Slösa inte bort någon tid: Så fungerar konkurssanering

Utdrag från samtal mellan Lyndon LaRouche och hans medarbetare i USA från 6 oktober. Världsekonomins sammanbrott är det ENDA intressanta i nuläget. Dvs hur vi löser krisen. Andra frågor måste för tillfället sättas åt sidan.

LaRouche: „Alla konventionella affärsbanker måste konkurssaneras. I och med detta går vi tillbaka till vår konstitution, vilken föreskriver ett kreditsystem och inte ett monetärt system. Med konkursen förklaras sålunda, att amerikanska konstitutionen återinförs, att vi är ett kreditsystem och inte ett monetärt system.

För det andra tar vi hand om affärsbankernas konton. Övriga banker kan vi för närvarande glömma men affärsbanker kommer att omorganiseras med ett konkursförfarande, så att de konton i bankerna som håller Glass-Steagall-standard ställs under skydd.

De banker vi på det sättet städar upp i kommer, efter det att de renats från giftigt avfall, måhända fortfarande vara i en situation där de måste stå kvar under insättningsgarantin. De kommer, så länge det är nödvändigt, att fortsätta verka under insättningsgarantin.

Det kommer då att finnas en massa avfall – värdelösa papper, låt oss kalla dem 'Bernanke-pengar'. Det skräpet kommer inte att erhålla någon garanti. Den som sitter på det får klara sig själv och försöka få in så mycket han nu kan tigga ihop.

När det är gjort har vi en situation där en mängd icke-berättigade fordringar på staten genom konkursförfarandet helt enkelt är avskrivna. Denna förpliktelse finns ej mer.“

Nästa viktiga steg

„Sedan kan vi ge ut krediter – statliga krediter. Dessa statliga krediter kommer vid sidan av de vanliga statliga projekten osv att framför allt gå till infrastrukturinvesteringar. Anledningen till dessa infrastrukturinvesteringar är, att vi har så lite infrastruktur kvar; det finns bara några små handelsföretag. Inget uppsving i USA:s ekonomi, eller ens dess blotta överlevnad, kan ske på basis av småföretag. Man måste sätta igång stora infrastrukturprojekt och dessa kommer att stödjas av federala regeringen.

Det finns dock en andra direkt kategori: Varje federalt projekt för infrastrukturbyggnad, exempelvis mellan delstater, kommer nämligen att hänga på de avtalsparters stöd, vilka är privata företag. I likhet med exempelvis USA:s upprustning inför andra världskriget kommer ett privat företag, som är kvalificerat, att genom avtal från ett statligt skyddat infrastrukturprojekt delta i arbetet, därmed även det vara skyddat och ha tillgång till krediter.

Därför tänker vi använda stora infrastrukturprojekt som instrument för ett realt uppsving – vi talar här om produktiva jobb. Det viktigaste är de produktiva jobben inom industri, infrastruktur och jordbruk. Produktiva arbetsplatser. Och försök inte gömma en bokhållare med slips och vitskjorta i blåkläder! Arbetsplatser inom jordbruk, industri och infrastruktur. Det är regeln, för dessa skapar reala värden. Arbetsplatser med vitskjortor, servicejobb, skapar inte nödvändigtvis verkliga värden och framför allt skapar de byrokratiska jobben inga verkliga värden. Vi vill producera verkliga värden, för vi är bankrutta och vill ha vår betalningsförmåga tillbaka. Det får vi endast med betoning på produktiva jobb, uppdrag för produktiva arbetsplatser.

Man ger alltså uppdrag inom ramen för ett statligt eller delstatligt projekt, som skyddas av staten, eller uppdragsavtal till ett federalt projekt. Uppdragstagarna ställs under statliga eller delstatliga regeringens skydd... Då är vi på vägen mot tillväxt. Under sådana förhållanden kan vi sätta igång med att framgångsrikt omorganisera ekonomin.

Dessa åtgärder är akut nödvändiga „därför att hela landet redan i oktober eller inte långt därpå kommer att förfalla. Därför måste vi nu göra detta. Vi kan inte slösa bort mer tid på vanligt nonsens... Gröna jobb kommer i allmänhet att vara 'ute'. Inga gröna jobb! Visst kan det finnas gröna jobb men de kommer inte att vara med i det här systemet, de kommer att ligga i periferit.

