Nytt E-brev till Bildt: Är Svoboda inte "nazister eller främlingsfientliga"?

Efter svaret på den tidigare frågan till Carl Bildt angående "Sveriges hållning angående konflikten i Ukraina" skickades idag följande till utrikesministern.

Ämne: Nationalsocialister i regeringen?

Tack för svaret! Jag har dock en mycket viktig följdfråga för tydlighetens skull, och ytterligare en principiell fråga.


Vänligen vidarebefordra följande frågor till Baron Bildt:

När ni [UD] säger att "Sverige och EU stödjer inte nazism eller främlingsfientlighet på något sätt." Ska det förstås som att Svoboda inte är nationalsocialister, eller som att ni inte stödjer den nya regeringen. Att ha några som helst relationer med den regering som har ministrar från Svoboda, eller som tagit makten med våld, torde inte vara möjligt om "Sverige och EU stödjer inte nazism eller främlingsfientlighet på något sätt."


Har ni kallat hem ambassadören? Har ni protesterat? eller är Svoboda nu inte längre "nazister eller främlingsfientliga?" Hur ska ni ha det? Är Bildt liksom vapenbrodern i korståget i Ukraina, Urban Ahlin, för närvarande inblandat i några samarbeten med Svobodas representanter i Sverige?

Mer partipolitiskt skulle jag också vilja fråga utrikesministern om han ser Svenskarnas Parti (Svobodas svenska systerparti) som en potentiell samarbetspartner efter valet? En moderat-nazist allians, kanske? (De skulle kanske kunna ersätta centern om de åker ur riksdagen.) Vänligen se inte dessa frågor som retoriska, jag vill verkligen veta eftersom - rätta mig om jag har fel - Svoboda verkar vara rumsrena i era ögon.

Tacksam för svar
Andreas Persson,
EAP

Läsaren uppmanas skicka liknande frågor till Bildt och riksdagen.