Nödprogram för en egyptisk ekonomisk självständighet

Ett förslag till Egypten att utfärda en "Ekonomisk självständighetsförklaring" som ett nödvändigt steg att sätta hela regionen på en kurs mot politisk stabilitet och ekonomiskt välstånd har publicerats av Executive Intelligence Review - EIR den 26 juli 2013. Författare är Hussein Askary, som är redaktör för EIR:s arabiska hemsida och ledare för LaRoucherörelsen i Sverige - EAP. Askary sammanfattar förslaget sålunda:

"En ekonomisk självständighetsförklaring uttalad av den interimistiske egyptiske presidenten måste tillkännage:

1. Att Egypten är i ett nödläge.

2. Att regeringen kommer att dra igång en nationell ekonomisk återuppbyggnadsplan med en omfattning som motsvarar en återuppbyggnad efter ett krig, en plan som kommer att vara bindande för varje kommande regering enligt en ny grundlag.

3. Att regeringen kommer att utarbeta särskilda planer för utbyggnad på medellång och lång sikt för nationell infrastruktur, energi, vatten, jordbruk och industri.

4. Att regeringen kommer att meddela att alla tidigare överenskommelser med Internationella valutafonden (IMF) är annullerade, samt att alla frihandelsavtal med EU kommer att frysas och ersättas med bilaterala ekonomiska samarbets- och handelsavtal med de europeiska länderna var för sig.

5. Att ett självständigt inrikes kreditsystem kommer att upprättas för att understödja en 'Nationalbank för återuppbyggnad och utveckling' för att finansiera nödvändiga utvecklingsprojekt. Andra nationer kommer att inbjudas till att bidra till den nya kreditmekanismen, antingen genom direkta insättningar eller genom att ge garantier, inklusive exportkreditgarantier till företag som kommer att leverera teknisk utrustning eller tekniska kunskaper till den egyptiska återuppbyggnadsplanen.

Dessa punkter måste tillkännages av presidenten i ett tevesänt tal till nationen om en 'Ekonomisk självständighetsförklaring' för att söka ett godkännande från det egyptiska folket. Sedan ett sådant godkännande ernåtts skall ett nationellt konvent hållas för att diskutera dessa frågor mer i detalj med egyptiska vetenskapsmän, ingenjörer, industrialister och ekonomer, förutom olika statliga och kommunala befattningshavare. Värd för konventet skall interimregeringens olika ministerier vara."

Hela förslaget finns publicerat av EIR på engelska och arabiska på länkarna nedan:

Proposal for An Egyptian Declaration Of Economic Independence by Hussein Askary
http://larouchepub.com/other/2013/4029egypt_decl_indep.html

respektive

http://arabic.larouchepub.com/2013/07/26/677/