Vi råder inte över vädret – än! Den gröna ideologin och slutet på den brittiska imperiedoktrinen

Tillbaka till EAP:s program för valet 2010 >>>

Att tala illa om miljörörelsen eller ens nämna det brittiska imperiet vid namn kan snabbt förstöra stämningen runt till exempel fikabordet, eller göra en annars gemytlig rökpaus kolleger emellan till en ganska spänd tillställning.

En del som känner till EAP:s program lite så där ytligt, men av olika anledningar inte riktigt föstått vad vi gör, kan lätt bli lite perplexa, för att inte säga misstänksamma.

– Har de missat att det brittiska imperiet gick i graven på 40-talet? Och varför vill de asfaltera hela världen och ha mer industrier som smutsar ner? Alla vill väl ha en fin natur, och en ren miljö, som är hållbar.

De senaste årens tilltagande offentliga diskussion om människans inverkan på klimatet kan hjälpa oss att klargöra vår syn, och varför denna till synes udda programpunkt finns med.

Det är en lögn att säga att konsensus uppnåtts bland forskare om att människans koldioxidutsläpp orsakar förändringar i klimatet. Bland riksdagspartierna finns det dock ett konsensus. Sveriges linje vid klimatkonferensen i Köpenhamn var att det är bevisat, inget snack – minska utsläppen. 77 av världens allra fattigaste länder (G77) samt Kina och Indien, hade en annan politik och vann över Sverige, Storbritannien, Obama, EU med flera. Det var en historisk seger i kampen mot det brittiska imperiet. Men svenska politiker bad inte om ursäkt eller brydde sig ens om att bemöta världens fattigaste länders hårda anklagelser.

77-gruppens talesperson vid konferensen sa att "pengarna vi erbjuds för utveckling i gengäld för att vi minskar utsläppen av CO2 kommer inte att räcka till att köpa kistor till alla" de som dör till följd av ett stopp för industrier.

EAP vill precis som dessa länder att varje land ska ha rätt till full utveckling. Det betyder inte att vi tänker ha avgaser och asfalt överallt. Vi är faktiskt det som gör växter gröna – klorofyllets – bästa vänner. Vi är stora fans av fotosyntesen.

Ni kanske kommer ihåg den från skolan. Det finns ett ämne i alla gröna växter som heter klorofyll (det är för övrigt LaRouches favoritdjur) som omvandlar – och ökar – intensiteten (energiflödestätheten) i enerigin i solstrålarna med hjälp av koldioxid och andra näringsämnen, i bildandet av det socker som människan och andra djur kan tillgodogöra sig. Syre produceras också, vilket vi behöver för att överleva. Man kan alltså säga att: Ju mer koldioxid, desto mer syre och för biologiska varelser tillgänglig energi. Förutsatt att vi ger klorofyllet en chans att agera.

Ett nödvändigt villkor för klorofyllets verkan är vatten.

Med gigantiska infrastrukturprojekt, som det amerikanska NAWAPA-projektet, kan vi förse stora delar av världen som i dag nästan helt saknar gröna växter med tillräckligt mycket vatten för att dessa ska grönska. Detta är människans roll – att vara skapelsens trädgårdsmästare. Det handlar till sist om människosyn. EAP menar att människan, varje människa, är en tillgång och att vår påverkan på naturen kan vara ypperligt positiv.

EAP – de gröna?

Vad är då anledningen till att vi alltid ger oss på miljörörelsen, vill inte vi i princip samma sak – naturens bästa. Nej, det är inte samma sak. Vi har nämligen en helt annan syn på vad naturen är. Den gröna rörelsen vill skydda en mytens Moder Jord medan vi följer Mendelejevs elev Vladimir I. Vernatskijs vetenskapliga tradition. Vi talar om att ändra förhållandet mellan den delen av universum som är enkom levande (biosfären) och den som är viljemässigt skapande – dvs tänkande (grekiska nous). Vi talar om Noosfärens och Biosfärens gemensamma harmoniska utveckling, i strikt vetenskaplig mening, vilken sker genom en slags växelverkan, där framsteg för biosfären skördas av människan, och människans framsteg leder till utvecklingar av biosfären som annars inte skulle kunna ske.

