Rand Paul & Barack Obama: Det perfekta politiska paret

Han borde ägna sig mer åt sin frisyr, och mindre åt sånt som har med ekonomin att göra. Det skulle i alla fall vara en viss förbättring. – Lyndon LaRouche om Rand Paul

Barack Obama är helt inställd på att föra en fascistisk åtstramningspolitik i USA – i öppen maskopi med likasinnade bland republikanerna som nu kunnat stärka sin ställning i kongressen. Allt som en logisk konsekvens av Obamas politik att sätta bankernas intressen före människornas. Lyndon LaRouche kallar det för vad det är: sinnessjukt.

När demokraterna i kongressen vägrade följa LaRouches råd att avsätta Obama före valet den 2 november beseglade de sitt eget öde och gick mot ett förkrossande valnederlag. Nu, säger LaRouche, har de demokrater som vill att landet och partiet ska överleva en sista chans till äreräddning, innan den nyvalda kongressen tillträder i januari. Det första de måste göra är att avsätta Obama och därmed upplösa hans äktenskap med Rand Paul-republikanerna.

Under månaderna före valet var det många ledande demokrater som anklagade Obama för att medvetet sabotera partiets chanser i valet, som ett led i en slug taktik inför presidentvalet 2012. Med republikanerna i majoritet i representanthuset eller senaten, eller båda, skulle Obama nämligen kunna skylla alla sina nederlag i kongressen på dem, och det skulle öka hans chanser att bli omvald 2012.

Demokraterna hade all anledning att vara arga på Obama och hans "Chicago Boys" för att de sopade banan för republikanernas valseger, men deras pajkastning missar den mycket fulare verkligheten: Obama och hans administration har hoppat i säng med de fascistiska krafterna i det republikanska partiet, anförda av den nyvalde senatorn från Kentucky, Rand Paul. Detta är inget taktikspel. Det är en total inriktning på att föra en rent fascistisk, mördande åtstramningspolitik, och låta den federala staten och delstaterna monteras ner i en våg av budgetnedskärningar.

I en TV-intervju några dagar efter valet förklarade Obama stolt att han tänkte banta ner socialförsäkringssystemen – pensionsutbetalningar, sjukvård m.m. – så hårt att till och med de mest renläriga republikanska libertarianerna skulle häpna. Källor i Vita huset uppgav att man så fort valresultatet stod klart inledde samtal med republikanerna om en "partiöverskridande" plan för att slakta Amerika.

Åtstramningspakten visade upp sig den 10 november, när republikanen Alan Simpson och demokraten Erskine Bowles, som tillsammans leder presidentens budgetunderskottskommission, ivrigt erbjöd sina egna tuffa bantningsförslag, tre veckor innan kommissionen skulle lägga fram sitt officiella förslag. Deras åtstramningar var så brutala att de skulle eliminera varje chans till ekonomisk återhämtning i USA, och skapa kaos i alla delstaterna. Obama och Paul uttryckte sitt stöd för åtstramningsförslagen med några timmars mellanrum.

Åtstramningar fel väg

I ett framträdande på LPAC-TV veckan efter valet slog Lyndon LaRouche fast, återigen, att budgetåtstramningar inte kommer att lösa utan tvärtom bara förvärra USA:s ekonomiska problem.

– Komplikationen här är att väldigt få amerikaner har någon kompetens ifråga om ekonomi. De vet inte vad ekonomi är! Det är anledningen till att dessa svindlare kan komma undan med dessa lögner och svindlerier, och få amerikanerna att gå med på en politik som faktiskt kommer att ta livet av dem, i stora antal!

– De begriper inte vad som händer med dem, eller med ekonomin. De är tokiga! Det betyder inte att de är dumma i huvudet, men det betyder att de är felutbildade, till den grad att de har hjärntvättats till att medverka till sin egen undergång! De säger: "Vi måste göra så här och så här." Och den politiken kommer att betyda massmord på den amerikanska befolkningen, och nationens undergång.

– Problemet är att folk tror att budgetar, pengar i sig, bestämmer över ekonomin. Man tänker dra in på vissa infrastruktursatsningar, som den amerikanska ekonomins själva existens är beroende av. Rand Paul har en hel lista – han hittade inte på den själv; han kopierar den bara från några knäppgökar som lurade honom att tro på saker som han inte har en aning om.

