Ska EU föra interventionskrig i Syrien? Vi behöver en global säkerhetsarkitektur!

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 24 februari 2018

Det kan bara finnas en förklaring till den internationellt koordinerade hysterin mot Ryssland och Kina: En fiendebild byggs systematiskt upp som ska tjäna som legitimering för fortsatt upprustning och inringning av dessa båda stater och kväva varje impuls till att i stället samarbeta med det nya Sidenvägsinitiativet.

Den eskalerande demoniseringen av dessa båda stater borde få var och en att stanna upp och, i stället för att tanklöst upprepa de förutfattade meningarna om Ryssland och Kina, ta en närmare titt på krigens förhistoria: tesen att Ryssland och Kina skulle utgöra ett hot är förkrigspropaganda, som ska förbereda befolkningen på ett kommande krig. Utlösande faktorer till det stora kriget skulle kunna vara de nu av Kiev beslutade militära åtgärderna mot Donbass eller det militära ingripande mot den syriska regeringen från EU:s sida som förbundskansler Merkel krävde i sin senaste regeringsförklaring.

Tänk om Schwabing hade invaderats av tusentals IS-krigare, som höll civilbefolkningen som gisslan – varav några i burar – och därifrån besköt skolor, sjukhus och torg i München. Eller att samma gällde Schöneweide i närheten av Berlin. Så ser den situation ut som den syriska regeringen har att hantera vad gäller Östra Ghouta, en förort till huvudstaden Damaskus där krigare från Nusra-fronten, som nu uppträder under namnet Jabhat al-Sham, varit förskansade sedan 2013 och hållit civilbefolkningen som gisslan.

Den tidigare brittiske ambassadören i Syrien och Bahrain Peter Ford beskrev läget så här på RT.com: "En naiv betraktare skulle kunna få för sig att Assad bombar civilbefolkningen för sitt höga nöjes skull, eftersom jihadistkrigarna inte alls finns med på bilderna. Och bilderna levereras bokstavligt talat av jihadisterna själva."

Ford syftade på organisationen Vita hjälmarna, som står i nära kontakt med al-Qaida och enligt den f.d. FN-vapeninspektören i Irak Scott Ritter leder sitt ursprung till James Le Mesurier, en brittisk f.d. officer som opererar i underrättelsetjänstmiljöer. Organisationen finansieras med sammanlagt 100 miljoner dollar av det brittiska försvarsdepartementet, USAID och de holländska, franska, danska och japanska regeringarna.

Det var också Vita hjälmarna som levererade de såkallade bevisen för den syriska regeringens användning av kemvapen, som motiverade flygbombningen som president Trump på den brittiska regeringens tillrådan gav order om natten mellan det två dagar långa toppmötet mellan president Xi och president Trump i Mar-a-Lago i april förra året. Som tur är gick detta försök att sabotera toppmötet om intet. På en presskonferens den 2 februari förklarade USA:s försvarsminister Mattis att det inte finns några bevis för att den syriska regeringen använt kemvapen.

I FN:s säkerhetsråd avvisade västländerna ett ryskt resolutionsförslag som trots ett temporärt eldupphör skulle tillåta fortsatt bekämpning av jihadisterna, och lade i stället fram en resolution som lade all skuld på Assad-regeringen och skulle ge skydd åt rebellerna. Den ryske utrikesministern Lavrov sa att västländerna därmed hade gått tillbaka till sin Plan B, att störta Assad-regeringen och dela Syrien - ett klart brott mot FN:s resolution 2257. [Säkerhetsrådet röstade på kvällen den 24 februari igenom en resolution om ett 30 dagar långt eldupphör som innehöll det ryska kravet på fortsatt bekämpning av jihadisterna. – red. anm.]

Högst alarmerande är att fru Merkel i detta sammanhang har lagt sig helt på den brittiska propagandalinjen som, om EU-länder skulle ingripa i Syrienkriget, på grund av Natos artikel 5 skulle kunna leda till en militär konflikt mellan Nato och Ryssland. I en gemensam appell till Putin uppmanade Merkel och Macron den ryske presidenten att ingripa för att driva igenom en paus i belägringen. Viktigt i detta sammanhang är att Trump i synbar motsättning till State Departments hållning betonade att USA:s uppgift i Syrien är att besegra IS och sedan åka hem.

Överträffar Goebbels

Den geopolitiskt inriktade och interventionistiska neocon-fraktionen i väst överträffar däremot sig själv med en förkrigspropaganda som uppenbarligen har tagit fasta på den brittiska uppmaningen efter andra världskriget, to outgoebbel Goebbels. Och en av Joseph Goebbels grundsatser var: "En aldrig så briljant propagandateknik kommer att misslyckas om den inte beaktar en fundamental princip – den måste vara begränsad till ett fåtal punkter, och dessa måste upprepas om och om igen."

