Sluta tiga! Sluta tigga!

"Det är något ruttet i världen!" – det skulle Shakespeare sagt i dag. I "Hamlet" är det tragiska inte en individ, Hamlet, utan det är hela den korrupta kulturen som producerar tragedin.

Precis så är det i dag. Vi har hamnat i historiens värsta ekonomiska kris därför att samhället, speciellt i västvärlden, har accepterat en korruption som spridit sig uppifrån och ned som en livsstil. Så länge sedeltryckeriet rullade på, så länge det fanns lånade pengar i överflöd och konsumtionsvaror från arbetsläger i Asien, teg "konsumenterna". Människornas uppfattning om vad ekonomi är, och ännu värre vad människan är, har blivit helt förvirrad och felaktig. Från eliten har korruptionen krupit neråt och trängt in i hela samhället. Hur kunde de annars sitta kvar vid makten!

Än är det inte för sent! Visst har vi sagt detta många gånger, och du, dina vänner och dina politiska ledare struntade i våra varningar. Men det finns en liten lucka av tid för att granska systemet och oss själva så att vi kan ta oss ur det här hotet om en ny mörk tid. Mänskligheten har förlorat 40 års utvecklingsmöjligheter, där vi hade kunnat utrota fattigdomen och många epidemier och skapat helt andra förutsättningar för framtida generationer. Den tiden måste vi vinna tillbaka så fort som möjligt.

Därför tar LaRoucherörelsen och EAP återigen fram den intellektuella och moraliska ledarskapsförmågan som hittills bara funnits i våra led och bland de politiker och ekonomer som samarbetar med oss, och visar vägen till lösningen.

Vi måste omedelbart börja förhöra de individer och grupper både internationellt och nationellt som lett hela nationer in i den här katastrofen. Utredningen skall, som vi visar i denna kampanjtidning, följa Pecorakommissionens modell från 1930-talets USA.

Detta kommer ju inte att hända bara därför att vi kräver det eller därför att det är rätt. Politikerna i riksdagen kommer inte att röra på sig om de inte får en spark i baken från befolkningen. Deras okunnighet, feghet och till och med delaktighet hindrar dem från att agera. Därför hänger det på den rörelse vi kan skapa i samhället. Europavalskampanjen måste bli en plattform för en sådan mobilisering. Om du inte tänker göra något åt den systematiska korruptionen i samhället, då ligger felet hos dig själv och du kan säga godnatt till civilisationen, för nästan ingen av våra s.k. ledare är redo att ta det ansvaret!

Stöd vår kampanj, rösta på EAP och bränn telefonlinjerna med samtal till riksdagen och regeringen, liksom till fackets och näringslivets organisationer och tala med alla politiker som visar sig i valkampanjen, så att de får känna vilken ilska som kokar i samhället mot deras inkompetens och medverkan i denna katastrofala situation.

Vi har idéerna som kan rädda Sverige och världen ur krisen. Men det behövs mer än idéer för att lyckas, det behövs också en politisk kraft och en flodvåg. Så sluta tiga om sanningen som du fått veta nu, och sluta tigga allmosor (som arbetslöshetshjälp till individer och katastrofhjälp till kommuner!) från de ledare och finansoligarker som drog in samhället i denna fälla. Vi kan bygga vår väg ur krisen!

Hussein Askary, ordförande LaRoucherörelsen i Sverige - EAP
första namn på EAP:s lista i Europavalet
15 april 2009

Dokumentet tillhör dossiern: