President Putins nya Sputnik-chock: – Nu kommer ni att lyssna på oss!

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 3 mars 2018

I en transatlantisk atmosfär av hysteri mot Ryssland och Kina, som bara kan förstås som förkrigspropaganda, kom president Putin i sitt årliga tal till nationen med en chock som omdefinierar den strategiska balansen, precis som när ryssarna 1957 sköt upp Sputnik, världens första konstgjorda satellit, och därmed visade att de hade robotar som nådde ända till USA. Putin tillkännagav att de ryska stridskrafterna förfogar över vapen som bygger på nya fysikaliska principer, bland annat en ny interkontinental robot med namnet Avangard, som kan komma upp i tjugo gånger ljudhastigheten och är så lättrörlig att den kan utmanövrera alla befintliga luft- och robotförsvarssystem, vilka därmed görs odugliga.

Dessa nya system, som också omfattar atomdrivna kryssningsmissiler, snabba undervattensdrönare och laservapen, är, sa Putin, Rysslands svar på USA:s beslut 2002 att ensidigt riva upp ABM-avtalet och placera ut ett globalt amerikanskt robotförsvarssystem runt Ryssland. Alla förhandlingsförsök från rysk sida hade därefter fått kalla handen.

– Ni har inte lyssnat på oss. Nu kommer ni att lyssna på oss! betonade Putin.

Reaktionerna från västliga medier och politiker sträckte sig från försök att förlöjliga Putins nya arsenal som tekniskt helt orealistisk – bara ett slags valfläsk inför presidentvalet – till oro för en ny kapprustning, som om den inte redan har pågått länge tack vare Natos östutvidgning.

Dessa reaktioner visar än en gång att anhängarna av den nyliberala dogmen bara kan betrakta världen med sina geopolitiska, konkava glasögon, och att de uppenbarligen underskattar Rysslands militärvetenskapliga kapacitet, på samma sätt som de i många år underskattade dynamiken i Kinas nya Sidenväg.

"USA skräms av sin egen spegelbild"

Tvärtemot vad Bild-Zeitung försöker säga, att Putin är en mus som ryter åt ett lejon, är väl Putin snarare katten bland mössen. I och med utvecklingen av vapentyper som bygger på nya fysikaliska principer etableras en helt ny nivå, jämfört med de tämligen linjära scenarier som ligger till grund för Washington-tankesmedjan CSIS senaste studie, som gör gällande att Ryssland och Kina förbereder överraskningsangrepp på de baltiska länderna och i Sydkinesiska sjön. Enligt andra CSIS-scenarier skulle Kina angripa USA med kryssningsmissiler för att tvinga landet att minska sin militära närvaro i västra Stilla havet, eller så skulle Kina döda hela den amerikanska ledningen som förberedelse för en invasion av Taiwan.

Den kinesiska, partiet närstående tidningen Global Times slog huvudet på spiken i en artikel med rubriken "USA skräms av sin egen spegelbild": USA begår precis det misstag som redan Andrew Marshall på Natos Office of Net Assessment, ONA, varnade för (Marshall låg för övrigt också bakom den utopiska luftkrigsdoktrinen), nämligen att man inte ska projicera sina egna avsikter på andra länders avsikter.

Artikelförfattaren i Global Times, Guo Xiaobing, konstaterar för det första att USA i årtionden har praktiserat en doktrin om föregripande militära interventioner, medan Kina håller fast vid principen att angripa först när man själv blir angripen. För det andra är det typisk amerikansk praxis att störta misshagliga regeringar i andra länder, medan det kinesiska kommunistpartiet ända sedan det grundades på 1920-talet har motsatt sig mord på andra länders ledare. För det tredje har USA som politik att lägga tyngdpunkten på sina kärnvapen, för att själv kunna möta hot från konventionella vapen och på cyberområdet med kärnvapen, medan Kina anser det oklokt att ha för många kärnvapen, och bara har så många som behövs i avskräckningssyfte.

Slutsatserna som CSIS drar i sin studie, grundade på sin egen spegelbild, har ingenting med verkligheten att göra, slår Guo Xiaobing fast, och konstaterar: "Om den amerikanska militären följer den rapporten, kommer den att vara livrädd för sin egen skugga och inte kunna förbereda sig för det verkliga hotet."

En annan som pekar på samma spegelbildsfälla är den kände säkerhetsanalytikern Pat Lang, som skriver på webbsidan Sic Semper Tyrannis under pseudonymen Publius Tacitus. Han hävdar att USA:s inblandning i Ukraina slår allt som man skulle kunna anklaga Ryssland för. Nyligen offentliggjorda CIA-dokument har visat att de amerikanska underrättelsetjänsterna hade ett nära samarbete med nazistkollaboratören Stepan Banderas OUN från 1946 och framåt, med den tidigare presidenten Viktor Jusjtjenko, vars fru hade haft en hög befattning i USA:s utrikesdepartement och som utropade Bandera till ukrainsk nationalhjälte, fram till det direkta samarbetet med nazisterna på Majdan 2 och kuppen mot president Janukovitj i februari 2014. Faktum är att inget kan vara mer verklighetsfrånvänt än "narrativet" om händelseutvecklingen i Ukraina, vilket som bekant är en stor del av orsaken till demoniseringen av Putin och Ryssland.

