Schillerinstitutet: Utveckling runt Stilla havet - lös upp imperiets grepp

Den 2 november höll den amerikanska grenen av Schiller-institutet en konferens på temat "Developing the Pacific and Ending the Grip of Empire" (se rubriken ovan). Presentationerna i sin helhet finns, liksom tidigare konferenser tillgängliga på: http://newparadigm.schillerinstitute.com/

I den här sammanfattningen fokuseras främst på de projekt som talarna tog upp. Stora infrastrukturprojekt utgör det tredje steget i Trestegslösningen för finanskrisen. De första två - bankdelning och kreditsystem - handlar främst om att skapa förutsättningar för att kunna göra dessa stordåd. Det viktigaste med bankdelning är just att bryta med den imperialistiska monetarismen, och dess sjuka spekulationskasinon.

Den Eurasiska landbron idag

Leni Rubinstein, EIR:s korrespondent till FN i New York och en viktig talesperson för Schillerinstitutet i relation till Kina, talade om bakgrunden till makarna LaRouches idé med den Nya Sidenvägen och hur den faktiskt annamats som policy av Kina under namnet Den Eurasiska landbron. Det innebär att delar av den redan byggts eller är under konstruktion. Hon fokuserade på den historiska kampen mot imperier, eller oligarkism, och satte in Schillerinstitutets arbete med de asiatiska nationerna i den kontexten. Hon förklarade även närmare den karta (till höger) som ofta används:
- Jag vill att ni håller i bakhuvudet att det handlar om en kamp mot oligarkism. Ni ser de här linjerna [på kartan]. De är vad vi kallar utvecklingskorridorer, eftersom det inte bara är järnvägar eller transportkorridorer [se infälld bild]. ... Vi talar om uppemot 15 mil breda band med magnettåg, [nya och gamla] städer, kärnkraftsanläggningar, vatten- och jordbrukssystem o s v.
- Tänk er ett globalt löpande band för storskalig produktion. Varhelst du bygger dessa korridorer, får planeten liv - modernt och effektivt jordbruk och gruvdrift blir möjligt. Helt nya landområden som nu är öde, blir produktiva.

Rubinstein pekade avslutningsvis i sin presentation på att, även om det kan verka vara ett enormt projekt, så har mycket redan hänt under de 20 år som gått sedan Schillerinstitutet först la fram förslaget till Kina och andra länder.
- [Kina] har byggt inte mindre än fyra höghastighetsjärnvägssträckningar i öst-västled. Med höghastighetståg talar jag om 325-350 km/h. Jag har själv rest med dessa och de är helt fantastiska. De skakar inte, och är tystgående. Ett exempel: Resan mellan huvudstaden och Tianjin i norra Kina tar idag en halvtimme. För fem år sedan tog resan över tre timmar.
- Detta påverkar hela befolkningen mycket, det är normalt för en student eller en vanlig löntagare att åka med dessa mycket moderna tåg. Motsvarande tåg finns inte i västvärlden.

Förutom snabbtågen tog hon upp den gigantiska Tre raviners damm och den spirande maskintillverkningsindustrin som utvecklas för områden med svåra väderförhållanden.

Vattenvägar

Amerikanen Dr. Howard Chang, prof. emeritus vid San Diegos universitet, är en världsledande vatteningenjör. Även han talade om " Tre raviners damm":
- Jag började arbeta på det här projektet för 30 år sedan. När projektet föreslogs på allvar [1990-talet] fanns det stort motstånd, bland annat från den kinesiska vetenskapsakademins ordförande som sagt "vattnet är så grumligt att, förr eller senare, kommer reservoaren att bli överfull med avlagringar - det kan ta 100 eller 500 år. Dammen kommer att bli ett vattenfall och kommer att bli en ständig plåga för Kina".
- Jag var inblandad datasimuleringar av flödet av vatten och sediment genom reservoarerna. ... Denna resevoar kommar att slammas igen men bara till 40 procent, ungefär, på lång sikt. 60 procent av resoervoaren kommer att finnas kvar ständigt. Varför?
- När man ser reservoarer som Lake Mead med klart vatten innebär det att sedimenten lagt sig på botten. Det är dammar för vattenmagasinering, som är runda. Den här reservoaren är en flodreservoar... När reservoaren slammas igen tror folk att den blir grundare... Men inte så! ... Vår datasimulering visade att slammet lade sig längs stränderna så floden blev trängre men fortfarande nästan lika djup som idag. Så länge det är ett flöde kommer det att skapa en kanal genom slammet i en flodreservoar och flödet i Yangtsefloden är enormt, ett flöde som av sig själv alltid kommer att bevara reservoarens kapacitet.

