Obama: Liktydigt med landsförräderi

------------------------------------------------------------------------------------------

Jag lyfter upp den för ögonblicket viktigaste existentiella frågan på bordet, här och nu.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vad president Barack Obama än tror att han håller på med, har det nu gått så långt att hans agerande i samband med den s.k. "sjukvårdslagstiftningen" måste fördömas som landsförrädiskt. Vilket betyder att hans nuvarande agerande, i praktiken, har karaktären av ett försök att slå sönder våra Förenade stater, till förmån för det som den tydliga fienden till vår republiks konstitution, den brittiska monarkin, har i kikaren.

Den version av den s.k. "sjukvårdslagstiftningen" som senaten pressades att rösta igenom innehåller ett vedervärdigt angrepp på vår federala konstitution. President Obama och hans kumpaner har därmed drivit igenom ett klart konstitutionsstridigt lagförslag som, om det går igenom, skulle bli en massmordisk form av nationell politik mot landets medborgare, som antagligen innebär att många medborgare kommer att tvingas dö i onödan, innan den till sin natur lagvidriga lagstiftningen på laglig väg hinner rättas till.

Den nämnda monarkins avsikt är att snabbt reducera världsbefolkningen från nu uppskattningsvis 6,7 miljarder själar till mindre än två miljarder.

Den brittiska kampanjen mot Kina räcker för att visa att det är den nu rådande brittiska monarkins tydliga avsikt att slå sönder de ledande nationalstaterna, en efter en, inklusive USA, Ryssland, Kina och Indien, vilkas fortsatta existens allvarligt skulle hindra den nu rådande brittiska monarkin från att förverkliga sitt brottsliga uppsåt, som skulle innebära mycket värre massmordiska brott mot mänskligheten än dem som begicks under kriget av Adolf Hitlers tyranni.

De som borde ha kännedom om detta, som skulle kunna gå emot detta konstitutionsstridiga, omoraliska agerande, måste upplysas om att de troligen kommer att hållas ansvariga för det onda som de hjälper till att bana väg för.

President Barack Obamas agerande och uttalade avsikter så här långt i processen tillhandahåller mer än nog med skäl för att ställa honom inför riksrätt.

För dem som vill kalla sig patrioter finns ingen tid kvar för velande. Vår republiks existens hotas av den här presidentens agerande och utlovade fortsatta avsikter. Någon måste klart och tydligt lyfta upp denna tydliga fråga på bordet. Jag gör det nu.