Obama rasar mot Clinton

I en BBC-sändning, i samband med fd presidenten Clintons framgångsrika agerande i att få journalister som hölls i Nordkorea fria, meddelades att president Barack Obama reagerat på president Clintons framgångsrika roll med att trappa upp sitt agerande mot Nordkorea.

Detta är vad jag förutsett att den mentalt instabile president Obamas förutsägbara betéende skulle bli som reaktion på president Clintons framgångsrika roll i ärendet.

Fröet till denna president Obamas undermåliga reaktion reflekterar det förvärrade mentala hälsotillstånd han ger uttryck för i sin ilskna reaktion på sitt eget misslyckade försök att få USA att garantera att närmast i förväg införa presidentens nazistinspirerade sjukvårdspolitik. Obamas Nero-liknande mentala störningar börjar nu tydligare och tydligare att visa sig, samtidigt som administrationen drivit amerikanska ekonomins sammanbrott nära över randen till en global allmän sammanbrottskris.

En av de sannolika Nero-lika biverkningar från ett sådant mentalt sammanbrott hos president Obama vore att han gör utrikesminister Hillary Clinton till måltavla. Obamas reaktion på släppandet av de två kvinnorna från Nordkorea tar oss till randen av ett sådant skede.

Under tiden står vi "på randen" till ett allmänt sammanbrott av amerikanska ekonomin, antingen i oktober 2009 eller tidigare, så länge den korta tid varar under vilken Obama sannolikt stannar som president.