Samma oförmåga att erkänna det nya paradigm som president Xi Jinping har fört upp på agendan, såväl inrikes- som utrikespolitiskt, med sin korruptionsbekämpning, sitt absoluta fokus på vetenskapliga och teknologiska innovationer och ett vinn-vinn-samarbete mellan nationerna inom ramarna för Sidenvägsinitiativet, uppvisar det brittiska imperiets husorgan, The Economist. Under rubriken "Geopolitik: Hur västvärlden misstog sig på Kina" beklagar man sig över centralkommitténs beslut att förlänga president Xis mandattid: I väst satsade man på att Kina genom inträdet i WTO och ett växande välstånd automatiskt skulle börja längta efter "demokratisk frihet, rättigheter och rättsstat", men ack vad man bedrog sig. Idag är Kina rikare än någon kunde föreställa sig, men erbjuder i stället "kinesisk visdom och ett kinesiskt sätt att lösa mänsklighetens problem"! – Död och pina! London satsade fel! Och i Kina är man mycket medveten om att enpartisystemet verkar fungera bättre än partistriderna i väst och att den kinesiska politiken är djupt präglad av den traditionella kinesiska kulturen.

"En brytningstid för hela världen"

Västvärlden har inte gjort sin hemläxa när det gäller den kinesiska historien och kulturen och borde äntligen göra sig kvitt sina klichéföreställningar om den näst största ekonomin och se Kina så som det faktiskt är. Kina kommer säkert att bereda västvärlden fler överraskningar i framtiden och göra det ännu tydligare att Peking aldrig kommer att följa Washingtons exempel.

Och det är gott så! Orsaken till att Xi Jinping vill fortsätta leda Kina ligger i den kinesiska ledningens vetskap om att de kommande åren kommer att vara omvälvande för hela mänskligheten. President Putin formulerade det så här i sitt tal: "Detta är en brytningstid för hela världen och de som är beredda och kapabla att förändras, de som agerar och går framåt kommer att ta ledningen."

Faktum är att vi upplever ett epokskifte. Perioden på knappt 600 år efter den italienska renässansen och uppkomsten av den suveräna nationalstaten, där oligarkiska styrelseformer och regeringar förpliktade till det gemensamma bästa har existerat sida vid sida, går mot sitt slut. Det nya paradigmet, en ny fas i mänsklighetens evolution, kan redan skönjas. Den bästa approximationen av detta är Xi Jinpings vision om en ödesgemenskap för mänsklighetens gemensamma framtid – tanken att idén om "vår enda mänsklighet" är överordnad alla nationer. Den ekonomiska motsvarigheten till denna idé är den nya Sidenvägen, där alla suveräna nationer samlas kring ett samarbete till allas ömsesidiga fördel.

Det som vi upplever just nu, med alla obevisbara beskyllningar om "ryskt hackande", "inblandning i demokratiska val", "kinesiska hegemoniambitioner", "auktoritära system som hotar det västliga systemets demokrati och mänskliga rättigheter" etc, etc, är inget annat än det sista uppflammandet av ett oligarkiskt system som är dömt att gå under. Nästa finanskrasch i detta system, ett system som har vidgat klyftorna mellan rika och fattiga och vars politik för permanenta krig har gett oss både flyktingkrisen och en våldsepidemi bland ungdomar och inom den såkallade underhållningsindustrin, väntar runt hörnet och kommer att bli värre än den 2008.

Det är dags för förnuftiga människor att stanna upp och tänka efter. Vi borde använda denna nya Sputnik-chock till att göra det som Putin föreslår i sitt tal: "Låt oss sätta oss ned vid förhandlingsbordet och tillsammans utforma ett nytt och ändamålsenligt system för internationell säkerhet och hållbar utveckling för hela den mänskliga civilisationen."

Människan är den enda kreativa varelsen som vi känner till. Det som skiljer oss från alla andra levande väsen är det mänskliga intellektets förmåga att ständigt upptäcka kvalitativt nya principer för vårt fysiska universum och tillämpa dem i produktionsprocessen, och på så vis förbättra människans livsvillkor, produktivitet, livslängd. Vi har kommit till den punkt i historien där vi kan och måste förverkliga vår identitet som ett planetariskt släkte, som gemensamt har förmågan att garantera sin långsiktiga överlevnad.

zepp-larouche@eir

Se en video från den del av President Putins tal som presenterade den
nya roboten som är tekniskt överlägsen det amerikanska
antirobotförsvaret (inkl Patriotrobotarna som Sverige nu vill skaffa):
https://www.rt.com/news/420157-russia-new-hypersonic-icbm/

Läs president Putins tal till nationen här:
http://en.kremlin.ru/events/president/news/56957

Läs artikeln i Global Times om spegelbildsfällan här:
http://www.globaltimes.cn/content/1090594.shtml

Läs Pat Langs jämförelse mellan USA och Ryssland här:
http://turcopolier.typepad.com/sic_semper_tyrannis/
2018/02/american-meddling-in-the-ukraine.html

Läs Economists klagosång över Kina här:
https://www.economist.com/news/leaders/21737517-it-
bet-china-would-head-towards-democracy-and-market-
economy-gamble-has-failed-how