Nyckeln till överlevnad

(Ledarartikel för pamfletten Ekonomi & kreativitet.)

Nu bör det stå klart och tydligt för vem som helst som har följt vad LaRouche och vår rörelse har sagt om denna finansiella och ekonomiska kris och de lösningar vi har föreslagit, och jämfört det med vad andra ekonomer och regeringar har sagt och lagt fram i form av "räddningspaket" för finanssystemet och nu "stimulanspaket" för ekonomin, att vi hade rätt och de har misslyckats fatalt.

För att du skall förstå varför de "godkända" ekonomerna misslyckades, vill vi ta denna fråga ytterligare ett steg i detta specialnummer i vår serie pamfletter. Nyckeln till att förstå detta ligger inte i enskilda praktiska lösningar, utan i vad som kallas epistemologi, d.v.s. det sätt samhället och dess individer har utvecklat en förståelse av sig själva som människor samt vilka metoder de har utvecklat, eller inte utvecklat, för att betrakta sitt eget samhälle och hur detta samhälle förhåller sig till naturens och universums ordning.

Det är det som denna kristid i grund och botten handlar om, vilket också ger oss en möjlighet att reflektera.

Ta den tid det kräver för att läsa igenom denna pamflett. Visst är det svåra frågor och begrepp, men vem sade att civilisationens överlevnad är en lätt fråga? Skaffa dig denna tid för att i lugn och ro och koncentrerat förstå vad som sägs här. Ditt samhälles och din familjs framtid beror på det.

Vi, som aktiva i en tänkande politisk rörelse, har i alla skeden av denna kris betett oss som ansvarsfulla medborgare. Vi har varnat för krisen och förklarat orsakerna som ledde till den. Vi har presenterat beprövade lösningar som många håller med om skulle lyckas om regeringar följer dem. Men tragedins kraft har förhindrat dem att följa förnuftet, så de har valt sterila ideologier och akademiska formler för vad man gör i sådana situationer. Kanske vår civilisation inte har den moraliska och intellektuella styrkan idag för att överleva. Men vi har vägrat att lägga ner vapnen så tidigt.

Vi har gjort vårt yttersta för att komma ekonomer, politiker och massmedier till mötes. De har vägrat respondera på rätt sätt. Vi har delat ut hundratusentals pamfletter och flygblad på gator och torg och tunnelbanestationer. Vi har stått ut med kyla och värme, hån och trakasserier från folk som inte vet bättre. Folk frågar oss ofta, varför gör vi det här när det inte verkat göra oss rikare eller populärare?!
Du kanske kommer att förstå varför när du har läst igenom denna pamflett. Vill du ha en ledtråd? Tänk efter vad begreppet agape betyder.

Hussein Askary, ordförande
LaRoucherörelsen i Sverige - EAP
27 november 2008