Skall Reinfeldt bli de fackliga rättigheternas garant?!

Tal av Ulf Sandmark på Sergels torg vid Tisdagsdemonstrationen mot Lissabonfördraget den 3 juni 2008.

LO-kongressen har nu beslutat att inte kräva folkomröstning om Lissabonfördraget. De släppte sitt bästa förhandlingskort för att försvara de fackliga rättigheterna och de svenska lönenivåerna. Fackföreningsrörelsen kommer nu att tvingas ta mycket mer besvärliga vägar för att påverka processen och kan tvingas ta till massdemonstrationer och kanske även en politisk strejk fram i höst för att försvara löntagarna mot rent fascistiska krav på åtstramning och lönesänkningar. En strejk är politisk, när den inte handlar om rena arbetsplatsförhållanden, utan just sådana politiska frågor som Lissabonfördraget. Det kommer att bli mycket mer uppslitande än den debatt som kunde ha tagits på LO-kongressen.

Igår debatterade LO-kongressen Lissabonfördraget och tog ett beslut som skulle försvara den svenska arbetsmarknadsmodellen. De tre domarna från EG-domstolen ”har allvarligt skadat förutsättningarna för möjligheterna att nå goda löne- och anställningsvillkor”. dundrar LO. Det handlar om Lavaldomen från skolbygget i Vaxholm där EG domstolen bestämde att gästarbetarlönerna och avtalsvillkor från Lettland skall tillåtas i Sverige. Det kallas ”den fria rörligheten för arbete” och har syftet att i den internationella finanskrisen halvera lönenivåerna så att vinsterna, aktiekurserna och bankernas svarta hål skall få sitt. EG-domstolen är en av EU:s diktaturinstitutioner, som utan folkligt inflytande dikterar Europas lagar. Med Lissabonfördraget skall alla dess beslut bli överordnade den svenska lagstiftningen. Lagstiftningen är Riksdagens främsta uppgift, så det betyder att Riksdagen skall förlora sin makt och EG-domstolens anonyma tjänstemän skall ta över. Att ge en sådan inblanco makt till tjänstemän kallas för fullmaktslagar, eller rätt och slätt diktaturlagar. Men det är just detta LO-kongressen välkomnar. ”LO anser att EU behöver ett nytt och modernt fördrag,” står det i första meningen i gårdagens uttalande om Lissabonfördraget.

LO driver linjen att olika tilläggsdirektiv, regler och paragrafer till Lissabonfördraget kan skydda arbetarnas rättigheterna och talar t.o.m. om förbättringar för Europas löntagare i Lissabonfördraget. Problemet är att fördraget kan ändras, enligt det så kallade ”förenklade förfarandet” med ett enkelt men enhälligt beslut i Europeiska rådet. Varje medlemsland representeras där av statschefen eller statsministern liksom kommissionen av sin ordförande/president. Inga andra behöver dras in i beslutsprocessen att ändra detta fördrag som skall styra hela EU.

LO förlitar sig därför på att statsministern ensam skall försvara deras fackliga rättigheter i mitt i det finansiella sammanbrottet. Frågan man måste ställa sig är: Hur kan LO tro att det går att förlita sig på Reinfeldt i alla väder?

Detta så kallade ”förenklade förfarande” finns inskrivet i Lissabonfördragets Artikel 48, avsn. 6 och kan gälla ”ändring av samtliga eller delar av bestämmelserna i tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. Denna tredje del omfattar alla politikens områden, utom utrikes- och säkerhetspolitiken. Det betyder att de starkare skrivningar för fackliga rättigheter, som LO säger finns i Lissabonfördraget, alltså lätt kan ändras!!! Inga regler i Lissabonfördraget kan därför skydda arbetarna.

EG-domstolens ställning blir med fördragsbeslutet mycket stark och med det 3000-sidiga fördraget och har de massor med möjligheter att välja vilken tolkning som skall gälla. Det står uttryckligen att domstolens makt kommer att utvidgas allteftersom och det innebär att nya områden kommer att överordnas alla domstolar i medlemsstaterna. På så sätt kommer den svenska Riksdagens egna lagstiftningsrätt minskas allteftersom EG-domstolen har hunnit fatta sina beslut på nya områden.

Vilken praxis skall då EG-domstolen arbeta efter? Av fördragstexterna kan man se att den praxis som EG-domstolen skall arbeta efter i framtiden är den nu gällande. Det betyder att Laval-domen osv. står fast och inte ändras av fördraget. Det blir därför inte någon bättre ställning för strejkrätten i fördraget varken genom att det nämns i rättighetsdeklarationen, sociala stadgan eller annat som LO vill tillföra.

Avtalet är klart. 27 länders representanter har avslutat förhandlingarna och låtit frågan gå på omröstning bland medlemmarna. Vet inte fackföreningsmän som är vana vid förhandlingar, att det inte går att smyga in ändringar i avtal i efterhand? Avtalet är lagt och måste tas eller förkastas som det är.

Det som är avgörande är den verkställande makten, vem som bestämmer, som vi brukar säga här i Sverige. Med Lissabonfördraget är det ajöss med den verkställande makten. Det LO nu försöker bråka om, är regelböckerna. Men alla vet att den som har verkställande makten kan tänja på reglerna. Och LO hävdar att det går att försvara löntagarnas ställning utan att vara med och bestämma. I stället skall de lämna över det till anonyma tjänstemän på EG-domstolen och Europeiska Centralbanken - till rena diktaturinstitutioner. Hur naiv får man vara?

Hur kan man lita på dem som gett så många tomma löften när vi gick in i EU?

Hur kan man släppa ifrån sig den verkställande makten mitt i en finanskris där bankerna kräver tusentals miljarder och redan tidigare i den europeiska historien tagit fram diktatur för tvinga fram eftergifter från Europas arbetare?

Nej, den svenska fackföreningsrörelsen måste befria sig från socialdemokratins allians med Wallenberg och bankerna. Vilken ärlig fackföreningsman som helst kan se alla kryphål som gör det nödvändigt att förkasta Lissabonfördraget. Det är dags att facket rätar på ryggen och kräver folkomröstning!!!

------------------------------------

Läs mer:

http://www.larouche.se/artikel/eu-fordraget-tanker-avskaffa-demokratin-f...

http://www.larouche.se/artikel/finansoligarkin-planerar-global-fascism-h...

http://www.larouche.se/artikel/detta-kan-bli-ett-dodsfordrag-for-natione...

http://www.larouche.se/artikel/krav-folkomrostning-om-eu-s-nya-grundlag-...

Se efter fler nyheter på hemsidan: www.larouche.se

________________________________________