Stoppa kuppförsöket i USA! Vad de lögnaktiga medierna förtiger

av Barbara Boyd
8 juni 2017

Den amerikanske statsmannen Lyndon LaRouche har uppmanat det amerikanska folket att stoppa kuppförsöket som pågår mot den valde presidenten Donald Trump, efter att den avskedade FBI-chefen James Comey underblåste detta kuppförsök med sina lögnaktiga utsagor när han utfrågades i senatens underrättelseutskott den 8 juni. LaRouche sa att det är en typisk FBI-operation med målet att slå sönder USA som nation, och om det inte stoppas hotar i förlängningen ett världskrig.

USA:s f.d. Director of National Intelligence (DNI) James Clapper avslöjade den verkliga anledningen till kuppförsöket, i ett tal i Australien den 7 juni. Clapper sa att det faktum att Trump var beredd att ha fredliga förbindelser med Ryssland – något som Trump gick till val på, och fick väljarnas stöd för – i sig var ett hot mot USA:s nationella säkerhetsintressen, i praktiken liktydigt med landsförräderi. Det officiella Washington var långt före valet väl medvetet om att president Obama, i maskopi med britterna, Demokraternas kandidat Hillary Clinton, DNI-chefen Clapper, CIA-chefen Brennan och FBI-chefen Comey, hade satt USA på kurs mot ett krig med Ryssland och Kina, och att efter valet skulle Clinton som president aktivera detta krig. Men i stället vann Trump valet, och det blev startsignalen till kuppförsöket som nu pågår mot honom. President Trump höll sitt löfte till väljarna och förbättrade förbindelserna med Ryssland och Kina, som vill samarbeta med USA om att bygga upp världen med stora infrastrukturprojekt. Detta och inget annat är vad saken gäller.

Comey bekräftade detta under utfrågningen i senaten, när han svarade på en fråga från senator Joe Manchin med en lång tirad om "ärkefienden" Ryssland.

"Hoover-metoden"

Hur gick kuppmakarna till väga mot president Trump? Av Comeys egna utsagor framgår att Obamas underrättelsechefer den 6 januari bestämde sig för att FBI-chefen Comey skulle ge Trump "J. Edgar Hoover-behandlingen". Comey informerade Trump om det obscena innehållet i en (lögnaktig) dossier som den brittiske spionen Christopher Steele hade sammanställt för Hillary Clintons valkampanj. Med en metod lånad från den beryktade FBI-chefen Hoover försökte Comey utpressa Trump: "Ge upp dina fantasier om samarbete med Ryssland, annars går vi ut med det här." Men Trump lät sig inte rubbas. Nästa dag var hela Steele-dossiern som anklagade den nyvalde presidenten för perversa handlingar med ryska prostituerade spridd i alla internationella medier.

Comey medgav i princip detta själv i senatsutfrågningen; i sitt svar på en fråga från senator Susan Collins från Maine sa han att han var medveten om att man skulle kunna tolka denna briefing som ett "J. Edgar Hoover-ögonblick". Under sitt möte med Trump hade Comey försäkrat den nyvalde presidenten att FBI inte utredde Trump. Därefter författade Comey ett hemligstämplat PM om mötet och om hur presidenten hade svarat. Vidarebefordrades detta PM till britterna? Och vem mer hade tillgång till detta PM?

Comey hävdar att han skrev ned detta för att han trodde att presidenten skulle ljuga. Det är trams. Det var redan bestämt att Comey skulle försöka få presidenten på fall, genom att sätta dit honom, om han inte backade från sin avsikt att förbättra förbindelserna med Ryssland och Kina.

Att Comey var ute efter att sätta dit presidenten är den enda logiska slutsatsen som kan dras av Comeys egna svar på frågorna från flera senatorer.

Senator James Risch frågade till exempel: "Jag minns att ni talade med oss strax efter den 14 februari, då New York Times hade en artikel som lät förstå att Trumps valkampanj spelade under täcket med ryssarna ... Den uppgiften i New York Times stämde inte. Är det ett riktigt påstående?"

Comey: "I huvudsak stämde det inte."

