Spanska krisen: Glass-Steagall-läge nu!

Med Bankiabankens behov av ytterligare 19 miljarder euro från den spanska staten, har euro- och finanskrisen flyttat till Spanien. Folk har redan i panik börjat ta ut sina pengar från de spanska bankerna. Lyndon LaRouche säger att det inte finns något sätt Spanien kan räddas inom det nuvarande finanssystemet.

På eftermiddagen fredagen den 25 maj avslöjade den spanska regeringen att priset för att rädda Bankiabanken, som hade nationaliserats den 9 maj, inte skulle kosta den spanska regeringen 4 miljarder, utan nästan 24 miljarder euro. Många andra spanska banker behöver också hjälp att undvika kollaps och också de autonoma spanska regionerna, som tillsammans har en skuld som är lika stor som den spanska statsskulden. Tillsammans behöver de spanska bankerna räddningspaket på officiellt 300 miljarder euro, sannolikt det dubbla (med derivatförluster oräknade), de spanska regionerna behöver 50 miljarder euro och den spanska staten 200-250 miljarder euro. Det betyder att Spanien behöver närmare tusen miljarder euro i omedelbara räddningspaket. Alla är i konkurs. Under samma vecka började därför spanska och utländska bankkunder i panik ta ut sina pengar från de svagaste spanska bankerna, i en liknande kapitalflykt som drabbade de irländska och grekiska banker dagarna innan deras kollaps.

Situationen i Grekland, Italien, Portugal och Irland är också på gränsen till totalt sönderfall - Och de stora Wall Street-bankernas exponering för detta europeiska sönderfall är så enorm, att ingen del av det transatlantiska finanssystemet kan undgå den plötsliga, förkrossande realiteten av denna kollaps.

Den amerikanska statsmannen och ekonomen Lyndon LaRouche kommenterade läget samma dag: - - Graden av kollaps är nu snabbare än den hastighet med vilken man försöker uppskjuta kollapsen. Detta betyder att hela den eurosystemet i sin nuvarande form är en process av hopplöst sönderfall. Detta är jämförbart med vad som hände i Tyskland 1923 och de har fångats i en fälla där sammanbrottshastigheten överträffar deras försök för att lösa gårdagens problem.

- Därför är vi i en ny situation och den enda lösningen, särskilt i Europa, är Glass-Steagall eller något som motsvarar den, utan tjafs. Glass-Steagall helt och hållet,dvs inga fler bankräddningspaket! Absolut inga! Med andra ord, måste man låta eurosystemet kollapsa. Hela eurosystemet måste kollapsa. Men det måste kollapsa på rätt sätt. Det måste vara frivillig kollaps, vilket är vad Glass-Steagall innebär. Det betyder verkligen slutet påeuron. Eurosystemet är på väg att upphöra, eftersom man inte längre kan upprätthålla det.

- Allt bryter ihop i Europa just nu. Europa kan räddas mycket enkelt genom ett Glass-Steagall-liknande förfarande, och därefter går man tillbaka till de valutor man hade tidigare. Med andra ord, man behöver ett stabilt system av valutor om man skall ha en ekonomisk återhämtning över huvud taget. När ökningstakten för inflationen är större än ökningstakten för räddningspaketenpaketen, så skapar man bara mer panik om man försöker att göra räddningspaket större. På så sätt ökar takten på kollapsen. Med andra ord, takten på kollapsen nu är snabbare än vad som krävs för att sätta samman räddningspaketen.

- Nu har vi Spanien, och indirekt också Portugal, samt situationen i Grekland. Italien går i samma riktning. Det nuvarande sfinansystemet, som Obama försöker upprätthålla på sitt säregna sätt, kommer inte att fungera. Det finns inget hopp för systemet. Det finns inte något hopp för det amerikanska systemet i dess nuvarande form. Lösningarna och problemen är något olika i Europa och USA, men de båda har samma sjukdom: den kallas den brittiska sjukan. Det är hyperinflation.

- Vi är därför i en situation, där det enda sättet vi kan undvika en hyperinflation som är större än hyperkollapsen, är Glass-Steagall eller liknande. Man måste rädda det viktigaste. Och det oundgängliga är: Ta bort alla saker som behövde räddningspaketen och avveckla dem. Hur avvecklar man dem? Ganska enkelt: Med Glass-Steagall. Inget som inte är värt att spara enligt Glass-Steagall reglerna, får betalt! ..Man tar bort dem från den kategorin som vi är betalningsskyldiga för. Vi är inte skyldiga att betala spelskulder. ...

- Vi räddar de konton som behövs, de som är viktiga för samhället. Vi fryser valutor och priser - och gör inga räddningsaktioner. Vi betalar inte för något, som inte motsvarar realt inriktad kredit. Det är den enda lösningen. Vi har nått den punkt nu när det är dags! Vi är i ett bottenlöst hål som påminner Weimartyskland 1923.

Och i alla hyperinflationssituationer kommer man till denna punkt. Och det finns bara ett sätt att klara det: Gör dig av med all dålig skuld. Det är vad som måste ske!

LaRouche avslutade med en allvarlig varning:
- Om du tror att detta finanssystem kommer att fortsätta, och att du kommer att finna en utväg ur detta problem, då kan du inte komma bort från problemen, eftersom du är problemet! Din försumlighet att inte införa Glass-Steagall är problemet. Och det är din försumlighet! Skyll inte på någon annan om du inte genomdrev Glass-Steagall. Det är ditt misstag som gör ont! ...

- Det finns bara en lösning och det är att göra sig av med den illegitima sjukdomen, hyperinflationen! Gör dig av med hyperinflationsfaktorn! Avskaffa hyperinflationen! Betala inte de där skulderna! Skriv inte av dem, utan bara sluta betala! Kategorisera dem som utanför ekonomin, utanför regeringens ansvar genom att säga: Vi har inte längre råd att hålla igång dem och därför måste de finna andra lösningar själva. Det är läget. Det måste komma och vi har sett det komma!

Glass-Steagall-läget är här nu!