Trichet – Lissabonfascismens ansikte!

Detta tal hölls på Tisdagsdemonstrationen på Sergels Torg den 20.5 2008 av Ulf Sandmark, LaRoucherörelsen i Sverige - EAP. (Se en video av talet.)

Hör du till dem som funderar på den internationella matkrisen och de höga matpriserna och undrar hur hushållsbudgeten skall gå ihop? I morse fick du svar på tal, om du hörde Sveriges Radios Ekonomieko. Chefen för den Europeiska centralbanken Jean-Claude Trichet meddelade att de höjda mat- och energipriserna får inte leda till att löneläget i Europa pressas upp.

Sug lite på den karamellen! Du skall betala mer för maten och bensinen, men lönerna skall inte få kompenseras. Det låter inte bra för hushållsbudgeten!

Det sägs av den man, som öst ut tusentals miljarder kronor sedan finanskrisen började i somras för att rädda banker som inte fått sina budgetar att gå ihop.

Trichet ger massivt budgetstöd till Europas banker men vill inte ge det till Europas konsumenter. Inte ens de fattigaste pensionärerna utanför hans kontor i Paris som slåss om matresterna när torghandlarna stänger på kvällarna.

Se där, en riktigt fet fascist mitt framför ögonen på oss alla. En som är beredd att låta fattiga dö, bara för att rädda bankernas värdepapper. En som vill ha Lissabonfördragets diktatur för att inte någon vald riksdag eller regering skall kunna skydda vanligt folks löner mot mat- och energiprishöjningarna. En fascist som alla kan höra om på nyheterna.

Ändå är det Sverigedemokraterna som riksdagspartierna samfällt oroar sig för, och inte denna mycket farligare och fetare fascist Claude Trichet, som bryter alla regler för att rädda bankerna men lastar kostnaderna på Europas och Världens fattigaste.

De banker Trichet och Europeiska centralbanken håller på att ösa pengar över, har byggt upp världshistoriens största finansbubbla och har nu problem när bubblan spricker. För att kunna ge pengar till banker i Spanien, Holland och Storbritannien har Trichet tagit emot osäljbara värdepapper, bolån och liknande som minst sagt ihåliga säkerheter. Det betyder att Trichet kastar gratispengar åt banker som egentligen är i konkurs och den som tar smällen är valutan euron, dvs alla Europas konsumenter. Men Trichets generositet, när det gäller den finansiella världen, sträcker även till Lehman Brothers i USA, som inte ens är en bank och inte ens finns i Europa och även till ett australiskt finansbolag som ägnat sig åt billeasing.

Miljardrullningen till bankerna driver upp inflationen på samma sätt som sedeltryckningen gjorde i Weimartyskland 1923. Sedan vänder sig Trichet om och säger att de prisstegringar på mat och energi han själv drivit fram inte skall få leda till lönestegringar. Konsumenterna, människorna, speciellt de fattigaste, skall bära bördan av Trichets och EU:s krispolitik.

Trichet, ECB-chefen, är han som bestämmer i EU. Europeiska Centralbanken – ECB har gjorts helt oberoende av alla politiker, dvs oberoende från allt folkligt väljarinflytande. ECB är en av Lissabonfördragets diktaturinstitutioner. Eftersom ECB styr EU:s valutapolitik så styrs därmed hela EU:s ekonomiska politik utan väljarinflytande.

ECB:s maktposition är ryggraden den totala dominansen för nyliberalismen inom EU-politiken, ända till svenska hemtjänstens tvång att ta matleveranserna till pensionärerna ända upp till 70 mil bort bort, allt för att storbolagen skall kunna ta över alla privatiserade kommunala verksamheter.

Trichet är ansiktet på fascismen idag – på Lissabonmonstret. Trichet är ansiktet på EU:s hungerpolitik, den hungerpolitik och matkris i världen som EU tillsammmans med IMF och WTO (med Sveriges stöd) har skapat.

Det är inte nog med att Trichets stöd till bankerna driver upp inflationen och matpriserna. Dessutom tillåter Trichet att bankerna börjat spekulera i energi och matpriser. Spekulationen i mat tillåts för att bankerna skall tjäna in förlusterna från sin värdepappersspekulation, så att inte bankerna behöver ta ännu mer nödlån från ECB. Det är samma typ av förödande hjälp som svenska bankerna fick i bankkrisen, en jättehög realränta som drog ned den svenska ekonomin i botten men täckte bankernas kreditförluster. Skillnaden är, att nu är det livsnödvändig mat och energi som används för att hjälpa det konkursade banksystemet. Nu låter Trichet matpriserna skena för bankernas skull, trots att det kommer att ta livet av miljoner människor i hunger i världen - och Europas löntagare skall inte tillåtas kompensera sig för denna bankpolitik.

Om Lissabonfördraget tillåts gå igenom kan fascisten Trichet fortsätta styra den europeiska ekonomiska politiken utan att de europeiska folken, deras folkvalda parlament och regeringar kan göra något åt det. Den aktiva näringsplitiken kommer att skötas av Trichet och han har nu klart sagt ifrån att han beslutat, och det är med sådana dekret Lissabonfascismen skall styras, att Europas folk skall ta smällen av finanskrisen, samtidigt som han hjälper bankerna.

Socialdemokraterna har just lämnat in sina krav på EU till regeringens förhandlare. De försöker hävda att några skrivningar om fackliga rättigheter i EU-fördraget skall skydda löntagarna. Mona Sahlin och Vanja Lundby-Wedin tänker på så sätt se till att Sverige skriver på EU-fördraget. För några skrivningar i fördraget och några uttalanden om olika direktiv, vilka lätt kan ändras, tänker de lämna över den aktiva ekonomiska politiken till Lissabonmonstrets diktaturinstitutioner. Trichets fascistiska offensiv visar att den som har kontrollen över ekonomiska politiken lätt kan köra över alla avtal. Om löntagarna får för mycket lön, är det bara för Trichet att trycka på inflationsknappen och sänka reallönen igen genom att göra allt dyrare. Nu är det en världshistoriens största finanskollaps som skall betalas. Just då tänker socialdemokraternas och LO:s ledning lämna över makten till fascisten Trichet.

Vore det någon ryggrad i socialdemokrater, fackliga ledare och regeringspartiernas politiker borde man omedelbart sätta stopp för maktöverlämnandet till Trichet och Lissabonmonstrets diktaturinstitutioner.

Skall löner och välstånd försvaras måste spekulationen i mat och olja stoppas.

Skall finanssystemet och värdet på valutorna försvaras måste de hejdlösa räddningsaktionerna för konkursmässiga banker stoppas.

Skall livmedelsproduktionen långsiktigt fördubblas måste en Ny Bretton Woodskonferens inkallas för att införa fasta växelkurser och garantera internationella betalningssystem, krediter och långsiktiga utvecklingsprojekt.

Det går inte att lämna över till odemokratiska institutioner som ECB, EU, IMF, WTO eller Nato högt över huvudena på människorna.

Besluten måste kunna tas genom folkvaldas makt, och det görs genom riksdagar och regeringar, som i varje land för sig, tar fram en politik som kan stoppa de skenande mat- och energipriserna och garantera försörjningen för människor och inte bara bankerna.

Det går bara att göra om vi sätter igång diskussionen om vad fascisterna håller på med och stoppar deras Lissabonmonster med en folkomröstning.