Skingra ekonomins mysterium – Inför ett kreditsystem!

Medan svininfluensan A/H1N1 drar fram genom den ena nationen efter den andra över hela jordklotet, käbblar våra politiker om vem som skall betala vaccineringen, en ynklig summa på tre miljarder kr! Europas och USA:s regeringar har satsat tiotusentals miljarder dollar i stöd till ett bankrutt finanssystem, pengar som används för att köpa upp bankernas och spekulanternas spelskulder, men när frågan kommer upp om livsviktiga satsningar på sjukvård eller infrastruktur kommer det snabba svaret: "Det finns inga pengar." USA:s president Barack Obama lanserar nu en "sjukvårdsreform" som kommer att neka gamla och kroniskt sjuka människor medicin och behandling. I princip betyder det dödsdomar - allt detta i namn av att spara pengar.

Vad vi alla borde vara bekymrade över är att samma passivitet som regeringarna visar inför den realekonomiska krisen också präglar förberedelserna, eller avsaknaden av förberedelser, för influensapandemin, som är en annan effekt av den ekonomiska sammanbrottskrisen. Regeringen Reinfeldt har samma illusioner som de övriga i-ländernas regeringar och tror att krisen kommer att vända i en överskådlig framtid. Hur? Det vet ingen! Ekonomi är ju ett mysterium. Det stämmer, om man är utbildad i ekonomi vid Stockholms universitet, Oxford eller Harvard. Men verkligheten lär oss något annat. Det som vi upplever idag, om man förstår sig på ekonomi och historia, som Lyndon LaRouche gör, är en systemisk sammanbrottskris (läs: hela systemet är bankrutt). Detta är en kris som ingen nu levande person har sett maken till.
Det närmaste man komma är den kris som drabbade världen på 1920-talet. Vi i Europa vet hur det slutade på den här sidan Atlanten, men i USA löste man krisen utan fascism. Avgörande var president Franklin D. Roosevelts kunskap om det amerikanska ekonomiska systemet, som för honom var ett kreditsystem, inte ett monetaristiskt penningsystem. I ett penningsystem utgår man bara från "tillgängliga begränsade resurser" i form av de pengar man har till hands eller kan låna från banker. I ett kreditsystem utgår man från att samhället kan skapa de resurser som krävs, i form av krediter, för att göra det som behövs.

Enligt det brittiska imperiets penningsystem är det privata finansintressen som styr över "pengarna" och därmed bestämmer villkoren för samhällets livsavgörande frågor. I det hamiltonska amerikanska systemet (uppkallat efter USA:s första finansminister Alexander Hamilton) är det bara staten, med godkännande från den folkvalda kongressen, som kan skapa krediter, och styra över deras användning i form av pengar. Staten skapar krediter som öronmärks för nationella ekonomiska satsningar, speciellt på infrastrukturområdet. Dessa krediter kanaliseras sedan, genom ett reglerat banksystem, till de privata produktiva företag som deltar i de öronmärkta satsningarna för att bygga nationen. Därifrån söker de sig ut till alla delar av samhällsekonomin. Detta är det enda legitima sättet att skapa och använda pengar. Först kommer intentionen, hur vi samhällsmedborgare vill att vårt lands framtid ska gestaltas, sedan skapar vi resurserna för att förverkliga den intentionen.

Lördagen den 1 augusti kl 19 svensk tid kommer Lyndon LaRouche att förklara för den amerikanska nationen och världen hur ett sådant hamiltonskt kreditsystem fungerar och hur viktigt det är att omedelbart bli av med det brittiska imperiets penningsystem. Rubriken LaRouche har satt är: "Huset Windsors fall". Vi i Sverige måste lägga all kraft på att stöda detta för att anamma ett kreditsystem och bygga vår väg ur krisen i samarbete med andra nationer.

____________________________________________

Videoarkiv: LaRouches webcast den 1 augusti 2009