Trumps Kinabesök markerar en vändpunkt i de internationella förbindelserna


Den amerikanske presidentens besök i Kina markerar "en ny historisk början" på de amerikansk-kinesiska förbindelserna, sa den kinesiske presidenten. Den kinesiska ledningen hade redan kallat det ett "statsbesök plus". South China Morning Post citerade Lu Xiang på den kinesiska samhällsvetenskapliga akademin CASS: "Idén om ett 'statsbesök plus' är redan i sig ett plus för de amerikansk-kinesiska förbindelserna eftersom det är någonting helt nytt ... Det verkar som Trumps besök kommer att vara högre rankat än ett besök på den allra högsta nivån."

Hur högt besöket värderades visade sig också i att – för första gången någonsin – hela den Förbjudna staden i Peking, det största palatskomplexet i världen, stängdes av under en hel dag för att ge president Trump och hans fru möjlighet att besöka det och ta del av Kinas historia och kultur. Detta har inte hänt sedan den Förbjudna staden uppfördes på 1700-talet. Och det högtidliga mottagandet av Trump vid ankomsten till Peking direktsändes i kinesisk tv – också det något helt nytt.

I sina samtal med president Trump förklarade den kinesiske presidenten Xi Jinping:

– Kina är berett att samarbeta med USA, att visa respekt för varandra, att eftersträva gemensam nytta och ömsesidighet, fokusera på samarbete och hantera och lösa meningsskillnader.

– Vi menar att de kinesisk-amerikanska relationerna är viktiga inte bara för de båda folkens skull, utan också för att säkra fred, välstånd och stabilitet i hela världen.

President Trump underströk också mötets speciella karaktär:

– Inget kan vara viktigare än de kinesisk-amerikanska relationerna. Vi har möjlighet att lösa världsproblem för många år framöver.

I en officiell video från det amerikanska utrikesdepartementet bekräftade Trump den kinesiska hållningen:

– Vårt möte tidigare idag i närvaro av era representanter och våra representanter där vi talade om Nordkorea var ypperligt, och jag anser verkligen precis som ni att det går att lösa. Jag tror att vi kommer att uträtta fantastiska saker för både Kina och för USA.

– Jag ser fram emot många år av vänskap och samarbete om att lösa inte bara våra egna problem, utan världsproblem, problem som är mycket farliga och hotar säkerheten.

Zepp-LaRouche: Ett stort steg framåt

Schillerinstitutets grundare och ordförande Helga Zepp-LaRouche har många gånger betonat att världen måste bryta med det brittiska imperiets geopolitik och ansluta sig till "sidenvägsandan". I sin engelskspråkiga webcast, som hon håller varje torsdag, framhöll hon redan den 12 oktober hur viktig den amerikanske presidentens kommande Asienresa var. Amerika och Kina måste samarbeta ifråga om återuppbyggnaden av infrastrukturen i USA, men också i många projekt inom ramarna för Belt & Road-initiativet – som Kinas president Xi drog igång för fyra år sedan – i Asien, Afrika och Latinamerika.

I sin webcast den 9 november kommenterade hon nu Trumps besök:

– Jag menar att det är ett jättestort steg framåt, och jag tycker också att det är intressant att Trump, som har pratat så mycket om USA:s handelsunderskott gentemot Kina, var mån om att understryka att han inte anklagade Kina för det, eftersom han hade all respekt för att president Xi gör det som är bäst för hans eget land och folk. Och han la skulden på de tidigare amerikanska administrationerna, som hade tillåtit att exporten till Kina fått minska så mycket att det här underskottet hade uppstått.

– Och man måste komma ihåg att Kina alltid har velat importera mycket mera från USA. Men de tidigare administrationerna, som förde en konfrontations-, uppdämnings- och inringningspolitik mot Kina, vägrade att sälja många av de produkter som Kina ville köpa, med förevändningen att de hade "dubbla användningsområden" (dual use), alltså kunde användas för både militära och civila ändamål.

Därför är avtalen som slöts mellan Xi och Trump mycket bra och viktiga, sa hon.

