Trump välter krigsivrarnas schackbräde över ända – banar väg för lösning i Syrien

President Trump under sitt tal på Values Voters Summit. Han pekade ut det militär-industriella komplexet med namn och finansinstituten som stöttar upp det. © White House Photo/Tia Dufour

Veckoöversikt 19 oktober 2019

Den dramatiska förändring som nu sker i Syrien är tecken på en global fasförskjutning som USA:s president Trump har initierat i samordning med Vladimir Putin i Ryssland, Xi Jinping i Kina, Narendra Modi i Indien, Imran Khan i Pakistan och flera statsledare i Mellanöstern. Även om läget på marken i norra Syrien skiftar snabbt så är det ställt utom allt tvivel att utsikterna är mycket goda för att kriget i Syrien äntligen ska få ett slut, och för att även andra gamla krishärdar i Sydvästasien, skapade och underblåsta av det brittiska imperiet, ska kunna lösas.

Trump har de senaste veckorna förklarat politiskt krig mot det sönderfallande, korrupta amerikanska etablissemanget – båda de stora partierna, mainstream-medierna, det "militär-industriella komplexet", som han direkt pekat ut med namn, och finansinstituten som stöttar upp det. Han agerade för att uppfylla sitt vallöfte, att "göra slut på de ändlösa krigen", när han förklarade att de amerikanska soldaterna i Syrien skulle dras tillbaka. Och han drog fram den obehagliga sanningen i ljuset: att krigsivrarna i ledningen för båda partierna har dragit in USA i allianser med terrorister – den syriska grenen av det terroristiska PKK (Kurdistanska arbetarpartiet i Turkiet) och al-Qaida-nätverken i Libyen – för att de skulle kunna föra sina kriminella "regimskifteskrig", som i slutändan bara tjänat det brittiska imperiets intressen.

Samtidigt reste president Putin, med vilken Trump har koordinerat de militära operationerna mot IS i Syrien, till Saudiarabien och öste beröm över saudierna för deras roll i att få ett slut på kriget i Syrien. Den saudiska ledningen sa sig vara mån om att vara god vän med både USA och Ryssland – ytterligare en missräkning för den brittisk-imperiala uppdelningen av världen i fientliga "block".

Pakistans premiärminister Imran Khan besökte Iran och Saudiarabien med den uttalade avsikten att försöka bidra till en lösning på den historiska konflikten mellan det shiamuslimska Iran och det sunnitiska Saudiarabien, något som välkomnas av båda parter. Kom ihåg att Trump tidigare hade bett Khan att medla i konflikten mellan USA och Iran, och även det tog Khan upp i sina samtal med den iranske presidenten Rouhani.

Allt detta hände bara några dagar efter det att USA och Kina enats om en partiell handelsöverenskommelse, och efter Xi Jinpings historiska "informella" besök i Indien, där han och Modi talade om ett "hundraårsperspektiv" för samarbetet mellan världens äldsta och största nationer. Man ska också komma ihåg att när Modi besökte USA i september stod Trump och Modi tillsammans på podiet inför 50.000 entusiastiska indier och amerikaner med indiskt ursprung.

I denna diplomatiska och kulturella offensiv är ledarna i de "fyra makterna", som Lyndon LaRouche kallade dem (Ryssland, Kina, Indien och USA), och andra ledare i världen, förenade kring ett gemensamt historiskt uppdrag, med potential att en gång för alla förpassa det brittiska imperiet och den imperiala uppdelningen av världen till historien.

Geopolitiska kretsar i Europa och USA togs med överrumpling och skriker i högan sky över tillbakadragandet av de amerikanska styrkorna från nordöstra Syrien. Från det hållet kom en störtskur av desinformation och lögner, och i USA ännu hårdare krav på att Trump ska avsättas.

I en diskussion med aktivister i LaRouche Political Action Committee i USA kommenterade Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche de häftiga reaktionerna:

– Man frågar sig verkligen: Var är människorna som tycker att det ska vara fred? Här håller Trump på att avsluta USA:s roll som världspolis, och i stället för att vara glada blir folk hysteriska.

Återställ Syriens suveränitet

Hon hänvisade till en analys som Mellanösternexperten Pat Lang gjorde på sin blogg Sic Semper Tyrannis: "Den syriska armén närmar sig nu sitt egentliga mål, att återta kontrollen över hela det syriska territoriet, och det är ett resultat av ett samarbete i bakgrunden mellan Putin och Trump. Den syrisk-kurdiska YPG-milisen tvingas nu söka hjälp hos den syriska armén och förbinda sig att samarbeta. Det betyder att den syriska regeringen kan återfå kontrollen över hela sitt territorium, vilket är en absolut förutsättning för en fredlig lösning i regionen. Kurderna kommer inte att få autonomistatus, men de kan leva, och det är positivt."

Zepp-LaRouche betonade:

– De neokonservativa anklagar Trump för att ha "förlorat Syrien", men egentligen har Trump skött det mycket bra och hans villighet att samarbeta med Putin har gjort Syrien till en bättre plats. Inget av detta hade varit möjligt utan Trumps mod att gå emot det militär-industriella komplexet.

Trump har betonat att det nu är Turkiet, Ryssland, Iran, Syrien och Irak som är ansvariga för hanteringen av läget i Syrien. Detta kan vara en välkommen inbjudan till att äntligen hitta en regional lösning på problemen i Syrien och dess grannländer.