Den ekonomiska dårskapens ursprung

Dårskapen i USA:s politik kommer just nu från två håll, sa LaRouche:

– Det ena är Federal Reserve-systemet, som för en politik som leder till hyperinflation, precis som i Tyskland 1923. Hyperinflationen börjar redan ta fart, och det kommer att ta död på inte bara USA utan hela världsekonomin.

– Den andra kliniska dårskapen på ekonomins område är Rand Paul det absolut värsta exemplet på. Rand och hans gelikar bedriver en fascistisk politik som har sin upprinnelse i Habsburgområdet, och som började med Nietzsche. Den fortsattes av den tyske ekonomen Werner Sombart, som var nazistisk i sin politik, även om han inte gick med i nazistpartiet, och därefter av ytterligare en från Österrike-Ungern, Joseph Schumpeter.

– Alla de här är faktiskt exponenter för en specifikt fascistisk politik, inklusive Rand Paul, som egentligen inte kan någonting – han kan inte ens kamma håret. Han är "kliniskt inkompetent", han har ingenting i politiken att göra. Han röstades in i senaten bara på grund av att Obama var så avskydd att folk röstade i panik på republikanerna, utan att tänka på om det var den mänskliga eller omänskliga sortens republikaner. Rand Paul hör till de omänskliga republikanerna. Han har inga egna idéer, han bara kopierar från andra källor.

Ett ekonomiskt nyckelbegrepp

Det finns ett djupare problem här, sa LaRouche, och det är att från 1960-talet och framåt har mer och mer ekonomisk kompetens gått förlorad. De flesta s.k. ekonomer i dag saknar elementära grundkunskaper i ekonomi.

– Till exempel blotta tanken på att skära ner infrastruktur, och banta federala satsningar av alla de slag, kommer faktiskt att påskynda den amerikanska ekonomins sönderfall, och betyda massmord på den amerikanska befolkningen, som ett resultat av den här politiken. Det är massmord – exakt jämförbart med Adolf Hitlers politik, om man ser till de ekonomiska effekterna.

– Före 1960-talet hade vi en agro-industriell orientering, som byggde på vetskapen att en förbättring av den grundläggande ekonomiska infrastrukturen är förutsättningen för ökad produktivitet – det vill säga det hjälper inte att folk bara arbetar hårdare – och måttet på detta heter energiflödestäthet. Nästan ingen nu verksam ekonom som jag känner till vet vad energiflödestäthet är, men det är ett absolut nyckelbegrepp när det gäller teknologiskt och ekonomiskt framåtskridande.

– För att förstå vad det innebär, kan man tänka sig att man skickar kraft genom ett rör, av en viss given storlek. Ju mer värme som passerar genom detta rör, desto kraftfullare är ekonomin. Människan är ensam om att använda elden. Apor skyr elden – de är trädkramare.

– Eld är ett annat ord för kraft. Genom hela sin historia har människan gjort bruk av kraftkällor med högre och högre energiflödestäthet. Vi har gått från att elda med ved, till att elda med träkol, vilket är en förbättring jämfört med ved, och sedan till stenkol och koks, och därefter upp genom kedjan till oljerelaterade bränslen, som har en högre energiflödestäthet i kraftöverföringen per ytenhet.

Kärnkraftens nödvändighet

Nu, sa LaRouche, har vi kommit till ett läge där hela planetens fortsatta existens hänger på användningen av kärnkraft.

– Det är särskilt tydligt ifråga om Kina och Indien. Kina och Indien gör stora investeringar i kärnkraft, och rankas därför som kanske de enda vettiga befolkningarna som finns kvar i världen, vad gäller ekonomisk politik. De gör det därför att de behöver det. I Indien t.ex. har man en väldigt stor del av befolkningen som i princip saknar infrastruktur, saknar förutsättningar för att kunna producera någonting över huvud taget.

– Om de kan få tillgång till kraft i mer koncentrerad form, som kan assistera i infrastrukturutbyggnaden i den delen av ekonomin, så kommer hela den indiska befolkningen att få det bättre. Det är därför som indierna har bestämt sig för kärnkraften, inklusive toriumcykeln, som har stora fördelar när det gäller att skapa bättre villkor för dessa områden med en mindre, fattig befolkning.

