Stoppa atomkrigsförintelsen!

Denna text delas ut som flygblad massivt över hela USA i en jättemobilisering av LaRouches Political Action Committee (LPAC) för att hejda krigsutbrottet:

Världen står just nu på avgrunden till 1) kombinationen av en omedelbart förestående allmän sammanbrottskris i hela den transatlantiska delen av världen, och 2) det, som vi redan ser i uppspelet till, anglo-amerikanskt ledda kärnvapenbombardemanget mot ledande länder i Asien, inklusive Ryssland och Kina. Denna omedelbara fara finns åtminstone så länge som Londons marionett Barack Obama kvarstår som amerikansk president. Detta läge har förberetts sedan mordet på Libyens tidigare statschef i en samverkan mellan Storbritannien, Frankrike och ett USA under president Obama.

Krigsutbrottet har förberetts genom att Israel har tilldelats uppgiften att sätta sitt hot mot Iran i verket, och det samtidiga beslutet att krossa nationen Syrien. Om inte USA avsätter den de facto sinnessjuke presidenten Barack Obama enligt sektion 4 i det 25:e tillägget till USA:s konstitution, eller genom ett riksrättsåtal mot presidenten, finns det mycket små möjligheter att undvika ett Tredje världskrig under de kommande veckorna. Den påtvingade pensioneringen av president Obama skulle kunna avstyra det största hotet mot hela mänskligheten.

Detta är inte en gissning. Detta är fakta.

Samtidigt kastas hela den transatlantiska världen ner i en hyperinflationär avgrund, vars effekter skulle bli mycket värre än den som drabbade Weimartyskland 1923. Den yttersta faran, av både kärnvapenkrig och den djupaste depressionen i världens moderna historia, kan stoppas nu. Men det kommer inte att stoppas av sig självt. I USA betyder detta att tre saker måste göras: a) avsätta president Obama, b) omedelbart återinföra president Franklin Roosevelts bankdelningslag Glass-Steagall och c) återskapa den amerikanska Nationalbanken, som startades av USA:s första finansminister Alexander Hamilton. En kombination a dessa lagliga förändringar, skulle vara tillräckligt för att sätta igång en allmän ekonomisk återhämtning.

Följ nyhetssändningarna 16 timmar dagligen på www.larouchepac.com Klicka på: "LPAC on Air"