Stockholm-Köpenhamn 75 minuter!

Ladda ner pamfletten som PDF (7,2 mb)

Stockholm–Köpenhamn 75 minuter och Stockholm–Göteborg 59 minuter. Detta är möjligt om du säger till nu. I höst skall regeringen komma med sitt förslag till ny infrastruktur. Efter trettio år av halverade investeringar är enigheten stor om att man kommit till vägs ände. Nu behöver järnvägen nya banor och ett nytt snabbtågssystem, som kan ersätta X2000. Med beslutet att bygga bron mellan Danmark och Tyskland över Fehmarn bält (Rödby–Puttgarten) är det nu möjligt att förverkliga planerna att bygga en magnettågsförbindelse till kontinenten.

Den internationella finanskrisen kan, precis som på 1930-talet i USA och Sverige, användas till att vända den ekonomiska politiken. Länge har man dragit ned på de realekonomiska investeringarna i västvärlden och rent ut plundrat först u-länderna och sedan Östeuropa, allt till förmån för monetaristiska spekulationsbubblor. Nu går det att sluta kasta hundratals miljarder i finanssystemets svarta hål, och då går det att mitt i finanskollapsen bygga magnetsvävartåg.

Innehåll:

Ledare: Bygg Sveriges och världens framtid!
av Hussein Askary

Lär av krisen 1923 - Bygg ett nytt, rättvist finanssystem nu!
av Lyndon LaRouche

Hyperinflationistisk explosion närmar sig

Obama, Hillary och "Mussolini" Bloomberg

Kräv folkomröstning om EU:s nya grundlag "Lissabonfördraget"
av Andreas Persson, LYM

Miljonflygblad: Hotas Europa av ett nytt Versailles?
av Helga Zepp-LaRouche

Bygg magnettåg! 59 min Göteborg-Stockholm, 75 min Köpenhamn-Stockholm!

En världsomspännande landbro!
av Helga Zepp-LaRouche

FDR:s framgångsrika "amerikanska system"...
av Nancy Spannaus

...och Mussolinis misslyckade OPS-modell
av Claudio Celani

Den befriande kraften
av Ulf Sandmark

Var är den uppriktiga klimatdebatten?
av Elias Dottemar, LYM

Framtidens ledare
av Elias Dottemar och Abdosalam Aldaheby, LYM