Denna princip följer uppenbarligen de olika tankesmedjorna, som just nu från Australien till USA till Europa framställer Ryssland och Kina som ett akut hot. Ett särskilt sinnessjukt prov på detta gav nyligen det Washingtonbaserade CSIS med en rapport på temat "Hur hantera överraskningar i stormaktskonflikter", där man varnar för ett överraskningsanfall från Ryssland eller Kina på USA och dess allierade. Ryssland skulle till exempel kunna göra ett överraskningsanfall på de baltiska länderna, enligt en av de utopiska fantasierna, som helt klart bär Rand Corporations prägel.

Att det absolut inte finns något egenintresse för Ryssland att göra ett sådant anfall stör inte dessa pennfäktare.

En annan "överraskning" skulle, menar CSIS, kunna uppkomma ur den såkallade Thukydidesfällan, nämligen genom att det uppstigande Kina skulle ifrågasätta status quo med USA som den dominerande makten. Vad CSIS-studien på goebbelskt maner förtiger, är det faktum att hotet i detta fall inte kommer från Kina, utan från den geopolitiska fraktionen i väst, och att inte minst den tidigare amerikanske generalstabschefen general Dempsey flera gånger har inskärpt att just denna Thukydidesfälla till varje pris måste förhindras.

Det som gör Kina överlägset

Det går inte att komma ifrån att Kina, med sin befolkning på 1,4 miljarder människor och en mycket framgångsrik, på vetenskapliga och tekniska framsteg inriktad ekonomisk politik, är på väg att utvecklas till den starkaste världsmakten. Den kinesiske ambassadören i Washington betonade med anledning av detta i ett tal i New York förra året, att det finns 16 fall i historien där en uppstigande makt har avlöst den förut dominerande makten. I tolv fall ledde det till krig och i fyra fall skedde övergången fredligt. Men Kina vill varken utöka modellen med de tolv fallen med ytterligare ett, och vill inte heller ersätta USA som den dominerande makten. I stället, sa han, föreslår Kina det nya begreppet vinn-vinn-samarbete och en ny modell för förbindelserna mellan stormakterna: ett samarbete för mänsklighetens gemensamma framtid.

Beviset för den kinesiska modellens överlägsenhet är det exceptionellt framgångsrika Sidenvägsinitiativet, där Kina hittills har fått med sig mer än 70 länder, genom att dessa tack vare den kinesiska hjälpen med finansiering av infrastruktur- och industriprojekt nu för första gången får möjlighet att resa sig ur fattigdom och underutveckling.

Den amerikanska bloggen WarIsBoring.com hade en slående kommentar till detta, under rubriken "Kinas Belt & Road kommer att förändra världen": "Trots alla bomber och marktrupper som vi [USA] har satt in de senaste hundra åren, så håller Kina på att erövra världen utan att avlossa ett enda skott, och man skulle inte veta om det om man bara läste de amerikanska tidningarna."

Det finns en enkel orsak till Kinas framgångar: Samarbetet kring den nya Sidenvägen är ett helt nytt grepp i de internationella förbindelserna, som alla parter tjänar på samtidigt som deras suveränitet respekteras, i enlighet med FN-stadgan.

Den tyska försvarsmaktens generalinspektör, general Kujat, varnade häromdagen för ett "kärnvapenkrig av misstag". Andra experter har också varnat för en enormt ökad risk för att en militär konflikt ska bli omöjlig att kontrollera, på grund av den ökade betydelsen av AI, digitalisering, cyberkrigföring, hackning osv. Kujat vädjade till Merkel att uppmana Trump att skyndsamt återuppta de direkta samtalen med Putin.

Kommer Merkel att göra detta? Hennes krav i regeringsförklaringen på att EU ska ta på sig en större roll i Syrienkonflikten, där hon helt undvek att nämna al Qaida-terroristernas roll, talar emot det. Och det borde bekymra varenda tysk medborgare.

Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov efterlyste i sitt tal på den just avslutade säkerhetskonferensen i München en ny internationell säkerhetsarkitektur, som skulle omfatta alla stormakterna, Ryssland, USA, Kina och EU. Detta är, med tanke på alla heta konflikter som när som helst kan gå över styr, synnerligen angeläget. Om USA och Europa tackar ja till Kinas erbjudande om samarbete kring den nya Sidenvägen och alla länder gemensamt i ett vinn-vinn-samarbete arbetar på att bygga upp världen, då finns också det ekonomiska fundamentet för en gemensam säkerhetsstruktur.

Människosläktets överlevnad hänger på att tillräckligt många människor kommer att kunna höja sig till denna högre förnuftsnivå, ett verkligt nytt tankeparadigm.

av Helga Zepp-LaRouche
24 februari 2018

zepp-larouche@eir.de

Läs Sergej Lavrovs tal i München, på engelska, här:
http://www.mid.ru/en/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2648249

Läs kommentaren på bloggen WarIsBoring här:
http://warisboring.com/50317-2/