Skydda hyrorna från Lissabonmonstret!

Detta tal hölls på Sergels torg i Stockholm under en tisdagsdemonstration för folkomröstning om Lissabonfördraget. Se en video av talet.

Vill du att hyrorna i Stockholm skall fördubblas?

I förra veckan ställdes den frågan på spetsen av regeringens utredare. Han vill tillåta en 5-procentig hyreshöjning per år till dess bostadsköerna försvunnit. På femton år betyder det en fördubblad hyresnivå för Stockholm, Göteborg och många andra orter! Är det det du vill ha?

Det är så Lissabonmonstret ser ut! För fattigpensionärerna och många barnfamiljer blir valet att antingen betala hyran och gå hungrig, eller betala mat och kastas ut på gatan. Med dubbla hyror räcker pengarna inte till både och.

Men det är ju finanskris. Måste man inte offra sig lite då, frågar vännen av fria marknader?

Bankerna har öst in miljarder i bostadsbubblan i Sverige, precis som bankerna i USA, Spanien, Storbritannien och andra västländer. Nu börjar fastighetspriserna falla i land efter land. Husägare kan inte betala sina lån och bankerna åker på miljarder i kreditförluster.

Bankerna är redan försvagade av sina andra förluster i värdepappersspekulation. De tar igen det på spekulation i olja, råvaror, ris, soja, majs, vete och andra matvaror. Därför betalar du redan ett jättelikt bidrag till bankerna varje gång du tankar bilen eller handlar i affären. Men det räcker inte för bankerna och dem som idag kontrollerar dem, de gigantiska hedgefonderna. Du skall också betala mer i hyra för att stöda bankerna! Om hyrorna stiger, stiger huspriserna igen och då tror fastighetsägare och banker att de räddas från konkurser.

Det är för att rädda finanssystemet som hyrorna skall upp. Vilket monster! Som äter sina barn och gamlingar för att överleva!

Ändå räcker det inte. Det internationella finanssystemet har 20-40 gånger mer värdepapper än världens totala BNP. Det betyder att dessa papper inte går att rädda även om bankerna försöker fylla sina svarta hål i bokföringen genom att ta hela världens världens produktion inklusive din sista matbit.

Bankerna kan bara räddas, du kan bara räddas, om hela finansystemet genomgår ett konkursförfarande. Lånen kan då frysas och statens alla bidrag till bankerna kan gå till att hålla igång betalningarna och nödvändiga investeringar. Dessutom behövs ett nytt finanssystem, ett Nytt Bretton Woods som prioriterar den reella produktionen, konsumtionen och investeringarna. Endast genom ett sådant konkursförfarande kan du slippa betala den nya bank- och finanskrisen i världen.

Det är regeringens och riksdagens skyldighet att skydda befolkningen och den allmänna välfärden. Hyrorna är redan för höga. Regeringen borde i stället fundera på hyresstopp och också på förbud mot de massvräkningar som snart kommer, precis som det gjort i USA. När villorna och bostadrätterna faller i pris och bankerna kräver återbetalning av lån, kommer tusentals unga Stockholmsfamlijers liv att gå i kras, om inte bankernas vräkningar stoppas. I USA har därför hundratals städer nu krävt att regeringen ingriper mot massvräkningarna, precis som Roosevelt gjorde på 1930-talet. Alla måste få bo kvar mot en skälig hyra.

Alla dessa skyddsåtgärder är oförenliga med EU-fördraget. Bankerna och deras finansmarknad har total kontroll över den Europeiska Centralbanken och den ekonomiska politiken. Regeringen vill lämna över makten till ett fördrag med 3000 sidor och avsäger sig dessutom rätten att påverka ändringar i detta avtal fulla med kryphål för bankerna. Går Lissabonfördraget igenom kan regeringen inte skydda dig från att ätas upp av monstret.

Antingen dräper du monstret eller också äter det upp dig! Med en folkomröstning kan vi alla bli en S:t Göran som dräper draken.

Riksdagens oppositionspartier skyller förslaget till hyreshöjningar på regeringen och inte på EU. Regeringen skyller på att sossarna (Mona Sahlin) som beställde utredningen om vad EU tillåter för bostadspolitik i Sverige. Båda har fel, för de sätter inte människorna först!

Både regering och sossar vill arbeta inom EU-fördragets ramar även om det betyder att barn och gamlingar i Sverige tvingas gå hungriga eller kastas ut på gatan. Sossarna tillåter inte att Hyresgästföreningen går emot EU-fördraget. Sossepartiets EU-politik går före hyresgästernas intressen.

Vi måste slå vakt om rätten till en svensk bostadspolitik, som skyddar folket mot finanskrisen. Därför är det nödvändigt att stoppa Lissabonmonstret. Därför hjälper inte Hyresgästföreningens protester mot Mats Odells marknadshyror. Svenska folket måste vara säkert på att människornas intressen går före värdepapper i ett kollapsande finanssystem. Det är därför hit du skall gå varje tisdag om du vill stoppa hyresfördubblingen. Det är här du varje tisdag kan kräva den folkomröstning som kan stoppa EU-fördraget. Ställ därför upp på tisdagsdemonstrationerna ända tills Lissabonmonstret är stoppat!