Det kommer framför allt att vara produktiva jobb, respektive jobb för vilka produktionsarbetare sysselsätts – ju mer kvalificerade desto bättre. Framför allt produktiva jobb koncentrerade i statliga eller delstatliga infrastrukturprojekt, vilka stöds av staten, projekt i samarbete mellan stat och delstater. Det kommer även att omfatta uppdragstagarna, provata företag, som ställs under skydd som avtalspartner i statliga projekt. Det är uppsvingets grundläggande program.“

Inkompetenta regeringar

„När man ser sig omkring i världen, så finner man ingen del av världen som för närvarande har ett fungerande program eller ens på något sätt vore kapabel att överleva den rådande finans- och valutakrisen. Det kan man endast längs denna väg, som även USA måste gå. I nuläget finner man därute i världen inte en enda regering, som tagit sig för att rädda sin egen bak från den framskridande sammanbrottskrisen. Ingen därute, som inte tänker som jag, är kvalificerad att komma fram med någonsomhelst lösning för någotsomhelst av dessa problem... Vi är mitt i en sammanbrottskris av hela världssystemet och det finns ingen regering i världen som för närvarande ens har den blekaste aning om vad man kan göra åt det...

Tro inte att britterna är smarta. De leker med folk men brittiska systemet har för närvarande inte den mentala förmågan att komma med något användbart. Ej heller ryssarna eller andra har någon aning vad som ska göras. De har användbara ideer men man har inte de ramar som de skulle behöva ställas inom för att fungera. Och det är generellt fallet på hela planeten. Endast USA kan ändra på detta.

En sak till måste betonas, nämligen att om USA går under, så går alla andra länder, alla nationella ekonomier på planeten snart en efter en under. Det finns ingen del av planeten som skulle överleva en kollaps av amerikanska ekonomin – ingen! Det är också det en verklighet.

Det finns ingen regering i världen som betraktar saker och ting som jag gör här och som vore kvalificerad ens för att ordna sina egna angelägenheter. Sålunda är vi i USA med vårt kreditsystem, som står i vår konstitution, är de enda som kan aktivera ett program som kan bevara världen från en allmän, kedjereaktionsliknande sammanbrottskris. Det är situationen.“

Ingen tid att förlora

„Slösa inte bort er tid på att även prata om andra saker. Återvänd alltid till huvudfrågan: Om ni vill överleva måste ni börja med den här delen av programmet... Diskutera inte åtgärder för att regulera, anpassa sig till eller förbättra ett monetärt system. Monetära system är, om vi får råda, döda. Vi talar inte ens om dem, då de inte duger till något. De borde helt enkelt försvinna!

Världen måste övergå till ett system av nationalstater, som är suveräna men samtidigt verkar som ett kreditsystem. Och det kreditsystemet kan skapas genom avtal mellan USA och andra länder. Vi tänker skapa ett globalt kreditsystem, ett kreditsystem som vilar på helt suveräna nationalstater, som i sin tur verkar på den internationella marknaden som ett kreditsystem och inte som ett monetaristiskt system. Vi tänker inte återuppliva Keynes, vi tänker begrava honom. Äntligen!

Vi måste koncentrera våra krafter och får inte slösa bort tid och energi på att diskutera vad som är 'möjligt', om det jag just förklarat nu inte skulle passa. Det måste vara vår politik – allt annat är nonsens.

Glöm ej: Ingen regering i världen är med sin nuvarande politik i stånd att kompetent hantera denna kris. Speciellt britterna är inga genier... Kanske kan vi få en del britter att tänka som människor men brittiska systemet kan inte tänka mänskligt. De är inga genier, de vet inte vad de gör. De är inkompetenta. Vi håller fast vid det program jag just beskrivit. Det är det viktigaste.

Och det är vad vi nu tydligt måste göra. Slösa alltså inte bort vår tid, ta inte upp saker som inte är värda att diskutera. Antingen gör vi det jag just antytt eller vi upphör att existera. Det finns alltså ingen anledning till att prata om någotsomhelst annat.“

Läs hela LaRouche-planen här! (engelska)

Läs det nya massflygbladet i USA om LaRoucheplanen för riktiga produktiva jobb här (på engelska pdf)

Se videon där LaRouche direkt tilltalar president Obama: "Hallå Mr President! Var är jobben?" här (med svensk översättning)
För samma tal utskrivet på svenska klicka här