Stäng klimatmötet i Köpenhamn!

Ladda ned som flygblad svenska/media/K_penhamnflbl_0.pdf

FN:s klimatmöte i Köpenhamn bygger på en gigantisk bluff och borde omgående avbrytas och ställas in. Inte bara för att spara in de enorma summor pengar som kastas ut på detta nymalthusianska hjärntvättsjippo, utan därför att det egentliga syftet är att skapa en världsregering.

Mer än 1000 vetenskapsmän har tagit avstånd från IPCC:s påstående att människan skulle ligga bakom en global uppvärmning av klimatet. Och nu kommer avslöjandena om fräcka manipulationer av temperaturkurvor som hackare grävt fram ur e-mail-korrespondensen mellan "forskare" vid East Anglia-universitetets Klimatforskningsenhet (CRU) i Storbritannien som det slutgiltiga beviset på klimatbluffen - ifall nu någon skulle ha missat att det är just en bluff.

Obearbetade data från väderstationer för långsiktiga mätningar har visat små eller inga förändringar under de senaste 150 åren. Hälften av stationerna visar på en svag nedgång i den globala temperaturen under de senaste tio åren. Vad är det då som ligger bakom den extremt kostnadsslukande kampanjen om en global uppvärmning?

Svaret är kristallklart: Förutom spekulanter och andra som ser handeln med utsläppsrätter som ett sätt att tjäna grova pengar, är det framför allt det brittiska imperiets politik, och i synnerhet prins Philips. Prins Philip har sagt flera gånger att han vill återfödas som ett dödligt virus, för att bättre kunna bidra till att minska befolkningen i världen. På en presskonferens den 12 november sa chefen för prins Philips skapelse WWF: "Vi anser det vara av yttersta vikt att presidenten reser till Köpenhamn, för att se andra ledare i ögonen, och förmedla vårt åtagande som land och försäkra sig om deras." Obama meddelade omgående att han, i motsats till tidigare uttalanden, skulle delta i Köpenhamnskonferensen.
Som om detta inte vore nog vill ett officiellt FN-organ, FN:s Befolkningsfond (UNFPA), och den danska regeringen föra upp frågan om befolkningsminskning som en officiell punkt på konferensens klimatagenda.

I många länder är den här frågan helt tabubelagd, och den danska biståndsministern Ulla Tœrness medger också enligt Berlingske Tidende att förslaget är kontroversiellt. Men, förklarar hon, eftersom det finns ett samband mellan befolkningsökning och klimatförändring så stöds förslaget helhjärtat av den danske statsministern.
Den brittiska organisationen Optimum Population Trust, som aktivt propagerar för en minskning av världsbefolkningen, har i en studie kommit fram till att ett av de bästa sätten att stoppa en "klimatförändring" är att förhindra att det föds fler barn, eftersom det är mycket billigare att förhindra en "klimatkatastrof" genom att förhindra att det föds fler "miljöförstörare" än genom att satsa på förnybara energikällor. Studien visar med mördande logik att med 200.000 miljarder pund över 40 år skulle man kunna förhindra födseln av cirka en halv miljard barn och därmed utsläpp av 24 miljarder ton koldioxid.

Avslöjande är också det faktum att de enligt Forbes "14 rikaste männen i världen" (vilka för övrigt har kasinoekonomin att tacka för en ansenlig del av sin förmögenhet) träffades den 5 maj i år hemma hos rektorn för det privata Rockefelleruniversitetet. Bill Gates, Warren Buffett, Michael Bloomberg, George Soros, Peter Petersen, David Rockefeller jr och andra i detta illustra sällskap var överens om att det största miljö-, samhälls- och industriella hotet är befolkningsökningen.
En i raden av konferenser inför klimatmötet i Köpenhamn hölls på London School of Economics av tankesmedjan Policy Network den 5 juni. Tony Blair, vars ansvar som anstiftare av Irakkriget nu är under utredning i Storbritannien, var huvudtalaren och han underströk att det kommer att krävas "omvälvande beteendeförändringar". Blair menade att USA måste minska sina utsläpp till en tiondel av dagens nivå! Blair lämnade ingen i tvivelsmål om att det största problemet för honom är att Kina vill genomföra "den största industrialiseringen som världen någonsin skådat".

