för demokrati och välstånd, utan garanter för befolkningsreduktion och fattigdom. Det ser vi i Grekland. Att vara emot IMF och EU gör en inte till nazist, tvärtom. En del nazister försöker förvisso populistiskt hävda att de är emot det impopulära EU, fast även de visar sina rätta färger i sitt stöd till Svobodas EU-fanatism.

Även när Hitler kom till makten såg många liberaler, såsom Hjalmar Schacht, nazismen som den naturliga följden av liberal demokrati i den stund som folket inte längre ville veta av liberalismen.

Det liberaler verkligen tar avstånd ifrån är Franklin Roosevelt och Abraham Lincolns anti-imperialistiska politik. Vi verkar i den traditionen, och vet därför att dagens regering är mycket mer avståndstagande från det än från de "invandringskritiker" som de tävlar om att offentligt ses ta avstånd ifrån. Janukovytj var inte en representant för vår tradition, men hans vacklande i stöd för EU:s extrema frimarknadsliberalism räckte för att han skulle kuppas bort.