Nyckeln till en lösning är att den syriska staten återfår kontrollen över landets norra territorier, som man förlorade under regimskifteskriget, och får sköta bevakningen av gränsen mot Turkiet, som man gjorde före 2013. Ankara har hänvisat till den turkisk-syriska Adana-överenskommelsen från 1998, som tillåter Turkiet att göra begränsade militära intrång på syriskt område för att gripa terrorister. Utrikesminister Mevlut Cavusoglu bekräftade den 10 oktober på turkiska CNN att inmarschen i Syrien syftade till att "jaga bort terrorister från detta område", och han sa att man inte skulle överträda 30-kilometerslinjen från den turkiska gränsen. Adana-överenskommelsen skulle kunna fortsätta gälla, när det blir ett politiskt enande i Syrien.

Den ryske utrikesministern Lavrov har uppmanat Turkiet och Syrien att börja tillämpa Adana-överenskommelsen igen. Moskva ska också "främja kontakter mellan Damaskus och kurdiska organisationer som tar avstånd från extremism och terroristiska metoder". Den kurdiskt dominerade SDF-styrkan meddelade faktiskt den 12 oktober att enligt en överenskommelse som träffats mellan Moskva och Damaskus skulle syriska regeringssoldater gå in i staden Manbij, och den 17 oktober förhandlade USA:s vicepresident Mike Pence fram ett fem dagar långt eldupphör, som ger de kurdiska styrkorna möjlighet att evakuera 30 km-zonen. Den kurdiska befolkningen kan däremot stanna kvar i sina hem och skyddas från fördrivning när Syriska Armén samtidigt fredligt kan avlösa de kurdiska styrkorna.

Den enda långsiktigt hållbara lösningen ligger i en den syriska regeringens och ryska styrkornas framgångsrika försoningsprocess, där man arbetar med att bilägga tvisterna mellan den syriska regeringen och olika kurdiska och arabiska militanta grupper. Återuppbyggnaden av landet måste också underlättas och påskyndas, genom att FN, USA och EU – som vägrat ge bistånd till återuppbyggnaden så länge president Assad sitter vid makten – gör en helomvändning och häver blockaden mot landet. Europa inklusive Sverige borde följa Trumps exempel och avsluta regimskifteskrigen.

Trump trappar upp kampanjen mot krigsivrarna

Inför 3.000 personer som hade samlats till Values Voter Summit den 12 oktober uppmanade Trump det amerikanska folket att stödja honom i att sätta stopp för de "ändlösa krigen". Han sa att det svåraste med att vara president var att han hela tiden måste skriva brev till stupade soldaters familjer, eller följa med sådana familjer när de hämtar kistorna med sina nära och kära på Dover-flygbasen. Trump sa:

– Vi sitter fast i dessa krig, ett av dem i 19 år nu, och de handlar inte om att vinna, utan bara om att stanna kvar där. Till vilket pris? Vi är redan uppe i 8 biljoner dollar, tusentals liv, och miljontals liv på den andra sidan, för den delen. Miljontals. Vi talar om miljoner och åter miljoner döda ...

– Men trots allt blod som gjutits, alla liv som gått till spillo, och alla pengar som spenderats, är Mellanöstern mindre säkert nu. Det är mindre säkert, mindre stabilt, och man fortsätter att kriga.

– Jag vill att ni ska förstå det här, sa presidenten. Att ingripa där var det sämsta beslutet. Dom gick in på grund av massförstörelsevapen, och det fanns inga. Det fanns inga. Det var underrättelsetjänsterna. De är riktiga – riktiga raringar.

Han påminde om att han hade gett order om att de amerikanska trupperna skulle lämna Syrien för ett år sedan – och vad som hände när han gjorde det.

– Jag sa "Nu räcker det. Vi drar". Ni kan inte fatta hur det militär-industriella komplexet slog ner på mig.

Lite senare betonade han:

– Jag tror att vi ska komma bra överens med Kina. Jag tror att vi ska komma bra överens med Ryssland. Men när dom skapar en påhittad Rysslandsbluff blir det svårare att komma överens med Ryssland. När dom skapar en massa olika scenarier med Kina blir det svårare att komma överens med Kina. Jag tror att det kommer att gå fantastiskt bra för oss, men dom måste låta oss styra vårt land så som det är meningen att det ska styras.

Med det nya paradigm som håller på att gestaltas av Ryssland, Kina och nu delvis av Trump kan stormakter och regionala makter som nu är i konflikt med varandra bli samarbetspartners. Det skulle kunna öppna vägen till en lösning på alla konflikterna i Sydvästasien, bland annat i Jemen, och avvärja nya potentiellt farliga konflikter, mellan till exempel Iran och Saudiarabien. En utvidgning av det kinesiska Sidenvägsinitiativet till den här regionen, där det rena säkerhetssamarbetet övergår till ett ekonomiskt utvecklingssamarbete, är ett steg i den nödvändiga riktningen.

Alexander Hartmann

Se också Hussein Askarys banbrytande genomgång av hur Putin och Trump tillsammans utmanövrerade krigshökarna och Schillerinsitutets arbete med fredsplaner för olika delar av Västasien (på engelska): http://www.larouche.se/artikel/hussein-askary-om-losning-pa-syrienkrisen

Se videon med Schillerinstitutets återuppbyggnadsplan för Syrien: Project Phoenix: Aleppo the Eternal City: https://schillerinstitute.com/media/aleppo-the-eternal-city-project-phoenix/

och planens lanseringen i Syrien: http://www.larouche.se/nyheter/2015/12/01/ateruppbyggnadsforslaget-fick-stor-uppmarksamhet-i-syrien

Läs om Schillerinstitutets plan Operation Felix för återuppbyggnad av Jemen: http://www.larouche.se/artikel/schillerinstitutets-plan-operation-felix-for-jemen-nu-pa-danska-engelska