Under en tre dagar lång konferens i Essen i Tyskland på temat "Den stora omvandlingen", arrangerad av Mercatorstiftelsen i samarbete med klimatinstituten i Potsdam och Wuppertal, formulerades följande frågeställning för en arbetsgrupp: "Kan öppna, demokratiska samhällen klara av att hantera den påverkan som de väldiga klimatförändringarna innebär, eller är auktoritära regimer bättre lämpade för att vidta de åtgärder som krävs?" En av konferensdeltagarna var chefen för Klimatinstitutet i Potsdam, Hans-Joachim Schellenhuber, som för inte så länge sedan bjöd in prins Charles att sitta med i en "expertpanel på temat miljö och klimat" och dessutom är innehavare av den finaste utmärkelsen i England, Strumpebandsordern.

Man kan bara hålla med Lord Christopher Monckton i hans beskrivning av klimatbluffen och mötet i Köpenhamn: Det är ett försök att, utan att fråga några väljare först, införa en världsregering med maktbefogenheter utan tidigare motstycke. En liten, tätt sammansvetsad grupp så kallade forskare står nu avslöjade som bluffmakare och brottslingar.
I en revolt innifrån Storbritannien har en grupp har bildats under den förre brittiske finansministern Lord Nigel Lawsons ledarskap, bestående av framför allt andra lorder, författare och journalister, som har startat en hemsida och en Global Warming Policy Foundation (GWPF), som ska bekämpa denna klimatbluff. De kämpar mot ett brittisktlett internationellt etablissemang, som uppenbarligen har bestämt sig för att svara på den globala finanskrisen med en ny fascism, där de fattiga, svaga och sjuka ska offras till förmån för spekulanternas intressen.

Den fascistiska klimatpolitiken faller under Nürnberglagarna om brott mot mänskligheten, vilka formulerades efter andra världskriget. Det borde alla deltagarna på klimatmötet i Köpenhamn tänka på innan de själva ställs inför rätta. Efter allt som har kommit fram om klimatbluffen finns det egentligen bara en förnuftig lösning: Stäng klimatmötet genast!

Detta uttalande delas ut av Medborgarrättsrörelsen Solidaritet i Tyskland (BüSo) (bueso.de), LaRouchePAC i USA (larouchepac.com) and LaRoucherörelsen internationellt den 27.11 20091.

Läs mer på (engelska): www.copenhagenscandal.org Läs mer på (svenska): www.larouche.se/nyheter/2007/12/10/al-gore-och-klimatsvindeln

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den enda frågan till klimatskojarna

- Vi känner till dina åsikter om koldioxid - men var står du angående folkmord, frågar Laurence Hecht, huvudredaktör, 21st Century Science & Technology, 25. nov. 2009 och fortsätter:

Nätverket av lögnare och försvarare av det kommande Köpenhamnsmötet om klimatet undviker själva sakfrågan. Sedan kampanjen om global uppvärmnings startade på konferensen 1975 om "Den hotade atmosfären" av en skock radikala malthusianer ledda av Margaret Mead, har det enda syftet med myten om global uppvärmning varit att sätta stopp för vetenskapliga och teknologiska framsteg, för att drastiskt kunna reducera världsbefolkningen [1]. Global uppvärmning visade sig vara den effektivaste bland de olika vetenskapliga bluffarna som främjades av WWF-samarbetet mellan Storbritanniens prins Philip och nazisten prins Bernhard i deras uppgivna strävan att reducera världsbefolkningsnivån från det nuvarande 6.7 miljarder till mindre än 2 miljarder människor.

De falska grunderna för klimatbluffen ställdes ut till beskådan för en bredare allmänhet i veckan när en stor elektronisk fil från Klimatforskningsenheten vid Storbritanniens East Anglia universitet gjordes offentlig. Där dokumenterades att denna nyckelinstitution för klimatbluffen, har ljugit, nekat att släppa ut information och förstört data som visade sig motverka deras mytskapande.

Det enda svaret från det globala nätverket av medarbetare i detta bedrägeri, som är så mordiskt att Hitler skulle rodna, har varit att trappa upp lögnerna: "Koldioxidnivåerna stiger exponentiellt", "isen smälter och havsnivån stiger". Samtliga lögner, värdig av en modern Göbbels! Experter från hela världen på de relevanta ämnesområdena har klätt av varenda ett av dessa falska påståenden, vilket har dokumenteras i vetenskaplig detalj i vår tidskrift 21st Century Science & Technology.

Förespråkarna för global uppvärmning är avslöjade som skojare. Tiden för akademisk debatt har tagit slut. Den enda frågan som borde ställas till dem nu är: "Kommer du att avstå från din inblandning i detta främjande av det största folkmordet i mänsklig historia?"
-----------
1. Läs M. M. Hecht, 1975 Endangered Atmosphere Conference: Where the Global Warming Hoax Was Born, 21st Century Science & Technology, Fall 2007 pp. 64-68 www. .com/Articles%202007/GWHoaxBorn.pdf