Tre raviners damm ingår i ett av de tre gigantiska vattenprojekten att föra vatten från det regnrika södern till det regnfattiga norr. Sammanlagt kommer dessa föra över sju procent av Yangtseflodens vatten till den Gula floden i norr. Det östligaste är delvis en utvidgning av den gamla Kejsarkanalen.
- Den Östra överföringen är på väg att bli färdig. Jag skulle säga inom ett par år eftersom projektet började byggas för ungefär tio år sedan. Centrala överföringen [från Tre raviners reservoar till Peking]är också nära fullbordan. Om ytterligare två eller tre år kommer den att bli klar.
- Kostnaden? För Östra och Centrala vattenöverföringarna blir totalkostnaden 60 miljarder dollar. ... Den Västra överföringen är mycket, mycket imponerande eftersom det är ett så bergigt område. Sträckningen kommer att gå genom så många berg, genom så många floddalar. ... Så den kommer att kräva enorma anslag.

Nicaraguakanalen

Professor Chang presenterade också Nicaraguakanalen som alternativ till Panamakanalen för en annan del av Stilla havet.
- Nicaraguakanalen har bedömts av näringslivets, vetenskapens och industrins kretsar att bli nyttig. När den blir klar kommer den att fyllas av tung trafik eftersom Panamakanalen har begränsningar och tonnaget blir tyngre hela tiden.
- Bygget av denna kanal mellan Atlanten och Stilla havet, kommer att bli en upphöjd kanal av flera skäl. Ett, tidvattenskillnaden kan bli så hög som sex meter, så vattennivån måste vara kontrollerad. ... Det finns en mycket stor sjö [Nicaraguasjön] som gör kanalen möjlig [det finns vatten till slussarna]- men det skapar också en del utmaningar. ... Det finns opposition mot tung oceansjöfart genom denna sötvattensjö....
- Det är läget. Men vi har hört något nytt? ...Nyligen kom ett förslag från en herr Wang Jing [i Hongkong] att finansiera de 40 miljarder dollar som behövs för kanalen .

KRA-kanalen genom Thailand

Denna kanal skulle förbinda Stilla havet med Indiska oceanen och är huvudprojektet för att åstadkomma den Nya Marina Sidenvägen, som föreslogs på ASEAN-mötet av Kinas president Xi (se Fysisk ekonomi oktober 2013). Den skall komplettera trafiken genom Malaccasundet som har redan har trafikstockningar och trafiken ökar snabbt.
- Låt mig tala om problemen: Det går inte att bygga en upphöjd kanal, den måste bli på havsnivån. För att bygga en upphöjd kanal krävs ett stort magasin av vatten, därför att det går åt mycket vatten för slussar och dammar, men här finns ingen sjö. Men en kanal på havsnivån måste skäras genom bergen - det är problemet. ... Det skulle bli det största jordförflyttningsprojektet någonsin.

En annan talare på konferensen var den thailändske LaRoucheaktivisten Pakdee Tanapura som berättade om hur han 1983 arrangerade en konferens i Thailand för Krakanalen där Lyndon LaRouche och transportminister Samak Sundaravej var talare.

2001 beslöt regeringen utse en officiell nationalkommitté för Krakanalen som Tanapura är medlem av och blivit internationell talesman för. Han har i den egenskapen talat i både Japan, Kina och Sydkorea om projektet. Efter många turer fram och tillbaka går nu arbetet framåt i den allmänna utvecklingsoptimismen i Sydostasien, rapporterade Tanapura.

Se och hör konferenstalen och musiken här: http://newparadigm.schillerinstitute.com/los-angeles-conference-2-november-2013/

Läs resten av Monitor och Fysisk ekonomi här: http://www.larouche.se/artikel/monitor-fysisk-ekonomi-november-2013