"Russiagate" avslöjat som bluff: USA:s sanktioner måste avvisas!

Helga Zepp-LaRouche, ordförande Internationella Schillerinstitutet och för det tyska partiet Medborgarrättsrörelsen Solidaritet

Veckoanalys: Allting hänger ihop på något vis: skandalen kring de tyska biltillverkarnas avgasfusk, misstankar om en decennielång kartellöverenskommelse, USA-kongressens beslut att starta ett geopolitiskt ekonomiskt krig mot Tyskland och Ryssland, handelskriget som hotar mellan USA och EU, EU:s hotelser mot den tyska regeringen, den senkomna insikten att energiomställningen är en katastrof, de ökande tecknen på att det drar ihop sig till en ny finanskrasch, värre än den 2008.

Skulle allt detta vara olika, åtskilda skeenden och företeelser, eller finns det ett djupare samband mellan dem? Och ännu viktigare: Finns det en lösning, där det inte är de såkallade vanliga människorna som får ta smällen av den förda politikens konsekvenser?

Det som vi upplever just nu är haveriet för det nyliberala transatlantiska systemet, en samhällsmodell där de på sin tid förtalade "sekundärdygderna", som flit, ärlighet, pliktmedvetenhet, pålitlighet, vänlighet m.m. har bytts ut mot aktieägarnas och börskursernas värderingar, maximering av vinsten och elitens konsensus att det enda brottet är att bli ertappad. Efter att skattebetalare och sparare i åratal har fått betala priset för detta värderingsskifte vad beträffar bankkrisen, är det nu de anställda inom bilbranschen och bilisterna som ska stå för fiolerna.

Läget förvärras av att många inblandade tycker att de måste ta tillfället i akt att profilera sig, t.ex. miljöminister Barbara Hendricks (SPD), som vid sitt senaste besök i Wolfsburg beskyllde hela bilbranschen för ett helt spektrum av skumraskaffärer, konsumentbedrägerier och rent kriminella förehavanden. Fusket kunde faktiskt leda till åtal, menade hon. Men självklart talar det knappast för intelligensen hos bilbranschens styrelser och chefer att de trodde att de skulle kunna hålla ett så vidlyftigt svindleri, med så många personer inblandade, hemligt hur länge som helst. Det har nu kommit fram att Audi-tekniker redan 2013 fäste uppmärksamheten på avgasfusket i USA och varnade för påföljder och ersättningskrav.

Men roten till problemet ligger i att så gott som hela den tyska näringslivseliten har underkastat sig miljöpolitikens olika ekologiskt motiverade ekonomiska fördelar, trots att personer i ledande ställning med ett hum om naturvetenskap mycket väl visste att det var helt andra intressen och intentioner som gömde sig bakom hypotesen om ett samband mellan koldioxidutsläpp och klimatförändring än den förda argumentationen gav vid handen. Inte minst banker och hedgefonder har tjänat grova pengar på solpaneler, vindkraftsparker och handel med elcertifikat. I stället för att kämpa för ett vetenskapligt klargörande av klimatkontroversen har man tolererat att alla forskare som har ifrågasatt modellberäkningarna som legat till grund för olika scenarier om sambandet mellan den antropogena koldioxiden och klimatförändringen har blivit motarbetade och isolerade. Att man så fegt underkastade sig dogmen om den antropogena klimatförändringen ledde sedan nästan med automatik till att man inte heller i avgasfusket såg något större etiskt problem. Det redan nämnda värderingsskiftet till ett shareholder value-samhälle förde nämligen också med sig att storföretagens styrelser och chefer nu i de flesta fall inte har någon naturvetenskaplig kompetens, utan har studerat juridik. VW väckte för övrigt uppseende redan 1987 för sina valutaaffärer.

