PAMFLETT: Systemet är problemet!

(pdf)

Ledare


* Systemet är problemet!
av Hussein Askary

Dela bankerna!


* Bankdelning är enda alternativet till krig och fascism

* Lös pengamysteriet

* Kongressman Walter Jones: Låt inte finansmarknaderna vara prostituerade

Glass-Steagall vs Cypernmodellen


* Motsatsen till bankdelning enligt Glass-Steagall: Finansoligarkins Cypernmodell

* Atombomber över Cypern

* Livet efter Glass-Steagall

Dags att ta sig ur CCF-gyttjan


* De ledande massmediernas metod och "CIA:s hemliga propagandakrig i Sverige": CCF bedrev framgångsrik kulturell krigföring mot hela västvärlden

Baksidan


* Den klassiska kulturens återkomst

* Frankfurtdeklarationen


Hjälp till med spridningen av denna tidning.
Kontakta LaRoucherörelsen i Sverige - EAP.

adress: Box 6057, 129 06 Hägersten
e-post: larouche@nysol.se
tel: 08-98 30 10

Sätt gärna in ett bidrag för att hjälpa till med finansieringen.
plusgirokontonummer: 341559-3