Syriens nästa steg ett kreditsystem

Tal till årsmötet för Syriska stödkommittén för demokrati den 14.5 2017 i Tensta av Ulf Sandmark, Schillerinstitutet.

Kära vänner!

Idag är en historisk dag för Nya sidenvägen. I Beijing hålls idag Bältes och vägforumet med deltagare från mer än 110 länder, 29 statsledare och 1200 andra deltagare för att stödja Kinas initiativ från år 2013 att bygga den Nya sidenvägen. Det är en makalös framgång för Lyndon och Helga LaRouche och Schillerinstitutet som 1990 efter murens fall lanserade visionen att bygga Nya sidenvägen. Efter hundratals konferenser och hårt arbete har deras idé nu samlat representanter för en majoritet av världens länder och folk för att knyta samman öst och väst, nord och syd i världshistoriens största fredsprojekt på 20.000 miljarder dollar som kan lyfta världen ur fattigdom och sätta miljoner ungdomar i arbete för att bygga sin framtid. Här i denna bok "Den nya sidenvägen blir Världslandbron" beskrivs på arabiska hur idén med Nya sidenvägen har blivit verklighet.

Jag vill säga några ord om vad vi i Syriska stödkommittén för demokrati har lyckats med att åstadkomma för Syrien i detta perspektiv. När vår delegation var i Syrien, lanserade vi planen att dra in Syrien i Nya sidenvägen. Vi har på så sätt bidragit till att Syrien genom sin ambassadör i Beijing Imad Moustapha och flera syriska affärsmän [inkl. Aboud Sarrouf] kommer att vara med på Bältes och vägformumet idag. Sedan vårt besök har Syrien systematiskt byggt ut samarbetet med BRICS-länderna, med Ryssland förstås, men också med Sydafrika, Brasilien och Indien. Men samarbetet med Kina har blivit avgörande. BRICS har sin egen valutafond, så Kina behöver inte bry sig om det fruktansvärda finansiella embargot som Västländernas banker har mot Syrien och som blockerar all import därifrån. Kina står nu för 80 procent av Syriens varuimport.

Kina har tagit ett enormt ekonomiskt ansvar för att hjälpa Syrien. På en konferens i Beijing i Kina denna vecka, med 30 syriska företagare och 100 kinesiska företagare, lovade kineserna att redan nu börja planeringen för hjälpa till med återuppbyggnaden av Syrien och att sätta igång så snart säkerhetsläget tillåter. Nyasidenvägskorridoren genom Syrien längs Eufrat till Aleppo och vidare till kusten, liksom Nordsydkorridoren genom Syrien mot Kairo och korridoren från Kina, Teheran och Bagdad via Palmyra till Damaskus och sen till Kairo, står nu helt klart på dagordningen för att börja byggas. Moderna höghastighetståg i dessa korridorer kommer att skapa en ny realekonomisk högteknologisk plattform, som ger Syrien en chans att hämta ikapp krigets förstörelse och förluster så att försörjningen av landet skall kunna klaras av och utvecklas.

Den Nya sidenvägen bygger på en ekonomisk politik där den mänskliga kreativitets utveckling står i centrum. President Bashar Assad vinner just för att han hela tiden har mobiliserat Syriens mänskliga resurser. Han har hållit igång skolor och universitet. Han har hållit igång sjukvården. Grundläggande infrastruktur, el, vatten och vägar har ständigt reparerats för att inte arbetskraft skall spillas bort i onödan. Kriget har utkämpats genom att folkförsörjningen, industri och jordbruk hela tiden har hållits igång. Det har gett styrkan, tillsammans med militärt bistånd utifrån, att utbilda och utrusta en stark professionell och modern armé.

President har markerat denna inriktning genom att igenom hela kriget stanna på sin post. Det är detta föredöme för hela folket att sköta sitt arbete som mer än något annat har gjort att Syrien nu kan överleva och vinna kriget!

Det är en gigantisk arbetsseger där alla syrier ser sin del i en kämpande folkförsörjning. Syrierna har därför den bästa förståelsen bland alla jordens folk för vad som som är realekonomi. De förstår vad som behövs för att en ekonomi skall fungera rent praktiskt. Och nu har de dragits in i Kinas och BRICS-ländernas revolutionära ekonomiska utveckling med Nya sidenvägen, som handlar om just utbyggnaden av den reala, praktiska ekonomin.

Men låt mig säga några ord till, för det återstår en stor sak att ordna för att Syrien skall kunna utvecklas och läka såren efter alla hemska strider. Det är att få ordning på Syriens riksbank och se till att företag och projekt finansieras av Syrien självt.

Presidenten har satt upp en speciell finansieringsinstitution för att ge speciella krediter för företag som bevarar traditionellt hantverk och kultur. Men Syrien behöver ett banksystem som inriktas till lån till kunder och avskärmas från finansiell spekulation. Riksbanken måste göras om till en utvecklingsbank. Den skall göra landets valuta stark genom att ge lån till projekt och företag och återuppbyggnad. Den skall inte slösa bort landets valutareserver på stödköp av valutan och gynna valutaspekulanter.

Nu behöver vi som förening driva på denna del av det syriska återuppbyggnadsprogrammet. Nu behöver vi leta upp bankirer och organisationer av företagare och fackföreningar, som vill hjälpa till med detta. Utan en reglerad kreditförsörjning kommer inte återuppbyggnaden bli av. Om inte kreditsystemet ordnas, så kommer Syrien att hamna i samma situation som Bosnien & Hercegovina, vars centralbank har blockerats av Internationella valutafonden och har hållit ekonomin där djupfryst ända sedan krigen i före detta Jugoslavien.

Tack för ordet!

Läs diskussionspunkterna för Syriens återuppbyggnad som presenterades på resan till Damaskus år 2015 av delegationen från Syriska stödkommittén för demokrati: http://www.larouche.se/artikel/syriens-ateruppbyggnad-diskussionspunkter

På arabiska: http://arabic.larouchepub.com/2015/10/24/752/
och på tyska: http://www.solidaritaet.com/neuesol/2015/44/phoenix.htm
och på ryska: http://www.bueso.de/node/8779
och på engelska i uppdaterad form: http://www.larouchepub.com/eiw/public/2016/eirv43n52-20161223/34-38_4352.pdf