Trafikminister Alexander Dobrindt (CSU) tycker nog också att han tog tillfället i akt när han i dieselskandalens kölvatten tog till den extraordinära åtgärden att utfärda ett förbud mot nyregistrering av bilar av Porschemodellen Cayenne, och 22.000 fordon som redan levererats över hela Europa beslutade han måste återkallas, och tillverkaren måste stå för kostnaden till 100 procent, vilket kan leda till att jobb försvinner. Motorerna är tillverkade av Audi, som redan förut beskyllts för fusk av Porsches företagsnämnd. En annan aspekt av kriserna som tornar upp sig är medieuppgifter om att EU-kommissionen håller på att utreda misstankar om en olaglig överenskommelse mellan de fem största tyska biltillverkarna, Bosch och eventuellt andra företag, som i 60 arbetsgrupper ska ha gjort upp om fordonsutveckling, leverantörer och marknader – en praxis som för övrigt hör till vanligheten även i andra länder – vilket av det tyska näringslivet uppfattas som ett angrepp från EU.

Angrepp från USA:s kongress

Som om dessa skandaler inte vore nog för att nu också – efter problemen med bankerna – förstöra det anseende som näringslivstopparna inom bilsektorn och andra delar av den tyska industrin har åtnjutit och därmed försvaga ekonomin som helhet, så är de nya sanktionerna mot Ryssland som den amerikanska kongressens båda kamrar just beslutat om ren och skär galenskap, ett angrepp på hela den europeiska ekonomin och alla europeiska nationers självbestämmanderätt, det som nu finns kvar av den.

Detta lagförslag bygger på en hel rad fabricerade antaganden, påhittade historier, om att president Putin skulle ha manipulerat USA-valet 2016 och på samma sätt tänker påverka alla val i hela världen, inklusive de som hålls i länder allierade med USA. Därutöver ska USA-presidentens möjlighet att lägga om den amerikanska utrikespolitiken – alltså även att t.ex. häva de av Obama per dekret beordrade tidigare sanktionerna – göras avhängig ett godkännande från kongressen. Detta är ett oförblommerat försök från Wall Street, den underrättelseapparat som benämns "deep state" och mainstream-medierna att "låsa in" presidenten, d.v.s. ta ifrån honom hans konstitutionsenliga rätt att bestämma politiken. President Trumps underskrift under detta lagförslag betyder en ytterst farlig upptrappning, som Putin redan aviserat svarsåtgärder mot. Det betyder också att varje företag som inte rättar sig efter dessa bestämmelser självt gör sig till måltavla för sanktioner, vilket är en utvidgning av amerikansk rättskipning till resten av världen i total strid mot internationell rätt.

I artikel 257 under rubriken "Ukrainsk energisäkerhet" sägs det bl.a. att det är USA:s politik "att fortsatt motsätta sig NordStream 2-ledningen, med hänsyn till dess skadliga inverkan på EU:s energisäkerhet [som USA våldsamt motsätter sig], på utvecklingen av gasmarknaden i Central- och Östeuropa och på energireformerna i Ukraina", samt att "USA:s regering bör prioritera exporten av USA:s energitillgångar med syftet att skapa jobb i USA, bistå USA:s allierade och partners samt stärka den amerikanska utrikespolitiken".

Krassare kunde anspråket på imperieöverhöghet inte vara: Tyskland och de andra europeiska nationerna ska avstå från att säkerställa sina egna energibehov, som med tanke på läget i Mellanöstern och de otillräckliga återstående fyndigheterna i Nordsjön bara kan komma från Ryssland, och i stället importera flytande naturgas från USA:s kraftigt överskuldsatta frackingkapacitet, en import som Europa inte alls är tekniskt förberett för, och vars egentliga syfte är att rädda bankerna på Wall Street från den hotande implosionen.

