Schillerinstitutets Kinaseminarium bryter ner lögnvallen kring Bälte & Väginitiativet

Under titlen "Betydelsen av Kinas Bälte & Väginitiativ för världen utveckling" var Schillerinstitutet värd för ett seminarium i Stockholm den 30 maj 2018 tillsammans med Kinas handelskammare i Sverige och flygbolaget China Eastern Airlines med stöd av Kinas ambassad och Kinas kulturcenter och i samarbete med Kina-Sveriges Affärsråd.

Efter att moderatorn Jason Ross från Schillerinstituet välkomnat alla deltagare, inledningstalade Kinas ambassadör Gui Congyou på seminariet. Dessutom talade ambassadör Ahmad Hussain Dayo från Pakistans ambassad och Chargé d'Affaires Duncan Moopelo Sebefelo från Sydafrikas ambassad. Seminariet samlade en mängd mycket engagerade deltagare, inkl. många diplomater, svenska industriföreträdare och myndighetsfolk. Att talarna representerade olika länder visade tydligt att Nya sidenvägen eller Bälte & Väginitiativet (BVI) inte enbart handlar om relationer mellan Kina och Europa utan med hela världen.

Ambassadör Gui Congyou talade om BVI:s betydelse för den världsvida ekonomiska utvecklingen. Han betonade att det inte är ett geopolitiskt projekt, utan syftar att förena världens nationer kring det gemensamma målet att utrota fattigdomen skapa välstånd i hela världen. Efter honom talade Stephen Brawer från Schillerinstitutet i Sverige som talade på ämnet "Den strategiska betydelsen av BVI: Övergivandet av geopolitiken", innehållande ett kraftfullt angrepp på "den moderna formen av det brittiska imperiet". Han klargjorde skillnaden mellan Kinas mål att öka samfärdseln och utvecklingssamarbetet å ena sidan och den traditionella geopolitiska historiskt deterministiska pseudovetenskapliga konfliktteorin som utgår från den brittiske imperieideologen Sir Halford Mackinders politiskt geografiska "kärnlandsteori" om Centralasiens och Rysslands eviga splittring från angränsande "randområden". Brawer visade att den amerikanske nationelle säkerhetsrådgivaren Zbigniew Brezinski år 1997 använde samma karta som Mackinders för att visa samma synsätt att dessa konflikter måste fortsätta. Både i sitt tal och i frågestunden manade Brawer den svenska regeringen att agera som en självständig nation och gå med i BVI, vilket Österrike gjort , ett annat neutralt västeuropeiskt industriland. Han uppmanade också de svenska universiteten att stärka den kulturella dialogen med Kina, genom att omedelbart tillåta återöppnandet av de stängda Konfuciusinstituten i Sverige, vars tillstånd drogs in 2014, samt att hålla seminarier liknande detta.

Ambassadör Ahmad Hussain Dayo välkomnade den Kinesisk-Pakistanska ekonomiska korridoren (China-Pakistan Economic Corridor - CPEC), som Kina bygger i Pakistan från den kinesiska gränsen i norr till hamnen Gwadar vid Indiska Oceanen. CPEC gör både omedelbar och långsiktig nytta för Pakistan och öppnar vägen till havet för de inlåsta nationerna i Centralasien, sa han. Samtidigt blir det en genväg till Kina för transporterna på den Maritima Sidenvägen från och till Europa. Sydafrikas Chargé d'Affaires Duncan Moopelo Sebefelo talade som representant för en medlem av BRIKS-länderna och antog ett globalt, filosofiskt och historiskt perspektiv på BVI. Han gick tillbaka till Bandungkonferensens antikoloniala ställningstagande, som har definierat relationerna mellan Asien och Afrika sedan dess.

