Säkra mänsklighetens framtid - Webcast med Helga Zepp-LaRouche

I webcasten på engelska tog Helga Zepp-LaRouche upp vad vi måste göra mot den europeiska hyperinflationistiska sammanbrottskrisen och den mordiska åtstramningspolitik som nu förstör Grekland och andra länder. Detta visar den politiska elitens totala inkompetens i hela Europa. De är fångade i sin monetarism och kan därför bara räkna budgetar från pengavärden och låter samhället och den reala ekonomin gå under.
De vägrar inse att Grekland inte kan, vill eller borde betala skulderna till bankerna. Europeiska Centralbankens och de franska, italienska och tyska bankernas problem får inte tillåtas förstöra Grekland. Varje EU-land kan hålla igång och sanera sitt finanssystem med bankdelning. Banksystemets gigantiska förluster behöver inte föras över på staterna. Men vad som behövs för att ta den striden är ett nytt perspektiv för utveckling av hela regionen omkring, inkl. Mellanöstern, Balkan och Nordafrika, som en del av en totalt ny internationell ekonomisk politik. Se diskussionen med Helga Zepp-LaRouche och hjälp till att protestera mot EU:s behandling av grekerna. Hör av dig idéer om vad som kan göras!

Lyssna på hennes svar på frågan från en grekisk professor: What alternatives are there for Greece? http://larouchepac.com/node/21539

Här finns alla frågorna och talet: http://larouchepac.com/webcasts/20120211.html