Tyskland måste lämna euron nu!

Sedan tyska författningsdomstolen i Karlsruhe den 12 september givit grönt ljus för EU:s finanspakt, den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) och avskaffandet av tyska parlamentets kontroll över den tyska statsbudgeten, gjorde Helga Zepp-LaRouche ett uttalande i en video och varnade för hyperinflation och kärnvapenkrig. Det hon där tog upp kortfattat, diskuterade hon mer utförligt i sin webcast den 22 september.

Här följer ett översatt utdrag av vad hon sa i sin video:

Beslutet av den tyska författningsdomstolen i Karlsruhe idag den 12 september innebär en verklig katastrof för Tyskland. Först och främst betyder det att den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) kan träda i kraft sedan bara några tillägg gjorts. För det andra betyder det att schackdraget av den Europeiska centralbanken (ECB) bara sex dagar före domstolsutslaget att börja köpa obegränsat med statsobligationer har lyckats. Därmed kommer praktiskt taget obegränsad likviditet att pumpas in i systemet och troligen kommer den amerikanska centralbankchefen Ben Bernanke göra detsamma, genom ytterligare en "lättnad", dvs likviditetspumpning. På så sätt hotas den transatlantiska regionen inom kort av en hyperinflation som i Tyskland 1923 - med ett enda undantag och det är att det denna gång inte sker i ett land utan i hela den transatlantiska regionen.[Författningsdomstolen i] Karlsruhe borde absolut ha godkänt Gauweilers [en av de överklagande] begäran om tillfällig inhibition av beslutet eftersom ECB-beslutet innebar ett fullständigt nytt läge.

Vad vi har fått se de senaste åren är en fullkomlig urholkning av demokratin, av grundlagen. Alla regler i ingångna fördrag har utan uppehåll rivits upp, vare sig det gällt förbudet mot räddningspaket ["no-bailout-klausulen"] om eller om den så kallade "parlamentariska kungsrätten" att bestämma över budgeten. Med ESM skulle det sista steget tas för att införa en verklig finansdiktatur. Det skulle bli en marknadens diktatur till priset av den allmänna välfärden. Det har redan lett till en otrolig förstörelse av realekonomin i Grekland, Spanien - i Andalusien är ungdomsarbetslösheten 70 procent , i Italien och andra länder. Alla dessa länder står inför en otroligt farlig social explosion.

Sista stycket i författningsdomstolens beslut ger i alla fall en antydan av var utvägen finns. Det står där: "Det är folkrättsligt medgivet att det alltid är möjligt med ett utträde i samförstånd ur ett fördrag och ett ensidigt beslutat utträde alltid är möjligt när en grundläggande förändring avgörande delar av fördraget görs..." Det är den enda vägen. Tyskland måste dra sig ur denna fullständiga terror genom ett utträde ur EU och den europeiska valutaunionen. Man måste återvinna sin suveränitet över sin egen valuta och ekonomiska politik och genast införa ett system med bankdelning, kreditsystem och igångsättning av en realekonomisk utbyggnad, något som vi pekat på för några veckor sedan.

En ytterligare aspekt som vi i denna fråga måste ta hänsyn till, är det faktum att vi befinner oss i en omedelbar krigsfara. Den omedelbara krigsfaran föreligger å ena sidan genom destabiliseringen av Syrien. Där står den så kallade Blairdoktrinen - efter Tony Blair, som med lögner givit oss Irakkriget och idag trycker på för de så kallade "humanitära interventionerna" - i total motsatsställning till Putindoktrinen, som upprätthåller FN-stadgan och den nationella suveränitetens oinskränkthet.. En annan möjlig krigsutlösare skulle ett anfall mot Iran kunna bli, vilket alla experter vet skulle utlösa ett omedelbart tredje världskrig. Och nu handlar det om ett vätebombskrig, som skulle leda till mänsklighetens förintelse.

Var och en som tänker på det strategiska läget - finanskrasch, finanssammanbrott och akut fara för ett Tredje världskrig - måste förstå att den civiliserade mänskligheten står inför att helt och hållet gå i väggen. Och om vi inte omedelbart ändrar hela paradigmen som politken idag bygger på, så kommer denna katastrof vara ett faktum. Därför är ett tyskt utträde ur EU och den europeiska valutaunionen ett absolut nödvändigt första steg, för att få igång ett verkligt utvecklingsperspektiv, ett världsomspännande uppbyggnadsperspektiv för realekonomin. Det är det enda alternativet som återstår för oss.

Hela Helga Zepp-LaRouches uttalande, inklusive sista stycket i Författningsdomstolens utslag, går här att se eller läsa på tyska

Detta diskuterades i den internetkonferens som hon höll lördagen 22 september. Läs mer om det här