– Det tecknades avtal till ett värde av sammanlagt ca 250 miljarder dollar om en mängd olika saker, från infrastruktur till transporter och energi, jordbruksexport från USA till Kina – ett mycket brett spektrum av handelsavtal på olika områden. Man beslutade också att inte bara utöka och stärka relationerna mellan de båda presidenterna, utan också att öka samarbetet på alla nivåer, inklusive de fyra permanenta dialogerna som man beslutade om redan i april i Florida, där en handlar om ekonomiskt samarbete. Jag tror att man med detta absolut har lagt grunden för att fortsätta utveckla den här relationen, på ett sätt som faktiskt inte bara kommer att gagna Kina och USA, utan hela världen.

I de offentliga deklarationerna nämndes inte Belt & Road-initiativet direkt, men, sa Zepp-LaRouche:

– Jag vet att detta är president Xis inställning, och jag tycker också att president Trumps besök, efter det kinesiska kommunistpartiets 19:e kongress, där Xi Jinping satte upp målet att till 2050 skapa en "gemenskap för mänsklighetens gemensamma framtid", är ett jättestort steg i rätt riktning.

Hon lyfte också fram den kulturella sidan av besöket:

– Kineserna är verkligen duktiga på att medvetandegöra Kinas 5000 år långa historia, och Trump fick ett fantastiskt mottagande. Man stängde den Förbjudna staden för allmänheten och visade honom och hans fru runt där i flera timmar, man uppförde tre Pekingoperor och man visade hur man restaurerar gammalt konsthantverk. Trump var överväldigad och förklarade i en hälsning till Xi Jinping att han och Melania hade fått uppleva saker som de aldrig skulle glömma.

På sin mobil visade Trump en video för president Xi och Xis fru, den kända musikern Peng Liyuan, med sitt 6-åriga barnbarn Arabella Kushner som sjöng och läste dikter på mandarin, och hon sa att hon gjorde det för "Grandpa Xi" och "Grandma Peng". Videon sattes upp på internet av den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua och bara där hade den efter bara några dagar fått nästan 12 miljoner tittare. Chefen för Centret för Amerikastudier vid Fuhan-universitetet Wu Xinbo sa till South China Morning Post: "Tre generationer i familjen Trump har träffat Xi, det är mycket personligt." Andra kommentatorer pekade på att Trumps familj genom sitt sätt att uppfostra Arabella Kushner hade visat sin uppskattning av den kinesiska kulturen.

Helga Zepp-LaRouche kommenterade detta:

– Jag konstaterar att besöket var mycket positivt även på det rent mänskliga planet.

Däremot riktade hon skarp kritik mot de västliga mediernas rapportering om besöket:

– De här journalisterna borde bara skämmas, de är så cyniska att ingenting verkar kunna röra deras hjärtan och hjärnor mera – och deras hjärnor är antagligen ändå som förtorkade russin, så jag skulle inte bry mig så mycket om vad de skriver. Jag tycker att de här båda presidenterna har tagit ett mycket positivt steg och fört mänskligheten framåt.

Hon hänvisade också till en artikel som Rysslands president Putin skrev inför Apec-mötet i Da Nang, och som publicerades i flera medier. Putin förklarade att Ryssland i samband med den redan påbörjade samordningen mellan Belt & Road-initiativet och Eurasiska ekonomiska unionen skulle presentera en stor plan för hur Rysslands Fjärran östern ska utvecklas ekonomiskt. Detta kommer att vara en nationell prioritet för 2000-talet: Många infrastrukturprojekt och industriparker ska byggas. Putin har tidigare i detta sammanhang talat om möjligheterna till ett positivt samarbete mellan Ryssland, Kina, Japan och de båda koreanska staterna.

Blir Europa kvar utanför?

Hon konstaterade:

– Det som nu tydligt tar form är ett alltmer integrerat, nytt ekonomiskt system. Och en sak är säker: Så länge Europa och EU fortsätter att förhålla sig avvisande till detta så är det så som jag hörde en företagare säga nyligen: Om de inte hoppar på tåget nu så får de bara stå och titta på ljuset från den sista vagnen som försvinner i fjärran, och de blir stående kvar på perrongen.

Alexander Hartmann
11 november 2017

Läs mer om den nya era av samarbete som börjat: https://larouchepac.com/20171113/new-era-has-begun-if-it-can-be-sustained

Och här på danska : http://schillerinstitut.dk/si/2017/11/ny-aera-begyndt-kan-opretholdes/