Palmemordet och mordet på Uwe Barschel

Åklagarämbetet i Lybeck meddelade den 21 december 1994 att man hade påbörjat en ny utredning av "fallet "Barschel", nu från utgångspunkten att Uwe Barschel, ministerpresident i den nordtyska delstaten Schleswig- Holstein, inte begick självmord den 11 oktober 1987, utan blev mördad. Bl.a. detta har föranlett det amerikanska nyhetsmagasinet EIR att ge ut en särskild rapport om mordet, som utkommer inom kort med nedanstående förord, skrivet av Lyndon LaRouche.

I varje utredning måste man börja med att sovra ut de odisputabla fakta som måste särskiljas från sakförhållanden som kan vara relevanta, men som inte är säkert kända i det läget av utredningen. Mången utredning spårar ur från början, antingen därför att utredarna vägrar att befatta sig med aspekter på fallet som bedöms vara politiskt känsliga, eller därför att den utredande myndigheten blandar ihop alldeles riktiga fakta med sakförhållanden som ännu inte bevisats vara relevanta.

Till saken. Ställ frågan: Vad är det som odisputabelt är gemensamt utmärkande för den f.d. ministerpresidenten i Schleswig-Holstein Uwe Barschels död, och det tidigare mordförsöket mot honom, och mordet på den svenske statsministern Olof Palme ett år tidigare? Två omständigheter är påfallande: (1) båda hade blivit ett hot mot de vitala politiska och därmed förknippade personliga intressena i den vapen- och narkotikasmuggling som den (dåvarande) amerikanske vicepresidenten George Bushs "Special Situation Group" var inblandad i; (2) båda var måltavlor för det östtyska Stasis beryktade Abteilung 10. Jag var också en måltavla för samma krafter under samma period.

Från och med våren 1983 ledde den dåvarande vicepresidenten George Bush en hemlig underrättelseorganisation, inte CIA, i vilken den beryktade överstelöjtnanten Oliver North spelade en nyckelroll under Bushs ledning. Denna amerikanska del av nätverket samverkade med ett internationellt komplex av både officiella och privata intressen i flera länder, som alla sysslade med vapensmuggling till platser som Mellanöstern, Afghanistan och Centralamerika. Många av dessa aktörer, inbegripet Bushs och Norths organisationer, var också djupt inblandade i en omfattande narkotikasmuggling till, bland annat, USA. Vapen- och narkotikasmugglingen var utomordentligt stor, och liken som följde i dess spår illavarslande många. Palme och Barschel var några av de mest kända personerna som dog under dessa omständigheter. Detta var särskilt fallet efter polisrazzian 1985 mot den svenske vapenhandlaren Karl-Erik Schmitz’ Malmökontor. I det sammanhanget framstod Olof Palme som ett allvarligt hot mot den svenska delen av vapensmugglingen, och hotade också att exponera Bushs och Norths hemliga samröre med DDR-översten Schalck-Golodkowski, och andra. Palme dog, och DDR:s Abteilung 10 tillhandahöll den avledande förklaringen till mordet.

Därefter blev Barschel ett hot mot samma vapensmugglarintressen. Ett försök att misskreditera honom följs av ett försök att döda honom i en bilolycka, och sedan hans död på hotellet Beau Rivage i Genève.

Jag känner till den här saken ganska väl, eftersom jag blev en måltavla för samma konstellation (Bush, North, Abteilung 10) under samma period, och var Abteilung 10:s främsta måltavla i Stasis försök att sabotera utredningen av mordet på Palme.

Det största hindret för dessa mordutredningar är det faktum att premiärminister Margaret Thatchers kretsar och George Bushs hemliga organisation var inblandade i denna kombinerade vapen- och narkotikasmuggling. Den George Bush som såg till att den f.d. talmannen i representanthuset Carl Albert, och därefter (då med Newt Gingrichs hjälp) representanthusets talman Jim Wright fick sluta sina politiska karriärer, är en obehaglig och farlig person. Få polisutredare skulle våga riskera att dra på sig George Bushs beryktade vrede. Av detta och likartade skäl mörkläggs mord på hög nivå, och inte bara i det Sverige som skildras i Giuseppe Verdis Maskeradbalen.

Icke desto mindre finns det hoppfulla tecken. En utredning pågår just nu av de smutsiga operationer som Bushs agent Oliver North genomförde via en flygplats i Mena, Arkansas. Den kan komma att sätta punkt för Norths redan skeppsbrutna politiska karriär, och ta gadden ur George Bush.