Det är en vals som människan är bättre lämpad att föra än den helt oeftertänksamma biosfären.

Det är en annan och längre diskussion, men detta bygger på en förståelse för att universum inte är begränsat eller statiskt – utan vill framåt. Titta bara på biosfären. Den ersätter arter, med andra och fler arter som tar de tidigares plats i matkedjan. Ett exempel: Jämför Australiens pungdjurspopulation med Euroasiens däggdjur. Det som skett i Euroasiens biosfär, men inte än i Australien, är ett exempel på biosfärens alldeles egna fasskiften uppåt.

Tendensen i biosfären har alltid varit:
• Ökad mångfald
• Ökad energiflödestäthet
• Ökad hastighet

Universum är inte entropiskt. Har aldrig varit det. Kommer aldrig att vara det. Och människan är i dess avbild. Vad biosfären gör på eget bevåg utan att veta om det, det måste människan göra viljemässigt. Fundera på NAWAPA-projektet.

De som arbetar med LaRouches källare som bas – The Basement [http://larouchepac.com/basement] – arbetar för närvarande på en serie med rapporter om hur NAWAPA (North American Water And Power Alliance) ska fungera konceptuellt och i praktiken. Grundidén är, så vitt jag kan förstå, enkel. Vi skapar en tillräcklig densitet med infrastruktur för att återskapa de villkor som råder där ekonomiskt försvarbara jordbruk är möjliga på ställen där det inte är möjligt i dag. Det betyder inte att vi ska odla upp hela välden till åkermark, bara så mycket som behövs för att odla mat åt alla. Det är dock ett bra tummått eftersom det är bekvämare för människor att leva i ett klimat som svalkas av moln på dagarna och värms av molnen på nätterna än i en öken. Fler människor kan då leva på samma yta än vad som var möjligt tidigare (det vill säga ökad relativ potentiell befolkningstäthet är uppnådd).

I Nordamerika skulle det betyda att man åter följer John Quincy Adams-traditionen i USA precis som A. Lincoln och F. D. Roosevelt gjorde. Kan ni föreställa er vilken revolution det skulle vara? Att USA, efter Obamas fall, genom Glass-Steagall, inte längre deltar i kasinoekonomin utan börjar utvecklas fysiskt igen. Konkret kortsiktigt resultat blir att den stora amerikanska öknen kommer att göras beboelig och utvecklas - för Mexiko betyder det att människor kommer att kunna överleva.

Viktigare än på liv och död

Effekterna är ännu större än så. När vi lärt oss att kontrollera vädercyklerna, då vi inte längre bara borrar efter vatten i relativt begränsade underjordiska reserver – som då förbrukas snabbare än de återfylls – eller bygger en damm som ordnar till vattennivåerna lokalt och ställer vatten till förfogande för jordbrukszoner, då har vi ändrat universums lagar. Noosfären skapar i så fall ett viljemässigt fasskifte i en del av biosfären. Vi skapar också insikter som är nödvändiga för att, lite längre fram i tiden, kunna skapa förutsättningar för biosfären att breda ut sig på andra planeter (med början på Mars, innan det nuvarande seklet är över).

Det är så framtidens ekonomi måste se ut, om vi vill ha en framtid värd namnet för våra barn och barnbarn.

Konkret kommer man, enligt planen, genom skapandet av kanaler som förbinder existerande vattenflöden, att, med hjälp av dammar, föra enorma mängder vatten söderöver genom av biosfären eller människan skapade diken och existerande floder och sjöar.