President Putin reageradeomedelbart under sitt statsbesök i Finland: Han sa att det handlade om ett uppenbart geopolitiskt försök att skaffa sig egna fördelar på sina allierades bekostnad; hur dessa allierade reagerade skulle visa i vilken grad de fortfarande hade någon suveränitet. De första reaktionerna, från bland andra Österrikes förbundskansler Kern och Michael Harms från det tyska näringslivets kommitté för östpolitik, var att de av den amerikanska kongressen krävda sanktionerna är absolut oacceptabla.

"Russiagate" avslöjat som bluff

Den viktigaste interventionen mot denna fortgående kupp mot Trump, där mainstream-medierna, Wall Street och underrättelsetjänster alltjämt bemannade med Obamas tillsättningar lyckats skapa en rysshets som överträffar McCarthyerans värsta excesser, kommer från en grupp f.d. underrättelsefolk, Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS), som nu lagt fram vetenskapliga, juridiskt hållbara bevis för att det inte var Ryssland som "hackade" det Demokratiska partiets datorer under valkampanjen, utan någon på insidan som kopierade över informationen till en minnesenhet. Därmed har det visat sig att Trump haft helt rätt: det var inte ryska hackare som försökte manipulera USA-valet, utan problemet är de som försöker ogiltigförklara valresultatet genom att "läcka" faktiska nyheter och "fakenyheter".

Analysen som VIPS nu sammanställt är av allra största strategiska betydelse, eftersom den bevisar att det inte finns någon grund för "Russiagate", d.v.s. påståendet att Ryssland manipulerade det amerikanska valet. Som VIPS-medlemmen Ray McGovern förklarar i en intervju på LaRouchePAC (1) gick det Demokratiska partiet ut med linjen att Ryssland hade hackat partiets datorer därför att man ville förta effekten av Wikileaks publicering av Hillary Clintons e-post, som visade att partiledningen hade betett sig diskriminerande mot Bernie Sanders under primärvalen. Det är absolut nödvändigt att medlemmarna i VIPS inte bara bjuds in som experter till den amerikanska kongressen, utan också till den tyska förbundsdagen för en utredning. Till "Russiagate" hör ju också påståendet i den amerikanska senatens sanktionstext, att Ryssland har för avsikt att påverka valen i hela världen, däribland även det kommande förbundsdagsvalet i Tyskland.

Det transatlantiska etablissemanget höll fast vid tesen om en påstådd rysk valpåverkan även efter valet av Trump. Den konstlat skapade hysterin skulle avhålla Trump från att infria sitt vallöfte om att förbättra USA:s relation till Ryssland, som Obama hade kört fullständigt i botten.

De neokonservativa, Obamas underrättelseapparat, Wall Street och medierna som står under deras kontroll såg detta som en bra metod för att få Trump så mycket på defensiven att han inte skulle våga söka en dialog med Putin. Demokraterna kring Hillary Clinton hittade för sin del i "Russiagate" en bra bortförklaring till valförlusten.

För Tyskland blir det en överlevnadsfråga att med alla medel motsätta sig USA-kongressens sanktioner och gemensamt med Ryssland och Kina förverkliga den nya sidenvägen. Lösningen för den tyska ekonomin ligger i en ny politik, som går tillbaka till förpliktelsen till det allmänna bästa och satsar på innovationer och framtidens teknik. Då behöver ingen längre fuska för att bli konkurrenskraftig.

av Helga Zepp-LaRouche
29 juli 2017

(1) Måste ses: LaRouchePacs intervju med Ray McGovern, där han med humor förklarar hur hela bluffen om rysk hackning började:
https://larouchepac.com/20170729/interview-ray-mcgovern-there-was-no-russian-hack
https://larouchepac.com/20170725/russian-hacking-exposed-inside-job

och LaRouchePAC-uttalandet mot Kongressens totala kapitulation för den brittiska krigspolitiken mot Ryssland: https://larouchepac.com/20170731/breaking-lyndon-larouche-crush-british-coup-against-president

Läs om VIPS-rapporten på svenska här:
http://www.larouche.se/nyheter/2017/07/27/vips-analys-torpederar-kuppforsoket-mot-trump