Soros, nationernas fiende, stod bakom Georgiens "demokratirevolution"

Efter att ha tjänat sina brittiska herrar under Balkankrigen 1990-91, kallade George Soros samman en rad möten i Serbien; detta för att dra igång "rosenrevolutionen", den "orangea revolutionen" och den serie tillgjorda "demokratiuppror" som utformats för att underminera nationalstaterna och slå en "ring runt Ryssland" för en kommande brittiskinspirerad konfrontation. En av de nyckeloperationer som Soros haft hand om, vilket visas i LaRouche PAC:s pressmeddelande "LaRouche Denounces 'Obama's Godfather George Soros", var att störta Georgiens president Eduard Sjevardnadze och få in Micheil Saakasjvili, som utbildats på amerikanska Columbia University som ett projekt under Soros' "Open Society Institute".

Mellan 1994 och 2004 spenderade Open Society Institutes olika projekt, däribland Central Eurasian Project (CEP) och Open Society Georgia Foundation (OSGF), åtminstone 40 miljoner dollar för att störta Sjevardnadze.

I början av 2003 startade Soros en fullskalig operation att aktivera de "demokratiska" stormtrupperna för att ta över Georgien. Den kanadensiska dagstidningen Globe and Mail redogjorde för detta i november 2003:

"Tbilisi -- Det var i februari [2003] som miljardären och finansmannen George Soros började lägga grunden för att störta den georgiske presidenten Eduard Sjevardnadze."

"Denna månad skickade man, med pengar från Open Society Institute, en 31-årig aktivist från Tbilisi, vid namn Giga Bokeria, till Serbien för att träffa medlemmar av (motstånds-)rörelsen Otpor och lära sig hur de använde gatudemonstrationer för att störta diktatorn Slobodan Milosevic. Sedan, på sommaren, betalade Soros' stiftelse en tur-och-retur-resa till Georgien för Otpor-aktivister, som ledde tredagarskurser där man lärde fler än 1000 studenter hur man iscensätter en fredlig revolution."

"I helgen var Liberty Institute, som herr Bokeria var med om att grunda, starkt bidragande i organiseringen av de gatuprotester som till slut tvingade Sjevardnadze att skriva under sin avskedsansökan. Herr Bokeria säger att det var i Belgrad som han lärde sig ... hur man drar nytta av den taktik av folkligt tryck som visade sig så bevekande på Tbilisis gator efter denna månads besudlade parlamentsval."

Georgien var inte den enda "färgade" revolution vars jakobinska stormtrupper tränats av Soros. Detta skådespel har upprepats i Ukraina och andra f.d. sovjetrepubliker.

När Saakasjvili kom till makten 2004, var det den duo bestående av miljardären Soros och dåvarande ställföreträdande generalsekreteraren för FN, Mark Malloch Brown (sedermera Lord Malloch Brown, generalsekreterare på det brittiska utrikes- och samväldesministeriet), som stod för anslagen på flera miljoner dollar till varje regeringstjänsteman i Saakasjvilis georgiska regering, från de högsta kabinettposterna till den "obetydligaste poliskonstapeln", enligt vad journalisten Mark Almond berättade den 14 november 2007. I samma artikel, som finns upplagd på hans egen och många andra webbplatser, noterade Almond att Saakasjvilis välbetalda (åtminstone 1000 dollar i månaden, justerad efter dollarkollapsen) polisstyrkor var de batongsvingande torpeder som genomförde Saakasjvilis drag mot oppositionen under valen i Georgien 2007.

Soros och Imperiet slår sig samman?

Lord Mark Malloch Brown är inte bara en kollaboratör till Soros eller en återkommande gäst i hans hus i New York, som hjälpte till att dryga ut Soros' krigskassa i kampen mot nationalstaterna med sina FN-pengar -- han är även George Soros' affärspartner.

I april 2007 utsågs Malloch Brown till vice ordförande för Soros' hedgefond Quantum Fund, varifrån Soros' miljarder kommit. Financial Times uppgav att "Sir Mark [numera Lord Malloch Brown] kommer att tjänstgöra som vice ordförande för miljardärfilantropens Open Society Institute, som främjar demokrati och mänskliga rättigheter, i synnerhet i Östeuropa och f.d. Sovjetunionen."

Financial Times skrev vidare i en artikel den 1 maj 2007: "I ett brev till aktieägarna i sin hedgefond Quantum, sade Mr Soros att Sir Mark kommer att ge råd inom en mängd områden till honom och hans två söner, som nu driver företaget på dagsbasis. Med sina betydande internationella kontakter kommer Malloch Brown att vara till hjälp med att skapa möjligheter för [Soros Fund Management] och fonden runtom i världen...."

Nu är Lord Malloch Brown alltså generalsekreterare i det brittiska utrikes- och samväldesministeriet. Har han formellt lämnat Quantum-fonden och Open Society Institute? Som om det skulle spela någon roll...

Dokumentet tillhör dossiern: