Sverige ur Stillahavsperspektivet

Stillahavsperspektivet betonar att ungdomen är Sveriges främsta tillgång. De kommer att behövas. Alla de många ungdomar som nu går utan arbete eller på osäkra timjobb kommer att efterfrågas för allt som måste göras. Men framför allt är det ungdomarna som kommer att vara snabbast med att finna sig tillrätta med det nya sättet att arbeta. Det handlar om en ny ekonomisk politik för att skapa en ny ekonomisk produktionsplattform. Hela samhället måste upp på en helt ny teknologisk nivå med högre produktivitet.

Produktionsregioner i olika delar av landet kommer att behöva samla tankekraft, forskning, utbildning, experimentverkstäder och produktion i internationellt uppkopplade kluster för att förstå och använda den nyaste tekniken. Sverige kommer att behöva bygga vetenskapsstäder i ett ständigt utbyte med produktionsorter organiserade i dessa utvecklingskluster.

Helt nya samhällen, stadsdelar, utbildningsinstitutioner och produktionsmöjligheter kommer att behövas för detta. Ungdomen kommer med all rätt kunna kräva det de behöver. De kommer att kunna kräva kultur och skönhet i nivå med de nya och framtida vetenskapligt och teknologiskt geniala lösningarna på produktionens problem.

Den angloholländskt styrda internationella finansoligarkin och deras svenska följare har cyniskt hållit samhället i ett förlamande grepp. Det kommer att släppa när samhällets kapital och resurser börjar styras om till landets utvecklingskrafter. Från storstädernas grottekvarn av fjäsk för oligarkin och dans kring guldkalven, kommer intresset att flyttas till fronter, där det händer något. Det är där det öppnas en ny industribransch, en ny teknik tas i bruk, en ny gruva öppnas eller ett nytt operahus. Med ett kreditsystem kan samhället göra det som behövs, bygga en ny försöksanläggning, en ny jättefabrik, en vacker stad eller en ny utvecklingskorridor genom landet.

Bygg magnettåg

För att uppnå en ny plattform för realekonomin måste infrastrukturen uppgraderas till mycket effektivare nivåer. Ett exempel motsvarande informationsteknikens revolutionerande sammanknytning av världen, är magnettågen. Kommer man upp från rälsen på en friktionsfri magnetkudde, är 574 km/tim inte något som åstadkoms med Alstoms specialbyggda snabbtåg i fyra km efter 7 mils acceleration i ett nedförslut och lika lång bromssträcka. Magnettåget kan i normaltrafik komma upp i 500 km/tim och dessutom bromsa på sammanlagt mindre än tre mil.

Med 500 km/tim kan man resa/pendla mellan Stockholm och Göteborg på en timme, och mellan Stockholm och Malmö/Köpenhamn på 75 minuter. Ett magnettågsnät till alla delar av landet och till grannländerna skulle göra det väsentligt lättare att bo och arbeta i hela Skandinavien, även långt ut på landsbygden. Det är en förutsättning för att kunna återbefolka landet.

Magnettågen är numera billigare att anlägga än snabbtågen och dessutom nästan underhållsfria. Sverige skulle kunna bygga magnettåg i samarbete med Norge, där man just kommit fram till att det blir för dyrt att i fjällandskapet bygga rälsbundna snabbtåg med deras dåliga förmåga att ta kurvor och stigningar. Magnettågen kan byggas med en bana i taget utan krockrisk eftersom motorn sitter i banan och tågen bara kan köras åt ett håll i taget. Med marschhastigheter över 500 km/tim kan flyg- och biltransporter ersättas med något bättre. Dessutom kan magnettågen lasta på personbilar och annat medeltungt gods. Varje vagn omgjord till godsvagn tar 15 ton.

Ekonomiska plattformar

Ett magnettågsbaserat transportsystem är en nödvändig, viktig del av den nya ekonomiska plattformen på en ny teknologisk nivå som Sverige behöver lyftas till för att fungera i den nya utvecklingsinriktade världen. Ett motsvarande lyft till en ny nivå gjordes tidigare med byggandet av det första järnvägssystemet och elektrifieringen av hela landet och delvis också med den senaste utbyggnaden av bredband och mobiltelenätet.

Det är mycket som kan och måste göras. Idag är infrastrukturen, vården och skolan nedkörd. Det saknas en miljon nya riktiga arbetsplatser. Det behövs fler barn. De äldre blir fler. Världen behöver lyftas ur fattigdomen.

När Öst¬asien liksom Nord- och Sydamerika nu kommit i centrum för världens ekonomiska utveckling, är det inte för att de fortsätter på de gamla teknologiska nivåerna. De bygger en ny ekonomi med den modernaste tekniken för att lägga sig på den nya plattformen. Kina och Indien tar ledningen i utvecklingen av transportteknik, kärnkraft och rymdteknik, för att ta till sig de nya möjligheterna mänskligheten har.

Vi kommer inte att kunna arbeta genom en återgång av den gamla industrin för lågprisprodukter, inte ens med dagens kinesiska löner. Den vägen är stängd om vi inte vill gå ned ännu lägre i lönenivåer, om det är möjligt. Att vara med i Stillahavsperspektivet innebär att vi skapar en helt ny samhällseffektivitet på djupet och som Östasien lyfter oss själva till den nya världens ekonomi.

Tillbaka till Ny Solidaritet: http://www.larouche.se/artikel/pamflett-bygg-for-framtiden