Sverige slår sönder Lettland och Europa

Lettlands ekonomi har fallit med 18,2 procent av BNP under de tolv månaderna fram till juni. Trots att landets ekonomi är i fritt fall krävde Anders Borg ytterligare åtstramning med lånta fjädrar från alla EU:s finansministrar i Göteborg förra veckan:
- Det internationella samfundets tålamod är mycket begränsat.

- Lettland måste mycket snabbt arbeta sig igenom sin statsbudget för nästa år och kraftigt minska underskottet.

Fredrik Reinfeldt kom också med liknande storebrorsuttalanden som att Lettland "måste följa sin del av avtalet". Denna kyliga formalism betyder att letter måste dö för att aktievärdet för statens, Wallenbergs och socialdemokratins banker skall upprätthållas.

Den lettiska regeringen har redan stängt skolor och sjukhus och har skurit ned de statliga lönerna med 15 procent. Nu förhandlar fempartikoalitionen bakom regeringen om att skära ytterligare 15 procent på dessa löner och dessutom att skära pensionerna med 20 procent och införa en fastighetsskatt. Enligt IMF-överenskommelsen, som Reinfeldt talar om, planeras nya nedskärningar på 500 miljoner lat, men två av regeringspartierna har sagt stopp när man kommit till 325 miljoner.

Premiärminister Valdis Dombrovskis gav de svenska blodsugarna svaret:
- Jag finner dessa kommentarer ohjälpsamma. Visst kan vi spara 500 miljoner lats för sakens egen skull. Men jag har inte hört någon bra, ekonomisk analys bakom Borgs uttalanden.

Svenska regeringens krav på fascistisk åtstramning för att rädda de svenska bankerna håller på att leda till en kollaps i Lettland. Ungdomsarbetslösheten är redan 31 procent och koncentrerad till den ryska minoriteten, något som kan leda till en social explosion. Redan i vintras var det kravaller i Riga. Nästa år väntas landets BNP att falla med ytterligare 18 procent. IMF:s åtstramning gör att landet är på väg att slå sönder den reala ekonomin ytterligare och därmed minskar skattinkomsterna i en nedåtgående spiral.

Lettlands ekonomiminister Artis Kampars, sa igår på en konferens i Stockholm med det orwellska namnet Baltiska utvecklingsforumet:
- Vi jobbar stenhårt för att gradvis minska budgetunderskottet. Men det är omöjligt att till exempel höja momsen eftersom det skulle slå ut småföretagen som skapar jobb.

Med den behandling svenska regeringen ger letterna precis som man också behandlat Island, kommer Europa att slås sönder. För letterna kommer den gamla Sovjettiden snart framstå som bättre än dagens kollaps, och övergivna av sina nordiska brödrafolk kommer man söka skydd var som helst inklusive hos Ryssland. De andra före detta öststaterna får liknande behandling genom att de också tvingas vända sig till IMF. Vem vi i framtiden skall samarbeta och handla med, verkar den nuvarande bankfixerade svenska regeringen inte tänka på.

Devalvering leder också till kollaps

Dagens Nyheters ledare förespråkar idag en devalvering för att Lettland skall kunna få fart på exporten. Men tidningens egen kommentator Johan Schück visar i samma tidning, att inte ens det hjälper. Han skriver att "Förtroendet är kört i botten och kreditvärdigheten räcker inte för att få låna på marknadsmässiga villkor. Resultatet skulle bli att valutan hamnar i fritt fall och att lettiska staten kan tvingas till betalningsinställelse. Detta betyder inget annat än katastrof för letterna men medför också stora problem för för långivarna - inte minst Sverige." Han slutar: "Men slutet kan istället bli en kollaps där alla parter står som förlorare."

Schück nämner också "smittorisken" mot Estlands och Litauens valutor och det gjorde även den brittiske kommentatorn Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph i gårdagens artikel "Bankerna rustar sig inför Lettlands kollaps". Där citerade han en finansman som sagt, att det är mer troligt att Lettland devalverar än inte och att förutom Estland och Litauen är Ungern, Rumänien och Ukraina mest sårbara. Han berättar också att det främst är för Östeuropas skull, som IMF i april rustades av G20-gruppen med 500 friska miljarder dollar. Men IMF:s miljarder hjälper inte eftersom de kopplas med den förkrossande åtstramningspolitiken.

Oktoberkrisen

Detta gör att att vi kan börja se konturerna på andra akten av finanskrisen nu i oktober precis som Lyndon LaRouche förutsade. Det handlar om att den sociala krisen och arbetslösheten har tillåtits gripa omkring sig så mycket, att alla plötsligt förstår att det inte finns någon möjlighet att betala alla skulder, vare sig privata, statliga eller företagens. Störst är effekten av en sådan förtroendekris för dollarn, vilket skulle kunna leda till en ödeläggande global panikflykt från dollarn.

Krisen har nu kommit så långt att den inte går att avhjälpa med några räddningspaket eller undsättningslån. Den är bortom förmågan för översittare som Reinfeldt och Borg och även IMF och bankerna. Lånen innebär ju bara en ökad skuldsättning, vilket driver på kollapsen. Det är den obetalbara skulden som gör att förtroendet rasar. De dödsbringande spiralerna av kollapsande ekonomier och valutor kan bara hejdas om skulderna försvinner. Förtroendet kräver dessutom att den reala ekonomin kommer igång med jobb och utvecklingsprojekt.

Det är därför som det endast är möjligt att klara krisen genom att frysa skulderna genom ett konkursförfaranden för hela finanssystemet precis som Lyndon LaRouche krävt. Varje land kan därefter öppna sina banker igen med stöd av den egna valutan och fortsätta den vanliga bankverksamheten endast med de värdepapper som har motsvarighet i den reala ekonomin och människors liv. Mellan länderna måste ett Nytt Bretton Woodssystem eftersträvas där valutorna fixeras vid försvarbara kurser motsvarande landets reala ekonomi och potential. Bilaterala handelsavtal kan skapa den kredit som behövs för att export och import skall börja fungera igen.

Detta kunde gjorts för Baltikum redan i början av finanskrisen 2007 eller redan när muren föll. Då hade hela denna katastrofala kollaps undvikits, liksom den omänskliga chockterapin. Det var vad EAP krävde redan då, men nu när det står i DN borde det stå klart för alla att vägen framåt med fortsatt monetarism är stängd. Precis som LaRouches kollapsfunktion visar, leder monetarismen fram till en punkt där hela finanssystemet brister. Där står vi nu.

---