LaRouche: Bush måste ringa Medvedev

TILL ALLA AMERIKANSKA INSTITUTIONER

BUSH MÅSTE RINGA MEDVEDEV

"Prövningarnas tid för människornas själar"

Tiden rinner iväg för världen, NU!

Rysslands president Medvedev har föreslagit omgående krissamtal mellan USA och Ryssland, och andra, om en allmän internationell sammankomt för att vidta nödåtgärder för att hantera den pågående allmänna monetära och finansiella sammanbrottskrisen. Då inga av de förslag som den verkställande grenen [av USA:s regering] eller representanthusets talman hittills kommit med visat på någon som helst kompetens i hur den pågående sammanbrottskrisen av det rådande internationella penning- och finanssystemet ska hanteras, är det ytterst brådskande att ett gemensamt agerande påbörjas, med Rysslands medverkan, i egenskap av representant för det eurasiska lägret Ryssland-Kina-Indien; och USA:s, i egenskap av representant för det internationella dollarsystem som hela det rådande världssystemet hänger på.

Jag talar här med auktoriteten som den ekonom som genomgående haft rätt beträffande det här problemet, och det för det mesta ensam, medan min regering, de flesta ekonomer och andra relevanta institutioner visat sig, vilket nu kan ses så tydligt, vara fruktansvärt fel ute, till och med rent korkade. Bevisen har förts fram och det är nu dags för många inflytelserika att få äta upp de misstag som de, till stor del, själva skapat.

Då alla nuvarande åtgärder som förknippas med finansminister Paulson och hans nuvarande medhjälpare är en medicin värre än sjukdomen, måste maktens ledande internationella krafter, typ USA, Ryssland, Kina och Indien samlas omedelbart för att "dra i den politisk-diplomatiska nödbromsen" för det i nuläget panikslagna störtandet in i en internationell hyperinflation vars like inte skådats sedan Weimar-Tyskland 1923.

Det är inte bara USA:s finans- och penningsystem, utan världssystemet som helhet är redan långt gånget in i de första skedena av en allmän, världsomspännande finansiell och monetär sammanbrottskris. De leksaksmetoder som lakejerna till bedragare som Felix Rohatyn och George Soros använder måste kategoriskt avvisas. De dårar som orättfärdigt, under så lång tid, tjänat pengar på den katastrofala, faktiskt galna formen av spekulation som vi förknippar med f d Federal Reserve-chefen Alan Greenspans arv, måste svälja de förluster som de och deras aktuella institutioner förorsakat USA:s ekonomi, institutioner som, i de flesta fall, nu inte fordrar mer än en anständig begravning.

En "Ny Bretton Woods-överenskommelse" i Franklin Roosevelts initiativs anda, är det enda aktuella precedensfallet för den rådande, allmänna sammanbrottskrisen av världens nuvarande penning- och finanssystem.