Vi talar om 70 till 90 procent av allt regnvatten som faller över Nordamerika och som nu rinner rätt ut i oceanerna. Detta naturligt destillerade vatten kommer sedan att, som allt regnvatten, falla, i enlighet med biosfärens egna regler, i genomsnitt 2,7 gånger på den Nordamerikanska landmassan innan det hamnar i världshaven igen. Detta innefattar väldigt mycket arbete. USA:s regering kommer att behöva ge ut biljoner i krediter till detta och liknande projekt för att anställa 100.000 tals ingenjörer. Dessa kommer i sin tur att utveckla mer och mer detaljerade planer som kräver att man anställer många fler, nu arbetslösa, kvalificerade och okvalificerade arbetare. Dessa krediter finns tillgängliga så snart man genom Glass-Steagall-reformen befriat sig från betalningsansvar för bankers och fonders galna spekulation. Detta är dock en annan punkt, som kan avhandlas vid ett annat tillfälle.

Miljörörelsen – de bruna?

Nog om oss och våra drömar. Vad menar då de så kallade miljövännerna att naturen är? Den som de vill ska skyddas. De menar bland annat att de arter som nu existerar ska bevaras. Om de är utrotningshotade ska du ge hundra kroner i månaden till WWF så att de kan se till att inga stora projekt blir genomförda.

Ta NAWAPA:s lillebror "Plhino" som ett exempel, vilket tydliggör principen. Plhino är ett mexikanskt vattenprojekt, från Lopez Portillos dagar vid makten, som ska transportera vatten från den färskvattenrika men obrukbara södern till de potentiellt sett bördiga öknarna i norr. WWF för en kampanj där du ombeds ge pengar för att rädda vampyrfladdermöss som bor i de berg som skulle behöva modifieras för detta projekt. De säger att vi inte ska lägga oss i naturens gång. Menar de att vi ska låta människor, redan på svältgränsen, dö – för att rädda arter som biosfären ändå kommer attt ersätta? Människan är inte blott ett djur bland andra. Inget annat levande väsen kan ens tänka tanken att försätta berg.

Hellre att en art går under, hellre att ett helt skikt – fasrum –, typ pungdjur, förintas, än att en enda människa dör i förtid.

"En enda människa är värd mer än miljoner galaxer" sa Martin Luther King kort innan 68-rörelsen började bestämma den allmänna opinonen.

Naturen, oavsett om man tror på myten eller känner till biosfärens verkliga lagar, gör onekligen detsamma som våra interventioner i "värsta" fall kan medföra. "Moder Jord" har till exempel haft ihjäl sina barn, dinosaurierna, långt innan människorna (enligt myten) ens var påtänkta. Och det tycker jag att hon gjorde rätt i, det vore jobbigt med en massa Rexar som klampar runt och förorenar.

Varför har naturen frambringat människan, om denna är så inherent destruktiv. Vad tänker "Moder Jord" med?

Kunde inte fruntimmret tänkt efter lite, innan hon skapade villkoren där vi hemska människor uppstår, om hon nu är så smart och ska klara sig på egen hand utan vårt ingripande. "Kan själv" som femåringen gärna säger.

Men allvarligt, detta är vansinne. Titta bara på EU-projektet "Desertec". Skulle det var "grönt" att stoppa en massa plast och metall i öknen, ovanpå sanden, för att producera el, mindre el än vad vansinnet använder, till Europa! Är det i Afrikas, eller naturens, intresse?

Nä. Miljörörelsens "gröna" idiologi är inte grön, då skulle de låta klorofyllet arbeta och inte fånga solstrålarna med reflektorer.

Miljörörelsen är inte heller en folkrörelse, även om den blivit populär. WWF, ett utmärkt exempel, som i Sverige leds av vår kung, startades av prins Bernhard, som var en SS-man, alltså aktiv nazist, innan han blev prinsgemål åt Hollands drottning, och prins Philip (den brittiska drottning Elisabeths gemål). Den senare som, bland annat 1988 i en intervju till Tysklands motsvarighet till TT (DPA), gjorde följande uttalande om sina mål i livet:

"Om jag reinkarneras skulle jag vilja komma tillbaka som ett dödligt virus - för att bidraga något till att avhjälpa överbefolkningen."

