Nu gäller det!

Nu gäller det! Så beskrev Helga Zepp-LaRouche, ordförande för internationella Schiller­institutet och Bürgerrechtsbewegung Solidarität i Tyskland, läget i ett konferenssamtal med sina internationella medarbetare den 5 september. Hon uppmanade alla sina medarbetare att ta kontakt med så många personer som möjligt i alla nationer man kan nå, från politiker till människorna på gatan, och presentera den enda lösning som finns för finanskrisen, som faktiskt är en sammanbrottskris för alla samhällsfunktioner i hela världen. Alla andra politiker och regeringar har misslyckats. Nu gäller det att folk lyssnar på den organisation och dess ledare, Lyndon LaRouche, som ensam varnade för denna kris för många år sedan och som har lagt fram ett genomtänkt och historiskt beprövat program för att lösa den.

Nyckelordet är "bankdelningslagen Glass-Steagall", som självaste statsminister Fredrik Reinfeldt blev upplyst om av LaRoucherörelsens aktivister vid Hötorget i lördags när han promenerade förbi deras bokbord och såg plakaten med detta budskap. Han vägrade ta emot flygbladet (se bilagan) men fick höra budskapet. Så varken han eller riksdagsledamöterna (som har fått LaRouche­rörelsens budskap) har någon ursäkt längre att de inte vet vad man ska göra med denna kris. Några har redan tagit viktiga initiativ och många andra funderar säkert på detsamma, eftersom de själva, och de tragiska EU-ledarna, president Obama och alla finansministrar och centralbankschefer inte har något annat verktyg kvar i den berömda "verktygslådan" de pratat om sedan 2008.

EU-ledarna har bara skapat mer kris och panik med sina för varje vecka ständigt utökade s.k. "räddningspaket". Genom att lydigt följa direktiven från finansoligarkins representanter i form av finansguruer som George Soros och kvacksalvare som nobelprisekonomen Paul Krugman har de kört in i en återvändsgränd av sedeltryckning och budgetåtstramning. De skapar på så sätt en hyperinflation i råvaror och matvaror, samtidigt som åtstramningarna proppar igen hela det produktiva industri- och samhällsmaskineriet.

Lösningen är, som LaRouche har upprepat i många år, enkel, men den kräver stort mod och politisk och moralisk styrka. Det handlar om makten över världen. Blir det suveräna nationer och folkvalda regeringar som får forma samhället efter principen det gemensamma bästa, eller en bankdiktatur genom övernationella organ, som den internationella finansoligarkin vill göra EU till.

Lösningen börjar med en separation av banker från spelkasinon, och skapandet av friska nya krediter för massiv expansion och utveckling av den reala ekonomin med satsningar på infrastruktur, industri, jordbruk, sjukvård, utbildning och vetenskaplig forskning. På så sätt säkrar vi ett tryggt globalt kredit- och valutasystem byggt på samarbete mellan nationer som säkrar freden genom ekonomisk utveckling. Mänskligheten har gemensamma mål. EU-länderna kan förenas för att lyfta Afrika ur svält, fattigdom och misär som skapar krig. Detta blir, enligt Helga Zepp-LaRouche, vårt test om vi som art är kapabla att överleva och skapa oss en framtid som är mänsklig.

Så ta tag i denna lösning, som presenteras återigen i detta nummer av Monitor, gå till vår hemsida och tryck flygbladet och ge till så många folk som möjligt. Det finns ofantligt mycket du kan uträtta tillsammans med oss. Så kontakta oss och ge ditt stöd till den rörelse som har bevisat genom åren att den har kunskapen och den moraliska styrkan att leda samhället ut ur denna existentiella kris.