Svar till Rysslands utrikesminister Lavrov

Det här uttalandet av Lavrov [klicka här för en sammanfattning] är av avgörande betydelse för varje amerikansk patriot som söker en utväg ur den allmänna sammanbrottskrisen som just förvärrats till det yttersta av George W. Bushs dåraktiga beslut i helgen -- att agera till stöd för Alan Greenspans senaste svindel.

Det väsentliga i president Bushs senaste dårskap, är samma misslyckande som många amerikanska, och europeiska ledare, inklusive en del inflytelserika ryssar gör, att inte fatta den brittiska imperialismens väsentliga natur. Det vanliga, barnsliga misstaget är att anta att moderna imperiala system, såsom världens för nuvarande dominerande imperium, den anglo-holländska liberala finansoligarkin, står att finna i någon enstaka nation.  Det har snarare karaktären av en stor svamp, eller slem [jfr. slemsvamp], såsom det kommer till uttryck i biljarddollarbubblan i derivater, som är den rådande globala krisens källa. Derivaten tillhör ingen nation, men tär på alla.

Bubblans centrum befinner sig hos den enda verkliga imperiala kraften i dagens värld, hos det anglo-holländska liberala finanssystemet och dess saudiarabiska hjälpande händer. Hela nationer och deras regeringar är idag enbart "provinser" i världens enda verkliga imperium, det brittiska derivatbubbelimperiet, som faktiskt styr många regeringar, inklusive Storbritanniens. London är enkom den främsta allmänna bekvämlighetsinrättningen för biljardbubblans världsimperium som den f.d. amerikanske riksbankschefen Alan Greenspan gjort så mycket för att skapa, och det med de bedrägliga metoder som Michael Milken fick sitta inne för.

Det är det som är världens fiende, den stora plumpen kallad globalisering som tär på dagens värld. Det är det som är den brittiska imperialismen idag.

Boten mot vår plåga, den globaliserade parasiten återfinns i utformandet av det konstitutionella konceptet med ett nationellt banksystem som vår finansminister Alexander Hamilton anförde som den unikt amerikanska principen -- konceptet om en nationalbank. Det är genom att använda den amerikanska principen med nationellt banksystem som en hörnsten för ett globalt kreditsystem, som ersätter vårt nuvarande bankrutta penningsystem med ett kreditsystem, med fasta växelkurser, som grundas av en kombination av suveräna partners i en ny överenskommelse, som utgörs av ett ömsesidigt medhåll från suveräna nationer runt om i världen.

Rysslands föreslagna erbjudande att i samarbete med USA avfyra ett sådant Nytt Bretton Woods liknande det som president Franklin D. Roosevelt la fram, skulle vara det första praktiska steget mot skapandet av ett nytt globalt kreditsystem, för att ersätta det nuvarande, hopplöst bankrutta systemet med centrum i London.

Eftersom faktum är att USA och andra nationer befinner sig i en hopplös situation, som USA:s nuvarande regering, och många andra, inte gjort något åt, skulle det bara vara idioter i Washington D.C. som inte rör sig i riktning mot att acceptera Rysslands erbjudande till samarbete i byggandet av ett nödvändigt nytt globalt ekonomiskt system för samarbete -- nu!