Så, var kommer den miljörörelsen ifrån? Varför finns den?

Vi har grundligt dokumenterat [http://www.larouche.se/artikel/miljororelsens-rasistiska-rotter] miljörörelsens rötter i rasbiologins träskmarker, i det här sammanhanget är det nog att konstatera:

De som känner till de antaganden som dagens finanssystem bygger på, de vet också att dessa skapats av det brittiska imperiets ideologer. Om du läser ekonomi på universitetet då är det Adam Smith, Ricardo och Bentham etcetera som gäller.

Det brittiska imperiet startades inte i och med att drottning Viktoria blev kejsarinna av Indien vid 1800-talets mitt. Det började seklet tidigare med att en kartell av privata företag, med huvudkontor i London – under lord Shelburnes ledning –, skapade institutioner som gav det brittiska Ostindiekompaniet möjligheten att förslava Indien, införa triangel-handeln (med slavar i bojor) och göra Kina till ett droghelvete på jorden i och med opiumkrigföringen. Tänk på det när ni talar om Afghanistankriget i dag.

Malthus' vridna lögner

Malthus är en annan av den brittiska skolans profeter. Han påstår att: Eftersom människans befolkning ökar geometriskt och resurserna "bara" aritmetiskt, kommer vi till ett stopp. Precis som kaniner som förökar sig obegränsat för att sen, enligt skolboksexemplet, få slut på gräs, och drabbas av massdöd. Varför ser då människans befolkningsökning ut som den gör? Den mänskliga befolkningen har fortsatt att öka genom bland annat två världskrig. Varför skulle det vara stopp just nu? Det enda som håller tillbaka utvecklingen är det här tankesättet, och de människor som fåtts att tänka så.

Det stämmer för varje resurs att den används upp. Men människan, bara människan, skapar nya resurser genom skapandet av nya teknologier. Dessa har i sin tur sin rot i främjandet av den mänskliga kreativiteten – bland annat genom klassisk bildning och konst.

Vi har gått från att elda ved, till förbränningsmotorer, till kärnkraft. Hela tiden med ökad energiflödestäthet. Det är språnget från en nivå till nästa som är det avgörande. Bara människan gör sådana viljemässigt. Vi gör det när vi beter oss som människor, inte som gröngölingar eller därmed besläktat brittiskt avskum.

Sammanfattningsvis:

1. Den "gröna" miljörörelsen borde kallas den bruna.

2. Rörelsens uppgift är att skapa folkligt stöd och acceptans för den brittiska malthusianska imperiedoktrinen.

3. De flesta som stödjer och deltar i den rörelsen förstår inte vad det är de deltar i. "Förlåt dem, för de vet inte vad de gör."

4. Sanningen är sanningen, och man kan inte låta en felaktig religiös uppfattning råda hur länge som helst utan att det får mer och mer ödesdigra konsekvenser. Om dessa så kallade gröna idéer, som nu lätt oss till vägs ände, får fortsätta att regera, och Vernatskijs och LaRouches idéer inte tar över, så kommer det att betyda slutet för civilisationen på den här planeten och leda till en, i tiden nu nära förestående, mörk tid. Det brittiska imperiet måste bort, allternativet är en kollaps in i en mörk tid med krig, farsot och nöd, bortom vad ens prins Philip i sina vildaste fantasier kan föreställa sig. Också det skulle vara slutet på deras imperiedoktrin, på sätt och vis. Vi ser hellre att vi nu slutar med det gröna vansinnet, och börjar på allvar med av människan skapade klimatförändringar, och därmed räddar civilisationen. Låt NAWAPA ske.

5. Britannia delenda est – Rösta EAP den 19 september.