Tom Gillesberg i danska valet

Tom Gillesberg på valplakatet som lär danska väljarna världens nya viktigaste ord: "BRIKS"

Schillerinstitutets vänner ställer upp med fyra kandidater i folketingsvalet den 18 juni. Schillerinstitutets ordförande i Danmark, Tom Gillesberg, leder kampanjen med sin kandidatur i valdistriktet Köpenhamns storkrets. Christian Olesen kandiderar för Schillerinstitutets vänner i Yttre Köpenhamns storkrets, Poul Gundersen i Östjyllands storkrets och Hans Schultz i Nordjyllands storkrets.

Det var den 27 maj som statsminister Helle Thorning Schmidt utlyste nyvalet till Folketinget med den 18 juni som valdag. Schillerinstitutets vänner i Danmark låg i startgroparna och kunde genast börja hänga upp sitt optimistiska budskap: "Win-win med BRIKS, inte kollaps och krig", så står det på valplakatet som visar Världslandbron och en bild av en av de fyra kandidaterna. I Köpenhamn sattes 750 valplakat upp med en rekordfart på två dagar !

Detta har redan satt Schillerinstitutets och LaRoucherörelsens idéer på den politiska dagordningen i det danska valet. Det gäller att få Europa och USA att ansluta sig till BRIKS-ländernas offensiv för att bevara världsfreden och bygga världen med stora infrastrukturprojekt.

Den 30 maj sändes en intervju med Tom Gillesberg i Danmarks Radios (DR2) program Deadline. Medan valplakatet syntes på bildskärmen, förklarade Gillesberg idén bakom plakatet: "Vi kan inte acceptera en konfrontation mot Ryssland och Kina, det skulle kunna leda till kärnvapenkrig. Istället ska vi föra en win-win-politik för utveckling. Det är vad som borde diskuteras. Det är därför som jag har det på plakatet", slog Tom Gillesberg fast.

Hör inslaget som finns sist i programmet här: https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-2015-05-30?app_mode=true&platform=ios&personalization=true&#!/31:14

Plakaten har också uppmärksammats på radions P1 och i den stora dagstidningen Politikken.

Se Tom Gillesbergs valvideo: »Win-win med BRIKS - icke kollaps och krig«: http://schillerinstitut.dk/si/2015/05/se-tom-gillesbergs-valgvideo-til-folketingsvalget-2015/

Detta är bara början på kampanjen som bör följas på Schillerinstitutets vänners danska hemsida: http://sive.dk/