Rädda Europa från EU!

Hussein Askary valtalar på Sergels torg

Valet till EU-parlamentet var det tydligaste tecknet på att Europeiska Unionen är på väg till att bli det dyraste kollektiva skämtet i modern tid och att Europas nationer är på väg mot stupet. Inte bara gick mindre än hälften av väljarna och röstade i valet. Dessutom strömmade rösterna över till EU-motståndare på höger- och vänsterkanterna.

Detta är tydligaste beviset på att de sittande regeringarna som lydigt har följt EU:s ekonomiska riktlinjer med åtstramning och bankräddning, har tappat greppet. Tragiskt nog, i stället för att lägga om kursen i riktning mot en förnuftig och human lösning röstade de frustrerade européerna på högerextrema, invandrarfientliga och populistiska partier som absolut inte har någon lösning för krisen.

Varning för krig och finansiell kollaps

De panikslagna oligarkiska intressen i City of London, Wall Street och andra europeiska huvudstäder kan utnyttja detta läge för vad kan kallas en "flight forward", den klassiska lösningen att använda våldsam politisk spänning på gatorna och krig för en sista undanmanöver från räkenskapsdagen. Förutom möjligheten att våldsamma upplopp bryter ut på Europas gator mellan höger- och vänsterextrema, förvärras läget i Ukraina dag för dag. De blodiga provokationerna mot den rysktalande befolkningen i sydöstra Ukraina ökar med förhoppningen att Rysslands ledarskap agerar orationellt och och går in med tydliga militära medel. Detta skulle utnyttjas för någon slags krigsförklaring. Under ett krigstillstånd som kan medföra en kollaps av finansmarknaderna och banksystemet i Väst skulle de regerande makterna ta tillfället för att genomföra en fascistisk bankdiktatur och krigsmobilisering som skulle tysta all motstånd under en undantagstillstånd. EU-kommissionen och Nato har redan alla juridiska verktyg i plats för att genomföra detta. Detta juridiska grundarbetet, som till exempel direktivet att med bail-in (Cypernmodellen) kunna beslagta insättarnas konton på banker under kris, genomfördes i all tysthet under det senaste året.

Vänd kurs med EAP:s idéer!

Under valkampanjen till EU-valet och nu till riksdagsvalet har LaRoucherörelsen i Sverige - EAP, liksom i USA och Europa, lagt fram de tre enkla steg mot ekonomisk återuppbyggnad och fred. 1. Att stabilisera finans- och banksystemet med bankdelning och separation av finansiell spekulation och kasinoekonomi från den produktiva reala ekonomin. Detta skulle ta bort finansoligarkins grepp över nationens ekonomiska potential. 2. Skapandet av statliga produktiva krediter genom riksbanken eller en ny nationalbank. Den nya krediten skall dirigeras och riktas till: 3. Omfattande utbyggnad av infrastruktur, energi, bostäder, sjukhus och utbildning.

Dessa tre steg skulle omedelbart mobilisera alla ekonomiska krafter, både privata och offentliga, för en massiv återuppbyggnadskampanj. Arbetslösheten, bostadslösheten och fattigdomen kan endast bekämpas på detta sätt. De frustrerade som röstar på höger och vänsterkanten idag kommer att förstå att deras prioritet är att bygga hela nationen till fördel för alla. deras ledstjäna blir då i stället optimismen om framtiden.

Samma nationella kreditsystem för realekonomisk utveckling kan användas mellan nationer för handel och ekonomiskt samarbete. Vi skulle kunna börja bygga landbroar mot öst tillsammans med Ryssland och Kina och världens ekonomiska motor i Stillahavsregionen. Den Nya sidenvägen eller Den Eurasiska Landbron har potentialen att bli historiens största fredsprojekt istället för EU. Mellanöstern och Afrika skulle gynnas av detta eftersom dessa regioner är strategiskt viktiga för det Euroasiatiska samarbetet. Fred genom utveckling är den enda lösning för båda de enskilda nationerna och för Europa som helhet och dess grannar.

Samtidigt som vi betraktar tragedin i Europa måste vi höja blicken till lösningen och mot framtiden så vi inte tappar fotfästet.

Kampanjen fortsätter nu i valet till riksdagen! Stöd EAP och LaRoucherörelsen!

För bakgrund till EU-valkampanjen 2014 se: http://larouche.se/eu2014