SÄPO-chef grävde ned bevis att EAP hade rätt om Palmemordet

Expressen har grävt upp det gamla KGB-spåret i Palmemordsutredningen, som en del av den nu pågående krigshetsen mot Ryssland, en brittiskstyrd krigshets som om den inte avbryts, kan leda till kärnvapenkrig.

KGB-spåret blev känt den 24 augusti 1989 när Expressen rapporterade om att en hemlig telefonavlyssning gjorts av Säpo mot den högste KGB-agenten i Sverige, den s.k. KGB-residenten Vladimir Nezjinskij, och att denne avslöjats i förhand känna till mordplanerna på Sveriges statsminister Olof Palme. Ärendet var känsligt eftersom KGB-mannen arbetade under täckmantel av att vara diplomat och hade diplomatstatus. Det var ännu mer känsligt eftersom det pekade på internationell inblandning, vilket Palmemordsutredningen aldrig vågade/fick ta i, vilket också varit orsaken till att mordet aldrig haft någon möjlighet att lösas.

Redan i oktober 1986 gav EAP ut den första boken i världen om Palmemordet, en Specialrapport från EIR med rubriken (i svensk översättning): "En klassisk desinformationskampanj från KGB: Vem dödade Olof Palme?" I den boken (som fortfarande finns att köpa från EIR för 99 kr + porto) beskrevs en kartläggning av desinformationen efter Palmemordet. Kartläggningen gjordes av EAP, bl.a. därför att EAP anklagades vilt av media i ett tidigt skede för mordet. Kartläggningen visade på hur KGB och ett västligt bankirnätverk, som länge samarbetat med KGB i den s.k. ”Trusten”, ägnat sig åt aktiv desinformation för att försöka skylla mordet på Lyndon LaRouche och hans svenska medarbetare i EAP.

Traditionellt går desinformation kring politiska mord hand i hand med själva mordet. Det görs för att både sopa igen spår och för att skapa den avsedda politiska effekten med mordet. Indikationerna EAP hade på desinformationen pekade därför på att mordet var organiserat av samma kretsar. Det betyder inte att mordet nödvändigtvis gjordes av KGB, som hade betydligt mindre kontakt med svenska hemliga nätverk än västliga kretsar hade, och därför också mindre kapacitet att genomföra mordet. Men för att kunna sköta den desinformationen, som man faktiskt gjorde, måste åtminstone delar av KGB haft förhandsinformation om mordet, precis som avlyssningen sedan visade.

Långt efter att boken publicerats gjorde tidningen Journalisten det känt att östtyska säkerhetstjänsten Stasi, som var underordnad KGB, hade genomfört en aktiv desinformation, under ledning av Stasimannen Herbert Bremer, för att lägga skulden för mordet på EAP. Efteråt gjorde också rysk TV en "dokumentärfilm" för att lägga skulden på EAP, en aktiv KGB-desinformation mot svenska medborgare som också Sveriges statliga Television bidrog till genom att sända "dokumentären" utan att någonsin be om ursäkt.

Expressens nya kampanj för att lägga skulden för Palmemordet på KGB är i kontakt med de två f.d. Säpomännen Valter Kegö och Jan-Henrik Barrling. De är kända för att de i augusti 1988 kallades ut i strålkastarljuset att vittna inför Konstitutionsutskottet i Riksdagen om Ebbe Carlsson-affären. Nu har de berättat att de som Säpotjänstemän fick läsa avskrifterna av den hemliga avlyssningen av KGB-mannen Nezjinskij. De gjorde det under perioden april- juni 1988. De sex pärmarna fick de av den dåvarande chefen för Säpos kontraspionage Tore Forsberg. Han berättade då enligt Kegö/Barrlings uppgifter publicerade i Expresssen den 27.11 2014, att pärmarna innan förvarats på "säker plats - begravda i Forsbergs trädgård i Enskede i södra Stockholm."
"Han berättade det för oss och gjorde det tydligt att han inte skämtade. Materialet var ju oerhört känsligt, dels efter att granskningen av Säpo inletts och dels eftersom det hade med relationerna till Sovjet att göra", berättade Valter Kegö enligt Expressen. "Forsberg skulle ha grävt ned pärmarna med den olagliga buggningen hösten 1987, i samband med att Carl Lidbom av regeringen utsetts till ordförande för den utredning som skulle granska Säpo", skriver Expressen vidare. Forsberg avled 2008 och kan inte längre berätta var pärmarna tagit vägen.

Just de bevis som påvisade att EAP och Lyndon LaRouche hade rätt om Palmemordet, grävdes bokstavligen ned av Säpo för att de inte skulle komma ut. Resultatet blev att den massiva mediakampanjen mot Lyndon LaRouche kunde fortsätta, i särskilt USA, och aktivt bidra till att han i media inte alls kunde försvara sig mot den amerikanska regeringens falska anklagelser och justitiemord. Detta är faktiskt den enda aktivt politiska kampanj som det brutala Palmemordet verkligen använts till. LaRouche dömdes därför till 15 år i fängelse och många av hans medarbetare till ännu längre straff som 25 år och Michael Billington t.o.m. till 77 års fängelse.

En annan följd av att svenska politiker och myndigheter, och här bör även medias medskyldighet inkluderas, inte vågade gå till motoffensiv mot de krafter som mördat Sveriges statsminister, var att utländska underrättelsetjänster har kunnat fortsätta med olagligheter på svensk mark. Ett tydligt exempel är Estonias sänkning under olaglig frakt av hemlig f.d. sovjetisk militärmateriel till väst. Frågan är inte om mordet på utrikesminister Anna Lindh, som var på väg att bli svensk statsminister, hade kunnat undvikas om Palmemordsutredningen hade skötts med större civilkurage mot utländska makter? Frågan är om inte även Palmemordet hade kunnat undvikas, och kanske många andra internationella politiska mord, om svenska politiker och myndigheter hade tvingat fram en utredning som enkelt kunnat slå fast att det var ett brittiskt stridsflygplan som 1961 avsiktligt sköt ned Dag Hammarskjölds plan i Ndola i den dåvarande brittiska kolonin Nordrhodesia?

Läs vidare om Hammarskjöld:
http://www.larouche.se/nyheter/2013/11/23/mordet-pa-dag-hammarskjold-kennedy

LaRouche 1995 om morden på Barschel och Palme:
http://www.larouche.se/artikel/palmemordet-mordet-pa-uwe-barschel

Om mötet i Stockholm 1997 med anledning av boken om Sydafrikaspåret och Palmemordet EIR:s specialrapport med rubriken (i svensk översättning): "George Bush och seriemördarligan 12333" (Kan beställas för 99 kr + porto):
http://www.larouche.se/artikel/det-ryker-fortfarande-kring-palmes-mordare

Expressens artiklar:

http://www.expressen.se/nyheter/dokument/gravde-ner-parmarna-om-palme-i-tradgarden/