Hussein Askary inledde den andra panelen med sitt tal "Förändringspotentialen i BVI:s påverkan på Sverige, Europa och tredje parter". Han berättade om Schillerinstitutets arbete för att främja Nya sidenvägen sedan början av 1990-talet. Avsikten var att bygga den från Europa och till Kina. Förklaringen till att detta har inte skett visade han med hjälp av Lyndon LaRouches analysverktyg "Den typiska kollapsfunktionen", ett diagram med tre kurvor som visar förändringstakten av realekonomin, penningutgivningen respektive värdepapperssutgivningen. Denna "Trippelkurva" visade realekonomins utveckling nedåt i accelererande takt samtidigt som de två andra kurvorna accelererade uppåt fram till finanskollapsen 2008 då värdepapperskurvan vände nedåt medan penningkurvan fortsatte uppåt. För Kina gick alla tre kurvorna uppåt. Europa satsade på finansbubblor på 1990-talet och byggde inte Nya sidenvägen från Europa, därför byggs den nu ut från Kina istället, förklarade Askary. Han berättade också om de otroliga framsteg som Kina gjort på hemmaplan och dess vilja att dela dessa med sig av sina metoder med utvecklingsländerna, med särskild fokus på Afrika. Med hjälp av sin och Jason Ross´specialrapport om "Sidenvägens utvidgning till Västasien och Afrika" (1) visade han vilken enorm utveckling BVI redan har satt igång i Afrika och därmed för svenskt samarbete med Kina där.

Efter Askary talade chefer för olika företag från Kina och Sverige. Tracy Suo vicedirektör för Stockholmskontoret för Bank of China talade om hur BVI redan kraftigt påverkat världsekonomin och världshandeln. Två erfarna svenska Kinakonsulter Ali Faramandeh och Cecilia Malmsten berättade om hur man bäst kan göra affärer, särskilt med produktion och infrastruktur med Kina. Chefen för China Airlines presenterade sitt flygbolags expanderande nät av flyglinjer mellan Europa och Kina/Asien och särskilt om den nya direktflyglinjen som just öppnas mellan Arlanda och Shanghai.

I frågestunden tog ordföranden för Schillerinstitutet Ulf Sandmark upp framgången med Volvo Cars som modellen för svenskt-kinesiskt industriellt samarbete. Bara detta framgångsrika innovativa samarbete motiverar att Sverige omedelbart går med i BVI, dessutom är Kinas strävan att med BVI lyfta hela Afrika ur fattigdom ytterligare en avgörande anledning för Sverige att gå med, sa Sandmark.
Detta seminarium kom mitt i en period där media och olika institutioner mobiliserat mot Kina och BVI med otaliga seminarier, rapporter och tidningsartiklar. När det nu uppenbarligen pågår en stor diskussion inom svenska näringslivsorganisationer, myndigheter och departement hur Sverige skall ställa sig till BVI, så var detta enda seminarium som positivt presenterade BVI mycket viktigt i Sverige. Det syntes redan några dagar efter då ett nytt svenskt forskningsnätverk för att följa BVI under stort pådrag den 4.6 skulle grundas i samarbete mellan Uppsala Universitet, Utrikespolitiska Institutet, Försvarshögskolan och SIPRI. I kallelsen var det fortfarande den geopolitiska misstron mot Kina som dominerade, men på själva mötet var man betydligt mer öppen och SIPRI:s representant Jiayi Zhou talade istället om "risken" att inte delta i BVI. Schillerinstitutet förespråkade där att Sverige skulle göra som Österrike som storsatsar på BVI. En ledande f.d. svensk ambassadör förespråkade att Sverige skulle aktivera sitt medlemskap i Asiatiska Infrastrukturinvesteringsbanken (AIIB) för att kunna komma med i BVI-projekten på ett tidigt stadium.

När den kinesiske ambassadören på BVI-seminariet med Schillerinstitutet svarade på frågor om vad Sverige borde göra, sa han att han mötts med "fientlighet" i sina samtal med de svenska myndigheterna. Ambassadören sa åt deltagarna att vända sig till Schillerinstitutet om de hade frågor om Bälte & Väginitiativet, "eftersom de har den bästa kunskapen om det".

Seminariet fick en omfattande täckning på kinesiska men inte i svensk media trots att flera svenska journalister deltog. I reportaget från den kinesiska webtidningen Green Post finns flera videofilmer från seminariet i Stockholm här

Se också många bilder från seminariet på Schillerinstitutets Facebooksida:

https://www.facebook.com/Schillerinstitutet/posts/1683115565104397