Sverige ger Kunglig Nobelglans åt Tysklands nye Hitler

Skriv på resolutionen för att stoppa WBGU!

Den nya tyska samhällsorganisatören, klimatgurun Hans-Joachim Schellnhuber, skall matchas med Sveriges högsta hedersbetygelser under ett Symposium till hans ära. Kungen bjuder alla deltagare till slottsmiddag. Ett tjugotal hitlockade tidigare nobelpristagare skall skriva på Symposiets slutdeklaration. Finlands president och en FN-panel skall ta emot den. Kungliga Dramatiska teatern deltar. Slutmålet är den "Stora omställningen" som skall lämna Tysklands välfärdssamhälle i nya ruiner, samtidigt som svenska pensionärer återigen kommer få ett klubbslag med nya tyska skyhöga elpriser de närmaste vintrarna, s.k. "Kungliga elpriser".

Spektaklet kallas "Nobelpristagarsymposiet för global hållbarhet" och initierades av Schellnhuber med ett första symposium 2007 i Berlin. Det andra hölls i London återigen med kunglig glans i form av den miljötokige prins Charles och i S:t James Palats. Den brittiska vetenskapakademin Royal Society håller i trådarna i Symposiernas styrgrupp och är glada att få låna den svenska Nobelglansen åt att återigen trycka på tyskarna en ny Hitler. Schellnhuber som just publicerat en ny version av Mein Kampf i form av WBGU:s "Sammanfattning för beslutsfattare: Värld i förändring: Ett samhällskontrakt för en stor omställning", står alltjämt i centrum för symposiet som ordförande, tillsammans med den bleke svenske värden Johan Rockström. Alla presentationer av symposiet andas Schellnhubers högdragna och skruvade jargong.

Kungliga vetenskapsakademin (KVA) skall hålla i mötet i sina lokaler i Lilla Frescati i Stockholm den 16-19 maj. KVA har som tradition att driva Tyskland i fördärvet och har helt skamlöst i sin park, där symposiedeltagarna kan vandra omkring, behållit ett minnesmärke över detta. Det är en staty över Anders Retzius, svenska "rasvetenskapens" fader och skallmåttets uppfinnare. Kungliga galenskapsakademin och kungahuset knyter omedvetet på detta pedagogiska sätt an till hur hela vetenskapsetablisemanget gick överstyr med "rasvetenskapen", precis som man nu gör med "klimatvetenskapen". Det är dessutom inte så stor skillnad, eftersom båda bygger på samma brittiskt Malthusianska grundförutsättning, vilket formulerades i första fallet som begränsat "Lebensraum" och nu som begränsad "hållbarhet" för jordens resurser.

Det svenska och brittiska kungahusets närvaro, knyter också an till deras vurm för dessa idéer. Inte för inte var kungens morfar en brittisk prins, som blev hertig Karl Eduard av Sachsen-Coburg-Gotha och en aktiv nazist. Det finns böcker som berättar om hur hertigen bl.a såg till att staden Coburg blev den först "nazifierade" staden i Tyskland, redan innan Hitlers makttillträde.Det är tyvärr inte mycket hopp att prinsessan Victoria bryter med denna släkttradition under sin närvaro på symposiet.

Det kan inte vara det svenska kungahusets och regeringens uppgift att driva fram en tysk energipolitik som med Schellnhubers Nietscheanska kreativa förstörelse, den "Stora omställningen", slår sönder det tyska välfärdsamhället och industriproduktionen. Schellnhuber talar om en ny tidsålder jämförbar med övergången från jägar- och samlarsamhället till agrarsamhället, och från agrarsamhället till industrisamhället. Det nya "globalt hållbara" samhället skall helt bygga påde de "förnybara" energikällorna, dvs inte bara kärnkraft skall bort från energiproduktionen, utan även kol, olja och gas. Det innebär elpriser som kommer att slå sönder tyska industrin  och deras för världens industrialisering och fattigdomsbekämpning så viktiga maskinindustri.