– Kina satsar också på kärnkraft, av samma skäl, fast med en annan inriktning. De satsar på fusionskraft. De tänker åka till månen – samtidigt som den mångalne Obama försöker hindra oss från att invadera hans territorium: månen.

– Förklaringen till att Asien gör framsteg, i sin ekonomiska politik, är att man löser problemet med underutvecklade delar av befolkningen genom att öka energiflödestätheten som finns tillgänglig för infrastruktur, och för produktion. Det gör att även en fattig, lågutbildad befolkning kan göra framsteg, med hjälp av en förbättrad infrastruktur! Infrastrukturen måste byggas ut över hela territoriet – man bygger upp en plattform för framåtskridande, under hela befolkningen, som lyfter upp dem, även de allra fattigaste. Kina måste göra detta. Kina kan inte överleva utan det.

Stabila valutor ett krav

Till detta, sa LaRouche, krävs ett valutasystem med fasta växelkurser. Man måste ha stabila valutaförhållanden.

– USA och andra länder försöker skrämma Kina till att ge upp en stabil valuta. USA och britterna säger till Kina: "Gör konkurs – som vi! Vi gör konkurs: gör som vi, annars dödar vi er." Men Kina gör motstånd.

– Rysslands motstånd är svagare, fast det kan bli mycket starkare, eftersom krisen i sig kommer att driva Ryssland till att inta en tuffare hållning, vad gäller investeringar i aktiv energiflödestäthet. Det är Rysslands enda chans.

– Ryssland har samtidigt enorma råvarufyndigheter, inte bara i Sibirien. Man har mer än man kan göra av med själva, för tillfället. Kina och Indien däremot behöver ett stort tillskott av energiflödestäthet i form av kraft, för att kunna förädla råvaror som nu existerar som mineralfyndigheter i Sibirien.

– Om Sibirien således utvecklas, som det borde, med Nawapa-projektet som exempel och förebild, så kan Kina och andra länder i Asien få den hjälp de behöver för att göra framsteg, och tillgodose befolkningens behov. Allt detta hänger på att man går över till kraftkällor med högre energiflödestätheter.

– Det betyder att om vi ens ska kunna försörja den nuvarande befolkningen i Europa och USA, och andra delar av världen, så måste vi skynda oss att gå över till ett fullt utnyttjande av kärnkraft och fusionskraft. Annars kommer vi att gå under.

Den gröna dårskapen tar kål på världen

– De som hjärntvättar befolkningen till att acceptera den s.k. gröna politiken är skvatt galna, och de är dessutom ett hot mot USA:s, och andra länders, blotta existens. Vindsnurror duger bara till att döda fåglar – som kraftkälla är de rena dårskapen! Kärnkraften är den billigaste kraftkällan i världen i dag, räknat i kraftkostnad. Vindsnurror förbrukar faktiskt mer kraft än de producerar! Likadant med solpaneler. Solpaneler duger till en sak: om man sätter dem på taket och huset börjar brinna så går det inte att släcka branden! Vattenstrålen som riktas mot elden kommer att bli strömförande och döda brandmannen som håller i brandslangen.

– Och dessutom ger de ingenting, i kraft räknat! Vi har personer som t.ex. USA:s president, som i praktiken är helt galna, som driver igenom en sådan politik, som betyder USA:s undergång. Och samtidigt förhindrar de det som måste göras, för att ens den nuvarande befolkningen ska kunna behålla sin levnadsstandard.

– Ingen av dessa personer, och ingen i det republikanska partiet, har någon som helst kompetens ifråga om ekonomi. Ingen alls! Om de får ta över makten, med den politik de nu för fram, så kommer de att ta kål på USA, och om USA faller så faller hela världen i en kedjereaktion, inklusive Ryssland, Kina och Indien. Att stöda det republikanska partiet i den politiken är därmed lika med landsförräderi! Därför säger jag: Man kan inte göra kompromisser med dessa republikaner, eller med demokrater som har samma åsikter. Fienden har gått till angrepp och försöker döda dig: Du försvarar dig. Och du försvarar din nation, och det som den står för och dess konstitution.