Sidenvägen slår "gudagnistor"

På en konferens i Sydkoreas huvudstad Seoul presenterades Lyndon LaRouches förslag till en omorganisation av världsekonomin.

Koreas handelsforskningsförening KTRA bjöd i slutet av oktober in dr Jonathan Tennenbaum från det amerikanska nyhetsmagasinet EIR, för att berätta om den amerikanske presidentkandidaten LaRouches planer för de "eurasiska landbroarna" och ett Nytt Bretton Woods. Dr Tennenbaum inledningstalade på konferensen "En vision för Korea som världshandelsplats", inför 500 politiker, näringslivs-, handels- och transportexperter, professorer och studenter, som hade kommit från hela landet.

KTRA företräder 2000 ekonomiprofessorer. Medarrangör var Sydkoreas handelsdepartement och utrikeshandelsföreningen KITA.

På konferensen talade också Sydkoreas handels- och industriminister Yoon Jin-Sik, den italienske ambassadören i Sydkorea Francesco Raussi, dr Ahn Choong-yong från Koreanska institutet för internationell ekonomisk politik, Anthony Beresford från Cardiffuniversitetet (Wales), dr Yukiko Fukagawa från universitetet i Tokyo och Kang Xie från Institutet för världsekonomiska studier i Peking.

I samband med konferensen gav Tennenbaum och hans kollega från EIR, Korea-experten Kathy Wolfe, intervjuer till sydkoreanska medier, med fokus på de eurasiska landbroarnas strategiska betydelse för att förhindra ett amerikanskt "preventivkrig" på Koreahalvön.

Dagarna före konferensen rapporterade den populära sydkoreanska tidskriften Mal om Lyndon LaRouches angrepp på Cheneys krigsdoktrin. Tidskriften hade översatt EIR-artiklar om Cheney och de nykonservativa, och om deras planer på "regimskifte" i Nord- och Sydkorea. Man hänvisade, som man också gjort tidigare, till LaRouches pamflett om krigspartiet i den amerikanska regeringen. Politiskt står tidskriften nära president Roh Moo-hyungs ungdomliga supporters, som man nu vill ta ifrån honom med kravet på att han ska skicka koreanska soldater till Irak.

Mal skrev att LaRouche menar att utan en plan för ekonomisk utveckling är alla "säkerhetsöverenskommelser" värdelösa. LaRouche råder president Roh att så snabbt som möjligt bygga "Sidenvägen av järn" (järnvägen som förbinder de båda koreanska staterna) och se till att tågen börjar rulla, även om ingen säkerhetsöverenskommelse har slutits än. Denna förbindelse mellan de båda koreanska staterna är nämligen den bästa militära och ekonomiska säkerheten. "Vem skulle våga starta ett krig i Korea, om tågen redan börjat rulla på denna järnväg?" frågar Mal som avslutning på artikeln.

Äntligen visioner!

Vid sidan av sina "officiella" möten och framträdanden, genomförde Karthy Wolfe och Jonathan Tennenbaum under sin vistelse i Sydkorea också fem offentliga möten, flera tidningsintervjuer och många privata möten med inflytelserika personer.

En student, som sedan ett halvår tillbaka intensivt läser EIR, hade kallat till ett möte på sitt universitet med ett flygblad, "Den eurasiska landbron - Bygg vägen ut ur det preventiva kärnvapenkriget". Flygbladet spreds också på Internet. Salen fylldes till sista plats av mer än 200 studenter. Meningen med mötet var också att diskutera möjligheten att bygga upp en LaRoucherörelse i Korea. Antikrigsrörelsen uppmanades att sluta med att bara vara arg och börja arbeta för en positiv lösning, den eurasiska landbron.

- Jag hälsar Kathy och Jonathan välkomna hit, därför att deras program har förändrat mitt liv, sa studenten som tagit initiativet till mötet, och fortsatte:

- När jag såg LaRouches bok om den eurasiska landbron första gången, med alla fina kartor i färg och en vision om att vi kan skapa ekonomisk utveckling i hela världen, och att det kan finnas en så ljus framtid för Korea, då slog mitt hjärta fortare av glädje.

- Äntligen en politiker med visioner! Det är det som gör LaRouche så annorlunda, han har en verklig framtidsvision, utbrast en flicka.

På andra universitet hölls seminarier om den eurasiska landbron och LaRouches förslag om ett Nytt Bretton Woods. Och flera privata möten hölls med viktiga senatorer, medlemmar i regeringen och rådgivare till president Roh.

Flera möten hade organiserats via e-mail och telefon av två koreanska medlemmar i Schillerinstitutet i Tyskland. Till slut var schemat så fullproppat att man måste tacka nej till flera möten.

Intresset för klassisk kultur är stort i Sydkorea. Jonathan Tennenbaum berättar att när han gick ner i tunnelbanan bärande på sin bok med noter till Schubertlieder, kom en ung man fram till honom och ville prata om Schubert! Mötet med studenterna inleddes, på begäran från deltagarna, med att Kathy Wolfe fick framföra Schuberts "Frühlingsglaube" och en liknande koreansk sång, till pianoackompanjemang av Jonathan Tennenbaum.

- Vi är så glada att äntligen få diskutera idén om de eurasiska landbroarna, eftersom det projektet illustrerar den gudagnista som finns hos varje människa. Det var precis det som Friedrich Schiller menade med "gudagnistan" i sin Hymn till glädjen, sa en professor till sina studenter.

Ett riktigt ekonomiskt program

En viktig händelse var också mötet med en ung forskare som har studerat Friedrich List, berättar Kathy Wolfe. Han har nu bestämt sig för att bilda en EIR-arbetsgrupp för att lära sig det "amerikanska systemets" ekonomi. Denne unge man hade skrivit en doktorsavhandling i Oxford om List, Alexander Hamilton och Meijirestaurationen, i vilken han redovisade hur de skilde sig från Adam Smith och den nu rådande brittiska skolan. Avhandlingen underkändes som felaktig! Han hade dock den vetenskapliga och moraliska integriteten att under dessa förhållanden strunta i sin doktorsexamen i Oxford.

Arbetsgruppen består just nu av åtta ekonomer från olika ekonomiska skolor - en lutar åt marxismen, en annan har jobbat på den amerikanska centralbanken i New York. Men de förenas alla av en önskan att förstå det amerikanska ekonomiska systemet (List, Carey, Hamilton), som de ser som alternativet till den kommunistiska mardrömmen i norr och den fundamentalistiska fria marknadsekonomin i söder. Man vill utarbeta ett riktigt ekonomiskt program, i stället för att bara reta sig på och angripa nykonservativismen och korruptionen, som har sin grund i den 50 år långa anglo-amerikanska dominansen i landet.

"Jag har börjat tänka mer seriöst på mitt lands framtid efter ert föredrag", skrev en student som deltog i mötet på universitet. "LaRouches optimistiska och insiktsfulla program handlar om att skapa utveckling och ekonomisk rättvisa i hela världen."

(Ny Solidaritet, november 2003)