En tysk industriledare har i affärstidningen Handelsblatt pekat på att elpriserna kommer att stiga med 212 procent i Tyskland. Det kommer att slå tillbaka på Sverige och hela världen. Vattenfalls VD Öystein Löseth sa på TV-Rapport den 5 maj att de tyska elpriserna kommer att slå igenom i Sverige. Han såg inte ledsen ut och framställde det som en naturlag pga att Sverige är sammankopplat med Tyskland genom många elkablar.

De som däremot kommer att bli ledsna av denna kungliga politik är alla svenska undersåtar. De kommer att tvingas betala ännu högre elräkningar med pengar som skulle gått till mat och annat. Den europeiska oligarkin kommer likt gamla gudar, som Zeus, att hålla tillbaka sina folk i Europa. Men jargongen på symposiet visar att man vill gå ännu längre. Man vill få spridning på denna politik till Obamas USA , vars ambassad sponsrar Symposiet i Stockholm. Med Tysklands, USA:s och britternas hjälp hoppas man övervinna det franska motståndet och får hela EU att anta den "Stora omställningen". Även Ryssland står på tur, vars Nobelpristagare Michael Gorbatjov skall delta i Symposiet. Med denna serie kupper från ovan, och pådrivet av det kaos en industriell kollaps Västvärlden skapar i hela världen, hoppas man till slut åstadkomma det som misslyckades i Köpenhamn, nämligen att få även hela Tredje världen att ansluta sig till denna fascistiska "Stora omställning". Med uteslutande förnybara energikällor kan världen inte försörja mer än en till två miljarder människor. Schellnhuber skulle därmed skapa ett folkmord som skulle överträffa alla hans förträdares i branschen.

En massa spekulanter i utsläppsrätter tror också att detta skulle vara bra. Gigantiska skogar som Amazonas skulle kunna säljas utan att huggas ned, som utsläppsrätter. Världsnaturfonden och spekulanter som lagt beslag på nu värdelösa utsläppsrätter skulle plötsligt i den "Stora omställningen" få enorma arbetsfria inkomster. Det finns förhoppningar att denna kortsiktiga finansbubbla helt byggd på luft, skulle kunna tillföra det globala finanssystemet tillräckligt med kapital, utpressat från alla industrier och vanliga medborgare, för att hålla uppe finanssystemets globala bubblor ytterligare en tid. Allt tal om uppoffringar för den "Stora omställningen" skulle piska igenom de europeiska krisländernas åtstramningpolitik, så att bankerna får sina pengar från beslutade och kommande "räddningspaket" till Grekland, Irland, Portugal, Spanien, Italien osv.

Det bästa sättet, att få stopp på denna lögnaktiga och ondskefulla klimatdebatt, är att dels att skratta ut den obeskrivligt uppblåsta klimatgurun Schellnhuber och hans lika högfärdiga supporters. De har redan förlorat den vetenskapliga klimatdebatten och vågar aldrig ta en öppen debatt mot riktiga vetenskapsmän och -kvinnor och ännu mindre mot några arga elräkningsbetalare. Skriv på Helga Zepp-LaRouches resolution för att stänga Schellnhubers maktbas, det tyska forskningsrådet WBGU.

Det andra är, att ändra maktförhållandena genom att införa bankdelningslagen Glass-Steagall. Då behövs inte alla folkmordiska lögner för att hålla igång bubblorna och det globala brittiska finanssystemet. Den lilla systemviktiga delen av bankerna kan hållas igång även om hundratusentals miljarder kronor försvinner i jättelika finanskonkurser. Investeringar i och välfärdsbygget kan fortsätta och snabbt kommer, i stället för brittiska oligarkins marionett Schellnhuber, en Prometheus göra sig gällande för att lösa mänsklighetens och naturens behov av massor med ny kärnkraft.

Läs mer om den tyska kuppartade energiomställningen här

Läs mer om "Sammanfattning för beslutsfattare: Värld i förändring: Ett samhällskontrakt för en stor omställning" här

Läs om KVA:s symposium här