Ragnarök är här!: Tre steg mot överlevnad

Så som det tydligast uttryckts av Tysklands finansmarknaders språkrör, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), markerar Bear Stearns konkurs den punkt där det nuvarande världsfinanssystemet har nått den slutgiltiga, hyperinflationära kollapsfasen av den sammanbrottskris som började i slutet på juli månad förra året. Det finns nu tre väsentliga åtgärder som måste vidtas mer eller mindre omedelbart, innan situationen i USA och Västeuropa blir hopplös. Dessa är de tre typer av åtgärder som jag tidigare fört fram; de som fortsätter med att motsätta sig dessa åtgärders genomförande, faller nu prompt in i en kategori av inkompetens, allmänt känt som mentalsjukdom.

1. Min boende- och bankskyddslag anno 2007 [HBPA, Homeowners and Bank Protection Act] måste anammas och genomföras omedelbart. Om det inte görs, blir situationen i USA snabbt hopplös.

2. Ett kreditsystem i två skikt, genom vilket a) den amerikanska regeringen ger ut krediter för fysisk-ekonomisk återhämtning, till en ränta av 1-2%, och b) andra kreditutgivningar och injektioner mer eller mindre får flyta fritt.

3. Den amerikanska regeringen måste omedelbart kontakta Rysslands, Kinas, Indiens och andra länders regeringar för att genast etablera ett internationellt nödsystem med fasta växelkurser, och därmed stänga ner det existerande, hopplöst bankrutta flytande växelkurssystemet.

Under det sistnämnda, föreslagna internationella avtalet, måste långsiktiga samarbetsavtal mellan regeringar fokuseras på utveckling av kapitalintensiva typer av väsentlig ekonomisk infrastruktur, såsom:

a) ny kraftförsörjning (med tonvikt på kärnkraft),

b) framställning av färskvatten ur haven (till stor del beroende av högtemperaturreaktorer),

c) en övergång till syntetiska bränslen, exempelvis bränsle (typ vätgas eller metanol) skapat med kraften från högtemperaturkärnkraft, för att ersätta oljebaserade bränslen;

d) högeffektiva system av globalt integrerade järnvägar, magnettåg, för att ersätta det nuvarande alltför stora beroendet av vägtransporter;

e) en minskad tonvikt på gigantiska företagskonglomerat och monopolistiska verksamheter, till förmån för mindre, mer sammanhållna produktiva företag, som grundstrukturen för medelstora regioner bestående av olika entreprenörsstyrda industri- och jordruksföretag;

f) en stor, och växande, tonvikt på system med hög energiflödestäthet i den teknologiska utvecklingen för tillverkningsföretag och andra ändamål.

Betraktelse:

Det nuvarande transatlantiska monetära finanssystemet är nu hopplöst bankrutt; de tokskalliga åtgärder, som förknippas med USA:s finansministerium och dess sedelutgivande centralbank, är ett utbrott av ansvarslös galenskap som saknar motstycke! De berörda offentliga och privata befattningshavare som inte håller med om den bedömningen, eller som fortsätter att motsätta sig HBPA, såsom jag definerat det, är uppenbarligen i behov av yrkesmässig psykiatrisk vård.

Eftersom en effektiv modern produktion liksom en grundläggande infrastruktur kräver en tonvikt på kapitalintensiva former av investeringar, vars nytta varar ungefär 25-50 år innan de blivit fysiskt och/eller teknologiskt uttjänta, behövs långsiktiga internationella överenskommelser mellan handelspartners på denna basis, till räntor på 1-2% per år regeringar emellan, för att verkligt mänskliga mål ska uppnås för befolkningarna, så som i Asien och Afrika.

För att underlätta detta, måste det pseudovetenskapliga, nymalthusianska skojeriet, känt som den så kallade "globala uppvärmningen", stoppas; annars slungas planeten som helhet oundvikligen in i en ny massmordisk mörk tid, värre än den som 1300-talets Europa genomled.

Det finns inga kända, sunda alternativ till detta i detta kritiska ögonblick.

De framgångar som Franklin Roosevelts reformer under 1932-1944 ledde till, är en form av policyskapande som ger oss ett prejudikat för den policy som nu måste anammas av sinnesfriska länder.

Not:

Det bör noteras, att de för närvarande föreslagna privatiseringarna av de grundläggande ekonomiska systemen av infrastruktur och byggandet av ett Babels torn som det brittiska imperiet lagt fram för accepterande genom de föreslagna nyfeodala formerna av imperium såsom Lissabonfördraget, inte bara imiterar det bibliska Babels torn, utan föreslår, som borgmästare Bloomberg med flera gjort, en återgång till stadsförbundens 1 barbari, såsom det uttrycks genom lombardiska förbundets slungande av Europa in i en mörk (medel)tid, vars effekter innefattade att uppskattningsvis hälften av alla stift utrotades, befolkningen minskades med uppskattningsvis en tredjedel, och att Europa förorenades med flockar av skrikande rovdjur, exempelvis de galna kreatur som vid den tiden kallade sig flagellanter.

  1. "League of cities". Det vill säga handels- och militärallianser städer emellan, exempelvis Hansan i norra Europa eller Venedigs dominanta roll
    i det lombardiska förbundet under korstågens tid. (översättarens
    anmärkning)