Angående utredningen om Michael Flynns påstådda samtal frågade Risch: "Ni har citerat exakt vad presidenten sa: 'Jag hoppas att ni kan se en väg hur ni ska kunna släppa det här, och släppa Flynn. Han är en bra karl. Jag hoppas ni kan släppa det här.' ... Han sa inte åt er att släppa det?"

Comey: "Inte ordagrant, nej."

Risch: "Han beordrade er inte att släppa det?"

Comey: "Återigen, den ordalydelsen är inte en order."

Risch: "Känner ni till något fall där någon blivit åtalad för att ha hoppats något?"

Comey: "Det gör jag inte så vitt jag vet."

Om det bara hade handlat om att få fram sanningen så hade hela saken därmed varit utagerad.

Comeys ohederlighet

Flera senatorer ställde flera gånger samma fråga till Comey: Om presidenten faktiskt hade avkrävt honom lojalitet, och hade sagt åt honom att släppa utredningen om Flynn (en utredning om påstått osant intygande som presidenten troligtvis inte ens kände till), varför hade han då inte gått vidare med detta till justitieministern? Eller, alternativt, inte hotat med att avgå, som han hade gjort vid en tidigare konfrontation med George W. Bush? Varför fortsatte han att träffa presidenten och försäkra honom om att han inte var föremål för någon utredning, samtidigt som han vägrade att säga samma sak offentligt, bara för att sedan prata med andra inom FBI om innehållet i samtalen och dra upp strategier för det fortsatta agerandet?

Comey medgav under utfrågningen att han inte hade agerat logiskt, han hade t.ex. inte sagt åt presidenten att sluta uppföra sig olämpligt, därför att FBI bedömde att dessa samtal mellan Comey och Trump var av "intresse för utredningen". Med andra ord: Comey hade genom sitt agerande som "hemlig uppgiftslämnare" ännu inte riktigt lyckats sätta dit Trump.

Till den krets som Comey höll underrättad om alla sina samtal med presidenten hörde också hans närmast underlydande, vice FBI-chefen McCabe. Och McCabe satte en ordentlig käpp i hjulet för Comey och hela planen att sätta dit presidenten för "förhindrande av brottsutredning", när han under ed inför kongressen intygade att det inte hade gjorts några försök varken från Trumps eller någon annans sida att lägga sig i eller förhindra FBI:s utredning.

Comey sa faktiskt själv under utfrågningen i senaten att president Trump inte hade varit föremål för någon utredning, varken gällande förhindrande av brottsutredning eller spel under täcket med ryssarna.

Trumps advokat Marc Kasowitz förklarade i ett uttalande efter Comeys medialt uppmärksammade framträdande i senaten, att presidenten aldrig hade bett Comey att släppa utredningen mot Flynn, aldrig hade utövat påtryckningar på Comey och aldrig avkrävt honom "lojalitet".

Kasowitz lyfte i stället fram följande klargöranden från Comey under senatsutfrågningen:

• De påstådda ryska hackerattackerna hade inte påverkat valresultatet.
• Presidenten hade sagt till Comey att om någon av hans medarbetare hade gjort något fel så var det bra att det kom fram.
• James Comey erkände att han hade läckt alla anteckningar från sina samtal med president Trump till New York Times och att han hade gjort det för att han ville att det skulle tillsättas en särskild åklagare. Minst ett av dessa PM hade hemligstämpel.

Hela den här frågan kommer inte att avgöras i domstol. Det är en politisk strid. Om kuppförsöket ska fortsätta eller ej är en fråga för det amerikanska folket och dess valda företrädare. Som LaRouche sa: Det är på tiden att folket höjer sin röst och sätter stopp för detta söndrande och ytterligt farliga kuppförsök. Det är också på tiden att kuppmakarna själva börjar utredas – inklusive de som återfinns i medierna.

Läs även denna tidigare artikel om denna sak:

http://www.larouche.se/artikel/signalerar-avskedandet-av-fbi-chefen-trumps-motoffensiv-mot-quot-deep-state-quot

Läs också denna artikel på engelska av samma författare:

https://larouchepac.com/20170522/insurrection-against-president-or-who-really-george-soros-anyway